Køb scanning

Hvis du ønsker at bestille scanning af arkivalier fra Rigsarkivets samlinger, er dette muligt mod betaling. Scanning kan ske af såvel papir- som e-arkivalier.

Før du bestiller

Du kan arbejde med de originale arkivalier på Rigsarkivets læsesale. Men det er også muligt at bestille scanning af arkivalier.

Du kan selv tage digitale fotos af de fleste arkivalier. I en række tilfælde er det muligt at tage papirkopier eller digitale kopier på læsesalen. Med hensyn til protokoller og andre arkivalier, der vanskeligt lader sig scanne på almindelig vis, må vi bede dig om at bestille scanningerne.

Hvis du bestiller i erhvervsmæssig øjemed, skal du oplyse din virksomheds CVR-nummer.

Mikrofilm

Filmningscentret kan scanne mikrofilm til levering i en Filkasse, hvorfra du kan downloade filerne til din egen computer, eller til levering på USB-nøgle.

 

NB: Du skal være opmærksom på, at din henvendelse ikke er gået igennem, førend du har modtaget en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.