Køb udskrift af eksamensresultater

Mangler du dit eksamensbevis? Start med at kontakte den institution, hvor du tog din uddannelse. Ofte opbevarer institutionen selv materiale vedr. eksamen og kan hjælpe dig. Hvis institutionen har afleveret materialet til Rigsarkivet, kan vi mod betaling hjælpe med udskrifter af eksamensresultater fra folkeskolen, gymnasier og HF, samt visse videregående uddannelser.

Hvad får du?

Rigsarkivet kan ikke lavet et nyt eksamensbevis til dig. Men du får en kopi fra protokollen, hvor resultaterne er indført eller en udskrift fra et it-system. Vi bekræfter at kopien/udskriften er i overensstemmelse med det originale materiale, og du kan bruge den til at dokumentere dine eksamensresultater.

Hvornår kan vi hjælpe?

Vi kan hjælpe hvis:
Den uddannelsesinstitution du gik på, har afleveret arkivalier med eksamensresultater til Rigsarkivet. Vi har resultater fra:

 • HF-eksamen
 • Visse videregående uddannelsesinstitutioner
 • Studentereksamen
 • Folkeskoler

Uddannelsesinstitutionens indberetninger til Undervisningsministeriet er afleveret til Rigsarkivet. Indretningerne vedrører kun afsluttede uddannelser. Det drejer sig om resultater fra:

 • Folkeskolen (til og med 1978)
 • Studentereksamen (til og med 1988)
 • HF-eksamen (til og med 1988)
 • Visse videregående uddannelsesinstitutioner

Hvad gør jeg, hvis Rigsarkivet ikke kan hjælpe?

Kontakt den institution hvor du tog din uddannelse. Hvis de stadig har materiale vedr. eksamen kan, de hjælpe dig. Har de ikke længere materialet, så spørg hvilket arkiv de har afleveret det til.

Institutioner, som ikke har afleveret arkivalier til Rigsarkivet, kan have afleveret til Stadsarkiver og kommunale arkiver. Fx er eksamensresultater fra folkeskolerne i Århus, København og Frederiksberg overdraget til stadsarkiverne.

Hvem kan bestille udskrift af eksamensresultater?

Dokumentation af uddannelsesforløb og karakterer rummer oplysninger om private forhold. Du kan derfor kun bestille dokumentation for din egen eksamen. Hvis du bestiller for en anden person, skal du fremsende en fuldmagt.
Læs mere her om, hvilke begrænsninger, der kan være på at se arkivalier.

Bestil udskrift af eksamensresultater

Felter med * skal altid udfyldes.
 • Dit fulde navn på uddannelsestidspunktet.
 • Angiv by eller kommune
 • Se pris øverst til højre på siden.

 

NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse.