Køb renskrivning

Hvis du har vanskeligt ved at læse et dokument i Rigsarkivets samlinger, kan du mod betaling bestille en renskrivning. Du kan begynde med at identificere de relevante dokumenter på læsesalen.

Før du bestiller

Det vil ofte være hensigtsmæssigt at starte med at identificere de relevante dokumenter på arkivets læsesal. Vedlæg evt. en kopi af det dokument, som ønskes transskriberet.

Hvis du bestiller i erhvervsmæssigt øjemed, skal du desuden oplyse din virksomheds CVR-nummer.

Hvis der ikke er vedlagt en kopi af dokumentet, skal arkivet bruge en række oplysninger, for at transskriberingen kan foretages. Rekvirenten skal levere en entydig identificering af de dokumenter, der ønskes transskriberet.

Hvis de nødvendige oplysninger ikke fremgår af bestillingen, kan Rigsarkivet tilbyde at foretage en arkivundersøgelse med henblik på at identificere de arkivalier, der ønskes transskriberet. Undersøgelsen udfører Rigsarkivet mod betaling.

Rigsarkivet giver besked, om det er muligt at gennemføre en given transskription. Afhængigt af materialets kvalitet og omfang forbeholder arkivet sig ret til ikke at påtage sig transskriptionsopgaven.

Rigsarkivet forbeholder sig endvidere ret til ikke at udføre en fuldstændig transskription af dokumentet, hvis passager i teksten er ulæselig og transskription ikke er mulig.

Hvis du ønsker det, sender vi et prisoverslag, før vi går i gang med opgaven

Det må jeg se

Arkivlovens regler om tilgængelighed gælder for arkivalier, der ønskes transskriberet. Men da det typisk er ældre dokumenter, der er behov for en transskription af, vil spørgsmålet om tilgængelighed sjældent være aktuelt.

 

NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse.