Scanning

På Rigsarkivets læsesale kan du affotografere eller lave digitale kopier af arkivalier.

Hvis du selv vil affotografere eller kopiere arkivalier

Du kan selv fotografere de fleste arkivalier på Rigsarkivets læsesale. I en række tilfælde kan du også lave digitale- eller papirkopier.

Hvis du vil købe en scanning

Rigsarkivet tilbyder scanning af både papir- og e-arkivalier. Oplysninger om priser og ekspedition finder du i kolonnen til højre.

*** Vær opmærksom på, at scanning af mikrofilm ikke er muligt for øjeblikket**

Rigsarkivet leverer i udgangspunkt scanningerne digitalt, med mindre andet ønskes.

Scanning af adgangssager

Har du fået adgang til en sag, og ønsker du at få den scannet, bedes du afgive din bestilling inden tre uger efter, at du har modtaget din adgangstilladelse. Ellers kommer du til at betale for fremfinding af sagen.