Renskrivning

Hvis du har vanskeligt ved at læse et dokument i Rigsarkivets samlinger, kan du købe en renskrivning.

Hvis du selv vil finde dokumenter frem

Det vil ofte være hensigtsmæssigt, hvis du selv starter med at identificere de relevante dokumenter på en af Rigsarkivets læsesale. Scan dokumenterne, du ønsker transskriberet, og vedlæg en kopi ved din bestilling.

Hvis Rigsarkivet skal finde dokumenter frem

Hvis der ikke er vedlagt en kopi af dokumenterne, skal arkivet have en entydig identifikation af de dokumenter, du ønsker transskriberet. Hvis de nødvendige oplysninger ikke fremgår af bestillingen, kan Rigsarkivet – mod betaling – tilbyde at foretage en arkivundersøgelse med henblik på at identificere arkivalier, du ønsker transskriberet.

Vilkår for renskrivning

Afhængigt af materialets kvalitet og omfang forbeholder arkivet sig ret til ikke at påtage sig transskriberingsopgaven. Arkivet forbeholder sig endvidere ret til ikke at udføre en fuldstændig transskribering, hvis ord og passager i teksten er ulæselige, og transskribering derfor ikke er mulig. Rigsarkivets renskriver er dygtig til at læse gotisk og andre gamle håndskrevne tekster, men kender ikke nødvendigvis alle sprog, juridiske eller militære udtryk mv. En renskrift fra Rigsarkivet er ikke en oversættelse, men en ordret gengivelse af teksten.

Hvor langtid tager det at renskrive?

Det tager cirka 1,5 time at renskrive to almindelige A4 sider, afhængigt af hvor tæt skrevet siden er og hvor gnidret skriften er. Du vil blive kontaktet med et prisoverslag, hvis vores renskriver vurderer at det kommer til at tage mere end 5 timer at renskrive dokumenterne.

Åbn blanketten her


Køb renskrivning

(Blanketten åbner i et nyt vindue)