Køb et fødselstidspunkt

Her kan du købe en arkivundersøgelse der vedrører et fødselstidspunkt. Undersøgelsen inkluderer identifikation og afskrift af tidspunktet.

Søger du dit eget fødselstidspunkt eller for et barn du biologisk mor til, kan du gratis bestille oplysninger om dig selv.

Rigsarkivet har oplysninger om de fleste fødsler i perioden 1861-1996. Bemærk at fødselstidspunkter fra perioden 1988-1996 er upræcise, fordi oplysningerne i registrene er rundet op eller ned til halve timer.

Hvis en fødsel er foregået for over 75 år siden (50 år for Sønderjylland), kan du i nogle tilfælde selv finde fødselstidspunktet, ved at bestille den rette jordemoderprotokol i arkivdatabasen Daisy og se den på læsesalen.

Her kan du bestille fødselstidspunkt for:

  • En afdød person, du nedstammer fra i lige linje
  • En person du har fuldmagt fra
  • Alle personer født i Sønderjylland for mere end 50 år siden

Åbn blanketten her


Køb fødselstidspunkt

(Blanketten åbner i et nyt vindue)