Faderskabssager – Køb arkivundersøgelse

Her kan du købe en arkivundersøgelse der vedrører en faderskabssag. Undersøgelsen inkluderer identifikation og scanning af materialet.

Søger du en faderskabssag, som du selv er part i, du gratis bestille oplysninger om dig selv.

Rigsarkivet opbevarer alle faderskabssager fra Statsamterne op til 1991/92. Herefter er sagerne kun bevaret, hvis en af parterne er født d. 1. i en måned.

Faderskabssager, som er afgjort ved dom, er bevaret og findes ofte i Rigsarkivet også efter 1991. Nyere sager opbevares hos den pågældende ret.

Hvis faderskabssagen er nyere end 75 år, skal du søge om adgang til den, før du køber en arkivundersøgelse. Hvis sagen er ældre end 75 år, kan du vælge selv finde den og bestille til en læsesal. Læs vejledning til at finde faderskabssager.

Åbn blanketten her


Køb undersøgelse her

(Blanketten åbner i et nyt vindue)