Skilsmissesag

Leder du efter din egen eller en slægtnings skilsmissesag? Eller har du mistet dokumenter fra en separations- eller skilsmissesag?

Jeg leder efter en skilsmissesag

Skilsmissesager er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år. Hvis den sag, du søger, er yngre end 75 år, kan du søge om adgang her.

Få vejledning til hvordan du kommer i gang med at bestille og undersøge skilsmissesager: Skilsmissesager – Kom godt i gang!

Jeg mangler dokumentation fra en separations- eller skilsmissesag

Har du mistet dokumenter fra en separations- eller skilsmissesag, som du er part i, kan Rigsarkivet mod betaling identificere og kopiere dokumenterne til dig.

For at vi kan finde en separations- eller skilsmissesag, skal du oplyse:

  • Navne – de daværende navne på de separerede/skilte
  • Tidspunktet for separationen/skilsmissen

Oplys også gerne:

  • Adresse – de separerede/skiltes daværende bopæl
  • Om skilsmissen er sket ved bevilling eller dom

Husk at oplysningerne skal være sagsaktuelle; dvs. navne m.m. skal oplyses, som de var på sagstidspunktet.

Hvis de nødvendige oplysninger ikke fremgår af bestillingen, kan Rigsarkivet tilbyde mod betaling at foretage en arkivundersøgelse med henblik på at identificere det eftersøgte dokument.

Vi kan anmode om at få tilsendt yderligere dokumentation til identifikation af dig og din part i sagen.

+ Åben alle- Luk alle
  • Køb dokumentation fra separations- eller skilsmissesag