Enkeltpersoners bopæle før 1978

Har du brug for oplysninger om en persons bopæl før 1978? Rigsarkivet kan undersøge folkeregisterkort for perioden fra 1924 til 1978 mod betaling. Undersøgelserne kan laves i det omfang, at registrene er afleveret til Rigsarkivet.

Du kan gratis bestille oplysninger om dig selv her

Hvilke oplysninger findes i folkeregisterkort?

Folkeregistrene indeholder oplysninger om bopæl og andre personrelaterede oplysninger. Folkeregisterkortene er forløberen for CPR-registret. Oplysninger om enkeltpersoner i folkeregistre bestilles typisk af offentlige myndigheder eksempelvis i forbindelse med pensionssager. Informationerne anvendes også af privatpersoner til slægtsforskning o.lign.

Før eller efter 1978?

Rigsarkivet har modtaget folkeregisterkort for perioden 1924-1978 fra en del kommuner, men langt fra alle. Oplysninger nyere end 1978 skal søges hos borgerservice i den kommune, hvor personen havde bopæl.

Læs mere om folkeregisteroplysninger og lav en adresseforespørgsel på borger.dk

Det må du se

Folkeregisterkort rummer oplysninger om private forhold og tilgængeligheden er derfor begrænset. Fristen for, hvornår arkivalierne bliver umiddelbart tilgængelige, bestemmes af Arkivloven.

Bemærk: Adgangen til oplysninger i folkeregisterkortene er betinget af, at den person, man ønsker oplysninger om, er død.

Når kriterierne er opfyldt

Er  kriterierne for adgang opfyldt, kan du få følgende oplysninger om den efterspurgte person:

  • Samtlige navne
  • Fødselsdato og -sted
  • Civilstandsdatoer og -sted
  • Adresser, med angivelse af til- og fraflytningsdatoer
  • Slægtskabsforhold til afdøde med angivelse af slægtningens navn og fødselsdato. Vær opmærksom på, at dette ikke gælder for nulevende slægtninge

Via folkeregisterundersøgelsen kan vi undersøge en persons adresser indtil 1978. Efterfølgende henvises til borgerservice i den pågældende kommune, som vurderer, om den nuværende adresse må oplyses.

Vilkår for undersøgelsen

Rigsarkivet vil på baggrund af de modtagne oplysninger gennemgå de relevante folkeregisterkort med henblik på at finde de ønskede oplysninger.

Undersøgelsen foretages på følgende vilkår:

  • Flytter personen til en anden kommune, der også har afleveret sit folkeregistermateriale til Rigsarkivet, kan undersøgelsen fortsætte
  • Flytter personen derimod til en kommune, hvis folkeregisterkort ikke er afleveret til et af arkiverne, må undersøgelsen afbrydes

Åbn blanketten her


Bestil oplysninger om enkeltpersoners bopæle

(Blanketten åbner i et nyt vindue)