Find udlændingesag

Er du kommet til Danmark i perioden 1926-1983, og har du brug for dokumentation for opholdet i forbindelse med ansøgning om SU, pension eller statsborgerskab, kan du finde oplysningerne hos Rigsarkivet.

Hvordan finder jeg oplysningerne?

Du kan vælge selv at finde dokumentationen på Rigsarkivets læsesal, eller du kan bestille en undersøgelse, der udføres mod betaling.

Hvad er en udlændingesag?

Udlændingesagen indeholder altid godkendelse af flygtningestatus i Danmark og kan indeholde oplysninger om evt. bevilling af indfødsret.

Udlændingestyrelsens udlændingesager for perioden 1926-1983 findes i Rigsarkivet.

Det må du se

Udlændingesager indeholder oplysninger om private forhold. Fristen for, hvornår arkivalierne bliver umiddelbart tilgængelige, bestemmes af Arkivloven.

Se fristen for adgang til udlændingesager til højre på siden.

Du kan søge om dispensation for fristerne:

Søg om tilladelse til at se arkivalier

Hvilke sager ekspederes fra Rigsarkivet?

Rigsarkivet ekspederer enkeltsager fra Udlændingestyrelsens arkiv i perioden 1926-1983. I samlesager for f.eks. flere familiemedlemmer eller artister i en trup, udleveres kun egen del af sagen.

Sager, der er nyere end 1983, ekspederes af Udlændingeservice.

Du kan lave undersøgelsen selv

Du kan komme på Rigsarkivets læsesal og ansøge om at se sagen.

Det såkaldte “udlændingenummer” eller blot “Udl. nr.” er afgørende for, om sagen kan identificeres. Udlændingenummeret står på de papirer, du har modtaget i forbindelse med din kontakt med Udlændingestyrelsen.

Hvis du ikke har udlændingenummeret, skal du bestille navnekartoteket og selv finde nummeret.

Du kan bestille en undersøgelse

Hvis du ikke selv har mulighed for at komme på arkivet, kan Rigsarkivet tilbyde at lave undersøgelsen for dig mod betaling:

Arkivundersøgelse – bestil her

Ingen egenbetaling i forbindelse med førtidspension

I forbindelse med ansøgning om førtidspension er det den bevilgende kommune, der afholder udgifterne i forbindelse med dokumentation for opholdet i Danmark og af flygtningestatus.