Find skilsmissesag

Hvis du har mistet dine skilsmissepapirer, kan Rigsarkivet hjælpe dig med at finde din skilsmissesag. Skilsmissesager findes på arkiverne frem til 1982 eller 1991, afhængig af om skilsmissen er foregået ved dom eller bevilling.

Har du mistet dine skilsmissepapirer?

Alt efter om skilsmissen er foregået ved bevilling eller dom, findes sagerne frem til 1982 eller 1991 på arkiverne. Du kan enten selv lave en undersøgelse på arkivet, eller du kan bestille en undersøgelse mod betaling.

Det må du se

Skilsmissesager, uanset om de er foretaget ved bevilling eller dom, indeholder oplysninger om private forhold. Fristen for, hvornår arkivalierne bliver umiddelbart tilgængelige, bestemmes af Arkivloven.

Se fristen for familieretslige sager til højre på siden.

Du kan søge om dispensation for fristen:

Søg om tilladelse til at se arkivalier

Du kan lave undersøgelsen selv

Hvis du kender din skilsmissesags journalnummer fra amtet/statsamtet, kan du selv foretage identificeringen af din sag på det pågældende arkiv, hvor sagen hører under.

Det såkaldte journalnummer er afgørende for, at sagen kan identificeres. Hvis du ikke har journalnummeret, skal du bestille et søgemiddel til skilsmissesagerne og selv finde nummeret.

Læs mere om, hvordan du selv laver undersøgelsen:

Skilsmissesager – Kom godt i gang!

Du kan bestille en undersøgelse

Kender du ikke sagens journalnummer eller årstal, og er du selv part i sagen, kan Rigsarkivet lave en undersøgelse for dig mod betaling.

Bestiller du sådan en undersøgelse, skal du ikke søge om adgang:

Familieretlige oplysninger – bestil her

Det skal du vide på forhånd

Uanset om du laver undersøgelsen selv, eller du bestiller en undersøgelse, skal du have følgende oplysninger:

  • Navn – det daværende navn på mindst én af dem, der er blevet skilt
  • Adresse – de skiltes daværende bopæl
  • Tidspunktet for skilsmissen
  • Om skilsmissen er sket ved bevilling eller dom.