Køb fødselstidspunkt

Har du brug for at kende et fødselstidspunkt? Rigsarkivet kan mod betaling gennemgå arkivmateriale med henblik på at finde oplysninger om fødsler fra perioden 1861-1996. Du har også mulighed for selv at finde ældre fødselstidspunkter.

Hvis du selv vil finde et fødselstidspunkt

Materiale med fødselsoplysninger indeholder personlige oplysninger, og tilgængeligheden er derfor begrænset.

Læs mere om tilgængelighedsfrister på arkivalier her

Du har mulighed for selv at finde ældre fødselstidspunkter:

 • En person født i Sønderjylland efter for mere end 50 år (indført i de sønderjyske fødselsbiregistre)*
 • En person født i resten af landet for mere end 75 år (indført i jordemoderprotokoller)

* For Sønderjylland har vi oplysninger fra 1874 og frem

Du skal købe oplysninger om nyere fødselstidspunkter

Nyere fødselsoplysninger om fx dig selv eller dit barn kan du altså ikke umiddelbart selv få lov til at at finde, men skal bestilles gennem Rigsarkivet.

Hvis du vil købe oplysninger om et fødselstidspunkt

Rigsarkivet har oplysninger om fødselstidspunkter fra perioden 1861-1996. Hvis du søger fødselsoplysninger inden for denne periode, er der mulighed for, at vi kan skaffe dem.

Bemærk: Fødselstidspunkter i perioden 1988-1996 er upræcise, fordi oplysningerne i registrene er rundet op/ned til halve timer.

Hvem kan du bestille oplysninger om fødselstidspunkt for?

Du kan bestille oplysninger om fødselstidspunkt for:

 • Dig selv
 • Børn du har født
 • Børn under 18 år du har forældremyndigheden over
 • En afdød du afstammer fra i lige linje**
 • En person du har fuldmagt fra**
 • Alle personer født i Sønderjylland for mere end 50 år siden
 • Alle personer født i resten af landet for mere end 75 år siden

**Du skal vedhæfte dokumentation, hvis du bestiller oplysninger om:

 • En afdød du afstammer fra i lige linje, og som er født for mindre end 50 år siden (Sønderjylland) eller 75 år siden (resten af landet) (Vedhæft kopi af dødsattest og dåbsattest)
 • En person du har fuldmagt fra (Vedhæft fuldmagt)

Køb fødselstidspunkt