Renskrivning

Hvis du har vanskeligt ved at læse et dokument i Rigsarkivets samlinger, kan du købe en renskrivning. Du kan begynde med at identificere de relevante dokumenter på læsesalen.

Hvis du selv vil finde dokumenter frem

Det vil ofte være hensigtsmæssigt, hvis du selv starter med at identificere de relevante dokumenter på en af Rigsarkivets læsesale. Scan dokumenterne, du ønsker transskriberet, og vedlæg en kopi ved din bestilling.

Hvis Rigsarkivet skal finde dokumenter frem

Hvis der ikke er vedlagt en kopi af dokumenterne, skal arkivet bruge en række oplysninger for at kunne foretage transskriberingen. Du bedes levere en entydig identifikation af de dokumenter, du ønsker transskriberet.

Hvis de nødvendige oplysninger ikke fremgår af bestillingen, kan Rigsarkivet tilbyde at foretage en arkivundersøgelse med henblik på at identificere arkivalier, du ønsker transskriberet. Vi udfører undersøgelsen mod betaling.

Vilkår for renskrivning

Du får besked, om det er muligt at gennemføre en given transskription. Hvis du ønsker det, kan vi fremsende et prisoverslag til godkendelse, inden vi går i gang med opgaven.

Bemærk: Afhængigt af materialets kvalitet og omfang forbeholder arkivet sig ret til ikke at påtage sig transskriberingsopgaven. Arkivet forbeholder sig endvidere ret til ikke at udføre en fuldstændig transskribering, hvis ord og passager i teksten er ulæselige, og transskribering derfor ikke er mulig.

+ Åben alle- Luk alle
  • Køb renskrivning

    NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse