Særlig arkivundersøgelse

Rigsarkivet tilbyder mod betaling at foretage en arkivundersøgelse i vores samlinger, herunder også digitale arkivalier.

Hvad er en særlig arkivundersøgelse?

En særlig arkivundersøgelse omfatter:

  • Søgninger i Rigsarkivets samlinger med henblik
    på identifikation af konkrete sager, oplysninger om
    personer m.m.
  • Søgninger i Rigsarkivets samlinger af digitale
    arkivalier.

Drejer undersøgelsen sig om:

bopælsoplysninger, fødselstidspunkt, arvingsundersøgelse, folkeregisterundersøgelse, tinglysning, ejendomsoplysninger,
skilsmisse, separation, eksamensbevis, uafsluttet eksamen, renskrift, faderskabssager, adoption,
så følg linket.

Sådan bestiller du

Udfyld nedenstående skema så præcist som muligt: jo flere konkrete oplysninger (navne, årstal, sagsnumre etc.), des kortere undersøgelsestid.

+ Åben alle- Luk alle
  • Køb særlig arkivundersøgelse