Køb ejendomsoplysninger

Rigsarkivet kan mod betaling hjælpe med at finde servitutter, deklarationer, pantebreve mv.

Tinglyste dokumenter bruges typisk i forbindelse med ejendomshandel og til afklaring af forhold omkring fx hegnspligt og vejrettigheder. Tinglyste dokumenter kan også fortælle noget om din ejendoms historie.

Vi tilbyder også renskrivning af håndskrevne dokumenter.
Bestil renskrivning her.

Drejer din bestilling sig om servitutter på flere forskellige ejendomme i forbindelse med et større anlægsprojekt?
Køb særlig arkivundersøgelse.

Åbn blanketten her


Køb ejendomsoplysninger

(Blanketten åbner i et nyt vindue)