Køb oplysninger om en skilsmissesag

Leder du efter din egen eller en slægtnings skilsmissesag? Eller har du mistet dokumenter fra en separations- eller skilsmissesag?

Jeg leder efter en skilsmissesag

Skilsmissesager er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år. Hvis den sag, du søger, er yngre end 75 år, kan du søge om adgang her.

Få vejledning til hvordan du kommer i gang med at bestille og undersøge skilsmissesager: Skilsmissesager – Kom godt i gang!

Er skilsmissebevillingen fra 1993 eller yngre?

Skilsmissesager ved Statsamterne fra 1993 og frem er 01-bevaret. Det vil sige, at Rigsarkivet kun kan finde skilsmissesager, hvor en af parterne er født den 1. i måneden. Øvrige skilsmissesager er kasseret.

Skilsmissebevillinger fra Københavns Overpræsidium er bevaret frem til og med 1996, herefter har man kun bevaret sager, hvor en af parterne er født den 1. i måneden.

Skilsmissesager, som er afgjort ved dom, er bevaret.

Jeg mangler dokumentation fra en separations- eller skilsmissesag

Har du mistet dokumenter fra en separations- eller skilsmissesag, som du er part i, kan Rigsarkivet mod betaling identificere og kopiere dokumenterne til dig.

For at vi kan finde en separations- eller skilsmissesag, skal du oplyse:

  • Navne – de daværende navne på de separerede/skilte
  • Tidspunktet for separationen/skilsmissen

Oplys også gerne:

  • Adresse – de separerede/skiltes daværende bopæl
  • Om skilsmissen er sket ved bevilling eller dom

Husk at oplysningerne skal være sagsaktuelle; dvs. navne m.m. skal oplyses, som de var på sagstidspunktet.

Hvis de nødvendige oplysninger ikke fremgår af bestillingen, kan Rigsarkivet tilbyde mod betaling at foretage en arkivundersøgelse med henblik på at identificere det eftersøgte dokument.

Vi kan anmode om at få tilsendt yderligere dokumentation til identifikation af dig og din part i sagen.

Køb oplysninger om en skilsmisse