Rigsarkivets undervisningstilbud finder du på kilderne.dk

På Rigsarkivets platform for digitale undervisningsmaterialer til grundskolen og ungdomsuddannelserne kommer eleverne helt tæt på 800 års danmarkshistorie. Find det hele på kilderne.dk.

Linker til billede af Grundloven 1915 i fuld størrelse. Foto: RigsarkivetEn autentisk oplevelse

På Kilderne.dk bliver elevernes nysgerrighed vakt gennem gode historier, detektivarbejde og direkte adgang til uredigerede kilder. Rigsarkivets samling dokumenterer Danmarks historie sort på hvidt, og når eleverne selv dykker ned i kilderne, får de et enestående indblik i såvel store, historiske begivenheder som helt almindelige menneskers liv og vilkår i forskellige perioder.

Foto af "den lille guldbog om kildekritik"Kildekritik i praksis

I alle forløbene arbejder eleverne med de originale kilder, som optræder i både en digitaliseret version og i en afskrevet version, som er let at læse. I øvelserne og værktøjspakkerne er der fokus på kildekritik, og eleverne øver sig i at stille kritiske spørgsmål til kilderne, analysere dem og vurdere deres værdi. Alt materialet tager højde for grundskolen og ungdomsuddannelsernes faglige mål og læreplaner, og mange af forløbene er ledsaget af detaljerede lærervejledninger.

Veje i krig

Veje i krig er et undervisningstilbud til udskolingen og ungdomsuddannelserne. Her dykker eleverne ned i syv virkelige menneskers liv og dilemmaer under besættelsestiden med temaet modstand eller samarbejde som det centrale. Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i syv vidt forskellige unge mennesker, der alle under besættelsen traf et valg, som fik betydning for deres liv. Ud fra det autentiske kildemateriale om hver enkelt person og tilknyttede tematekster, får eleverne lejlighed til at komme helt tæt på disse unge og deres valg. Samtidig får de mulighed for at nuancere nogle af besættelsestidens stereotyper som modstandsmand, sabotør og kommunist på ”helte-siden” og stikker, nazist, østfrontfrivillig og tyskerpige på ”forræder-siden”.

Aargang0, Stamtræ og Spadeslag

I undervisningsportalen kan eleverne i Aargang0 arbejde med syv børn, der er født i år 1900 og på baggrund af kilder om deres liv, arbejde med perioden 1900-1925 i Danmarkshistorien og bl.a. komme omkring 1. verdenskrig og kvindernes stemmeret i 1915. I Stamtræet kan eleverne lave deres egne stamtræer og arbejde med historiske personers stamtræer og sætte dem i relation til de store begivenheder i Danmarkshistorien. I Spadeslaget, som fik Undervisningsministeriets undervisningsmiddelpris i 2019 arbejder eleverne grundigt med kildekritik på baggrund af originale kilder fra retssagen mod danske nazister, der i 1940 omgik demonstrations- og uniformsforbuddet.

Kilderne.dkÉn indgang til undervisningstilbud

Undervisningsportalen er bygget op, så du som lærer og underviser – ud over en let adgang til de enkelte undervisningstilbud – også kan danne dig et overblik over, hvilke undervisningstilbud der behandler hvilke temaer. Undervisningsportalen er under løbende udvikling og vil blive tilføjet nyt indhold.