Skilsmissesager – Køb arkivundersøgelse

Her kan du købe en arkivundersøgelse, der vedrører en skilsmissesag. Undersøgelsen inkluderer identifikation og scanning af materialet.

Søger du dokumentation fra din egen skilsmissesag, kan du gratis bestille oplysninger om dig selv.

Rigsarkivet opbevarer alle skilsmissesager fra Statsamterne op til 1991/92. Herefter er sagerne kun bevaret, hvis en af parterne er født d. 1. i en måned. Vi har dog kopier af skilsmissebevillinger fra Københavns Overpræsidium til og med 1996.

Skilsmissesager, som er afgjort ved dom er bevaret og findes ofte i Rigsarkivet, også efter 1991. Nyere sager opbevares hos den pågældende ret.

Hvis skilsmissesagen er nyere end 75 år, skal du søge om adgang til den, før du køber en arkivundersøgelse. Hvis sagen er ældre end 75 år, kan du vælge selv finde den og bestille til en læsesal. Læs vejledning til at finde skilsmissesager.

Åbn blanketten her


Køb oplysninger om en skilsmisse

(Blanketten åbner i et nyt vindue)