Find fødselstidspunkt

Vil du gerne finde dit eget eller en anden persons fødselstidspunkt? Rigsarkivet har oplysninger om fødselstidspunkter for fødte i perioden 1861-1997. For fødsler i Sønderjylland har vi dog kun oplysninger frem til og med 1975.

Hvem kan jeg selv finde oplysninger om?

Du kan selv finde fødselstidspunkt i arkiverne, hvis det er et fødselstidspunkt for:

  • En person født i Sønderjylland i perioden 1874 – 1960
  • En person født i resten af landet for mere end 75 år siden

Hvad skal jeg vide på forhånd?

For at finde en persons fødselstidspunkt, skal du kende:

  • Den fødtes fødselsdag og år.
  • Den fødtes fødested (sogn/købstad).
  • Den biologiske mors navn.
  • Den biologiske mors fødselsdag og år.

Desuden er der en række oplysninger, som ikke er absolut nødvendige, men som gør det nemmere at finde personens fødselstidspunkt. Det er oplysninger om:

  • Hvor fødslen foregik (hjemme/på hospital/på fødeklinik).
  • Navn og evt. adresse på jordemoderen.
  • Navn og evt. adresse på hospitalet/fødeklinikken.

Hvor skal jeg lede efter oplysningerne?

Fødselstidspunkter der er ældre end 75 eller 50 år er sammen med andre oplysninger om mor og barn noteret i en jordemoderprotokol (også kaldet fødselsprotokol).

Hvis du vil lede efter oplysninger om et fødselstidspunkt selv, skal du henvende dig på det arkiv, der dækker det sogn, som fødslen foregik i.

For at finde den rigtige protokol skal du vide, hvilken lægekreds fødslen fandt sted i. Hvis du ikke ved det selv, kan du få hjælp til at finde ud af det på arkivet.

Du kan bestille jordemoderprotokollen (fødselsprotokollen) på arkivets læsesal.

I Sønderjylland findes fødselstidspunktet i et særligt fødselsbiregister. I perioden 1874-1960 kan du finde fødselsbiregistrene i arkivdatabasen Daisy. Skriv “personregisterfører” i søgefletet “Arkivskaber” og “Fødte, biregister” i søgefeltet “Arkivserie”.

Køb oplysninger om nyere fødselstidspunkter
– også dit eget

Nyere fødselstidspunkter kan du ikke umiddelbart få lov til at finde selv, fordi de protokoller, som fødselstidspunkterne står i, rummer fortrolige oplysninger, som først er tilgængelige for alle efter 50 år (oplysninger om fødselstidspunkt indført i de sønderjyske fødselsebiregister ) eller 75 år (oplysninger om fødselstidspunkt i resten af landet indført i jordemoderprotokoller).

Du har derfor mulighed for at lade os finde oplysninger om nyere fødselstidspunkter til dig mod betaling.

Bemærk: Fødselstidspunkterne ml. 1988-1997 er upræcise. Oplysningerne i registrene er rundet op og ned til halve timer.