Udskrift af eksamensresultater

Mangler du dit eksamensbevis? Se her, hvornår Rigsarkivet mod betaling kan hjælpe med udskrifter af eksamensresultater fra folkeskolen, gymnasier og HF samt visse videregående uddannelser.

Du skal kontakte skolen/uddannelsesinstitutionen først

Start med at kontakte den skole/institution, hvor du tog din uddannelse. Ofte opbevarer skolen/institutionen selv materiale vedr. eksamen og kan hjælpe dig.

Rigsarkivet har ikke eksamensresultater for folkeskoler og gymnasier efter 2007/2009

Hvis du er gået ud af folkeskolen efter 2007 eller gymnasiet efter 2009 kan Rigsarkivet ikke hjælpe dig.

Du får kopi eller udskrift af eksamensresultater

Hvis skolen/institutionen har afleveret materialet til Rigsarkivet, kan vi hjælpe dig. Vær dog opmærksom på, at vi ikke kan lave et nyt eksamensbevis til dig.

Rigsarkivet kan udstede en kopi fra protokollen, hvori resultaterne er indført eller lave en udskrift fra et it-system. Vi bekræfter, at kopien/udskriften er i overensstemmelse med det originale materiale, og du kan dermed bruge den til at dokumentere dine eksamensresultater.

Rigsarkivet kan hjælpe med resultater fra:

Rigsarkivet kan for visse perioder hjælpe med resultater fra:

 • Folkeskoler
 • Studentereksamen
 • HF-eksamen
 • Visse videregående uddannelsesinstitutioner.

Folkeskoler

 • Frem til 1978: Rigsarkivet har eksamensresultater på papir.
 • Fra 1980: Eksamensbeviser opbevares hos skolerne i 30 år, derefter (eller før) afleveres de til kommunerne. Nogle kommuner afleverer arkivalier til Rigsarkivet, andre gør ikke. Vi undersøger sagen, og ellers henvises du til skolen.
 • 2000 til 2007: Rigsarkivet har en meget mangelfuld aflevering, hvor ofte kun navn og skole fremgår, men ingen karakterer. Vi undersøger, om vi har dine oplysninger, og ellers henvises du til skolen.
 • Fra 2008: Du kan bestille dit eksamensbevis hos borger.dk.

Aarhus, Frederiksberg og Københavns folkeskoler har afleveret eksamensbeviser til stadsarkiverne.

Friskoler, privatskoler og efterskoler

 • 1993-2004 (på nær 2003), skal du henvende dig til Undervisningsministeriet for eksamensresultater (for 2003 skal du henvende dig til skolen)
 • Nogle privatskoler har dog afleveret til Rigsarkivet; vi undersøger sagen, og ellers henvises du til Undervisningsministeriet

Gymnasier (studentereksamen og HF):

 • Frem til 1988: Rigsarkivet har eksamensresultater på papir
 • 1989 til 1991: Hvis gymnasierne ikke har afleveret eksamensresultater direkte til Rigsarkivet, findes resultaterne hos Undervisningsministeriet; vi undersøger sagen, og ellers henvises du til Undervisningsministeriet
 • 1992 til 2009: Rigsarkivet har eksamensresultater elektronisk, og vi kan lave en udskrift; mangler du dit eksamensbevis efter 2009, skal du kontakte gymnasiet
 • Fra 2004: Du kan også benytte eksamensdatabasen.dk (du kan ikke printe et bevis ud fra siden, men du kan bruge den, hvis du søger om adgang til uddannelse via optagelse.dk)

Videregående uddannelsesinstitutioner

Hvis uddannelsesinstitutionen har afleveret materialet til Rigsarkivet, kan vi hjælpe med udskrift af eksamensresultater. Vi undersøger sagen, og ellers henvises du til uddannelsesinstitutionen.

Du kan kun bestille dine egne eksamensresultater

Dokumentation af uddannelsesforløb og karakterer rummer oplysninger om private forhold. Du kan derfor kun bestille dokumentation for din egen eksamen. Hvis du bestiller for en anden person, skal du fremsende en fuldmagt.

Læs mere her om, hvilke begrænsninger der kan være på at se arkivalier.

Hvis Rigsarkivet ikke kan hjælpe

Kontakt den institution, hvor du tog din uddannelse. Hvis de stadig har materiale vedr. eksamen, kan de hjælpe dig. Har de ikke længere materialet, så spørg, hvilket arkiv de har afleveret det til.

Institutioner, som ikke har afleveret arkivalier til Rigsarkivet, kan have afleveret til Stadsarkiver og kommunale arkiver. F.eks. er eksamensresultater fra folkeskolerne i Århus, København og Frederiksberg overdraget til stadsarkiverne.

+ Åben alle- Luk alle
 • Køb udskrift af eksamensresultater

  NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse.