Køb oplysninger om enkeltpersoner

Har du brug for at dokumentere bopælsoplysninger? Rigsarkivet kan undersøge folkeregisterkort for perioden fra 1924 til 1978 mod betaling. Undersøgelserne kan laves i det omfang, at registrene er afleveret til Rigsarkivet.

Før du bestiller

Rigsarkivet har modtaget folkeregisterkort for perioden 1924-1978 fra en del kommuner, men langt fra alle kommuner.

Oplysninger nyere end 1978 skal som hovedregel søges på folkeregisteret i den pågældende kommune.

Folkeregistrene indeholder bopælsoplysninger og andre personrelaterede oplysninger. Folkeregisterkortene er forløberen for CPR-registret.

Det må du se

Folkeregisterkort rummer oplysninger om private forhold. Fristen for, hvornår arkivalierne bliver umiddelbart tilgængelige, bestemmes af Arkivloven.

Adgangen til oplysninger i folkeregisterkortene er betinget af, at den person, man ønsker oplysninger om, er død, samt at oplysningerne er ældre end 30 år og ikke findes i CPR.

Oplysninger om enkeltpersoner i folkeregistre bestilles typisk af offentlige myndigheder eksempelvis i forbindelse med pensionssager.

Oplysningerne anvendes også af privatpersoner til slægtsforskning og lign.

Når kriterierne er opfyldt

Er kriterierne for adgang opfyldt, kan du få følgende oplysninger om den efterspurgte person:

  • Samtlige navne
  • Fødselsdato og sted
  • Civilstandsdatoer og sted
  • Adresser, med angivelse af til – og fraflytningsdatoer
  • Slægtskabsforhold til afdøde med angivelse af slægtningens navn og fødselsdato. Vær opmærksom på, at dette ikke gælder for nulevende slægtninge

Via folkeregisterundersøgelsen kan vi undersøge en persons adresser indtil 1978 og efterfølgende henvises til folkeregistret i den pågældende kommune, som vurderer om den nuværende adresse må oplyses.

Vilkår for undersøgelsen

Rigsarkivet vil på baggrund af de modtagne oplysninger gennemgå de relevante folkeregisterkort med henblik på at finde de ønskede oplysninger.

Undersøgelsen foretages på følgende vilkår:

  • Flytter personen til en anden kommune, der også har afleveret sit folkeregistermateriale til Rigsarkivet, kan undersøgelsen fortsætte.
  • Flytter personen derimod til en kommune, hvis folkeregisterkort ikke er afleveret til et af arkiverne, må undersøgelsen afbrydes.

 

NB: Du skal være opmærksom på, at din henvendelse ikke er gået igennem, førend du har modtaget en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.