Rigsarkivets Forskerservice

Rigsarkivet har kildemateriale til at sætte enhver forskningsmæssig problemstilling i et historisk perspektiv. Mod betaling kan vi hjælpe med at identificere data til brug for forskningsprojekter på nationalt og internationalt niveau.

Vi opbevarer mere end 400 kilometer originale papirarkivalier og 4500 databaser fra offentlige myndigheder med indhold, som afspejler enhver facet af det danske samfund.

Samlingerne, som repræsenterer mere end 1000 års danmarkshistorie, kan være komplicerede at navigere i, hvilket kan afholde forskere fra at inddrage Rigsarkivet som potentiel dataleverandør.

Vi tilbyder vores hjælp

Rigsarkivets Forskerservice har derfor til formål at forsyne forskere – også fra den naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige forskningsverden – med et tilbud om adgang til den faglige kompetence, som er nødvendig for at manøvrere i samlingerne.

Rigsarkivet har originale kilder inden for stort set alle områder og kan assistere med fx:

 • Sundhedsdata, som internationalt set er af høj kvalitet
 • Leverandør af sammenligningsdata (benchmarkingdata)
 • Data om natur- og miljøforhold
 • Arktiske område
 • Demografiske data
 • Økonomiske forhold.

Vi tilbyder desuden at indtaste og oparbejde data til videre forskningsbrug, ligesom vi meget gerne anbefaler alternative kildegrupper/undersøgelsesmuligheder, hvor nye data eventuelt kan identificeres.

Kom til møde med os

Vi vil holde et indledende gratis møde, hvor forskerens forventninger formuleres, og vores forslag hertil drøftes. Er der herefter grundlag for at iværksætte dataidentificering, skal der udarbejdes kravspecifikation til Rigsarkivet. Denne er styrende for det samlede projekt og præciserer Rigsarkivets ydelse. Kravspecifikationen skal, i visse tilfælde, adgangsbehandles i forhold til Arkivloven. Herefter fremsender vi pristilbud samt tidsplan.

Du er velkommen til at udfylde nedenstående skema som forberedelse til et indledende møde.

Yderligere oplysninger

Områdeleder: Jesper Steffensen – jesn@sa.dk – Telefon: 41 71 74 57
Arkivar: Adam Jon Kronegh – ajk@sa.dk – Telefon: 41 71 72 29

+ Åben alle- Luk alle
 • Bestil møde med Rigsarkivets forskerservice

  Forskerservice

  • Oplysninger om undersøgelsen

  • Oplysninger om bestilleren

  • Jeg er indforstået med, at det indledende møde er gratis. Den efterfølgende undersøgelse vil blive faktureret på baggrund af undersøgelsens omfang, ifølge Rigsarkivets Indtægtsdækkede Virksomheds pristilbud på opgaven.

  NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse