Scanning

På Rigsarkivets læsesale kan du affotografere eller lave digitale kopier af arkivalier. Du kan også bestille scanninger af både papir- og e-arkivalier mod betaling.

Hvis du selv vil affotografere eller kopiere eller arkivalier

Du kan selv fotografere de fleste arkivalier på Rigsarkivets læsesale. I en række tilfælde kan du også lave digitale- eller papirkopier.

Læs mere om fotografering af arkivalier her.

Læs mere om kopiering af arkivalier her.

Hvis du vil købe en scanning

Rigsarkivet tilbyder scanning af både papir- og e-arkivalier samt mikrofilm. Oplysninger om priser og ekspedition finder du i kolonnen til højre.

Rigsarkivet kan levere scanninger i en filkasse, hvorfra du kan downloade filerne til din egen computer, eller på en USB-nøgle, som fremsendes via post.

+ Åben alle- Luk alle
  • Køb scanning