Køb familieretlige oplysninger

Hvis du har mistet dokumenter fra faderskabs-, adoptions- og skilsmissesager, kan Rigsarkivet mod betaling identificere og kopiere dokumenterne til dig.

Før du bestiller

Arkivet skal bruge en række oplysninger for at finde det efterspurgte dokument. Husk, at oplysningerne skal være sagsaktuelle; dvs. navne m.m. skal oplyses, som de var på sagstidspunktet.

Hvis de nødvendige oplysninger ikke fremgår af bestillingen, kan Rigsarkivet tilbyde mod betaling at foretage en arkivundersøgelse med henblik på at identificere det eftersøgte dokument.

Vi kan anmode om at få tilsendt yderligere dokumentation til identifikation af rekvirenten.

Hvis du bestiller i erhvervsmæssig øjemed, skal du desuden oplyse din virksomheds CVR-nummer.

 

NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse.