Vilkår for køb af undersøgelser og ydelser i Rigsarkivet

Her kan du læse om vilkårene for at købe arkivundersøgelser eller andre ydelser i Rigsarkivet. Se priser og ekspeditionstider og læs om fakturering og hvordan du modtager din bestilling.

Rigsarkivet tilbyder borgere, virksomheder og myndigheder en lang række undersøgelser og ydelser mod betaling. Det gælder fx forskellige typer af arkivundersøgelser samt scanning og renskrivning af materiale, der findes i Rigsarkivets samlinger. Få overblik over alle Rigsarkivets ydelser mod betaling eller se hvordan, du gratis kan bruge Rigsarkivet.

+ Åben alle- Luk alle
 • For både borgere, forskere, myndigheder og virksomheder

  Du kan bestille arkivundersøgelser og andre ydelser i Rigsarkivet som borger, myndighed eller virksomhed.

  Rigsarkivets virke er reguleret af Arkivloven og vores ydelser tager udgangspunkt i:

  • Størst mulig tilgængelighed, med absolut beskyttelse af følsomme og ikke frit tilgængelige oplysninger.
  • Understøttelse af administrationen i Danmark, herunder fx politi, domstole og andre myndigheder, der har brug for indblik i relevant arkivmateriale til sagsbehandling.
  • Understøttelse af forskning

  Du kan gratis bestille oplysninger om dig selv, der findes i Rigsarkivet. Bestiller du oplysninger om andre end dig selv, der ikke er frit tilgængelige, vil vi henvise dig til at søge om adgang før du evt. bestiller en arkivundersøgelse.

  Enkelte arkivundersøgelser kan kun bestilles af særlige myndigheder eller til forskningsbrug.

 • Rigsarkivets normale ekspeditionstid

  Vi bestræber os på at have en ekspeditionstid på 10  arbejdsdage (15 arbejdsdage for arvingeundersøgelser), fra den dag vi har modtaget din bestilling. Hvis vi ikke kan overholde denne tidsfrist, får du normalt besked fra os om, hvornår du kan vente at få svar.

  Vi kan kun påtage os at gennemføre velafgrænsede og veldefinerede undersøgelser, og vi kontakter dig, hvis du ikke har givet tilstrækkelige oplysninger i din bestilling, til at vi kan gennemføre undersøgelsen.

 • Priser og betaling

  Når du køber en undersøgelse eller ydelse i Rigsarkivet, betaler du for den tid vi bruger på undersøgelsen. Timeprisen er 755 kr. pr. påbegyndt time. Efter første time faktureres pr. påbegyndte ½ time (læs om vilkår for evt. forundersøgelse nedenfor). Hertil kommer et ekspeditionsgebyr på 25 kr. pr. ekspedition og evt. porto, hvis du aktivt vælger ikke at modtage din bestilling digitalt.

  Betalingsfristen er 30 dage netto, og du modtager faktura via Statens Administration. Betaler du fra udlandet, skal du dog betale før vi indleder enten forundersøgelse eller går i gang med din bestilling.

  Alle priser er inkl. moms og gældende til 1. januar 2023. Rigsarkivets timetakster er fastsat i henhold til Anmærkning til Finanslovskonti §21.32.01.90.

  Særligt om attester og udskrifter

  Attester til retslig brug, f.eks. navneændring, udsteder vi gratis. Men til anden brug og for fuldstændige udskrifter betaler du et fast gebyr på 525 kr. i gebyr pr. udskrift + 25 kr. pr. ekspedition. Ydelsen er ikke momsbelagt og gebyret opkræves i henhold til Arkivlovens §6.

  Hvis den relevante kirkebog, ægteskabsbog eller personregister ikke er afleveret til Rigsarkivet, opkræver vi ikke gebyret.

 • Du modtager din bestilling digitalt

  Vi sender som udgangspunkt resultatet af din bestilling med Digital Post via dit CPR- eller CVR-nummer.

  Det betyder at du kan se vores svar og din bestilling:

  • Som borger – i e-boks eller på borger.dk
  • Som myndighed – i e-boks eller via sikker mail
  • Som virksomhed – i e-boks, på virk.dk eller via mail

  Læs mere om digital kommunikation med Rigsarkivet.

 • Betaling for forundersøgelse ved særlige arkivundersøgelser

  Når du bestiller en særlig arkivundersøgelse eller en arvingeundersøgelse betaler du altid for en times forundersøgelse. Her undersøger vi om Rigsarkivet har materialet og vurderer om det er realistisk at gennemføre undersøgelsen, på den afsatte tid.

  Du skal derfor være indforstået med at betale for minimum 2 timer, når du bestiller disse to typer af undersøgelser. Viser det sig, at vi ikke kan foretage den egentlige undersøgelse, betaler du kun for forundersøgelsen.

 • Kontakt Rigsarkivet om køb af undersøgelser og ydelser

  Du kan som udgangspunkt kun bestille undersøgelser og ydelser via vores dedikerede blanketter.

  Har du spørgsmål til dét, du vil bestille, brug for hjælp til at udfylde blanketten eller ønsker du vejledning til selv at finde materialet, så skriv til Rigsarkivet her.

  Har du kommentarer til en bestilling, du allerede har sendt, så skriv til mailboxiv@sa.dk eller ring til os på +45 41 71 72 01.