Køb ejendomsoplysninger

Hvis du vil se en adkomst, en servitut, en deklaration eller et pantebrev, som er tinglyst på en ejendom, kan du bestille ejendomsoplysningerne hos Rigsarkivet.

Før du bestiller

Undersøgelsen består i identificering og kopiering af adkomster, servitutter, deklarationer og pantebreve.

Dokumenter tinglyst før den 1. april 1927 er afleveret til arkiverne. Dokumenter (dog ikke pantebreve), der er tinglyst senere end den 1. april 1927 og er aflyst (annulleret), findes tillige i arkiverne til og med 1991/1992. Læs mere om, hvordan tinglysningsarkivalierne er indrettet, og hvor de kan findes.

For at kunne finde udtagne skødegenparter efter den 1. april 1927, skal vi bruge en udtagelsesdato.  Denne oplyses ved henvendelse til Tinglysningsretten i Hobro. Uden udtagelsesdato har vi ingen mulighed for at identificere skødegenparten.

Servitutter efter den 1. april 1927 skal som hovedregel rekvireres hos Tinglysningsretten. Rigsarkivet kan kun identificere disse servitutter, hvis de er indført i forbindelse med et udtaget skøde.

Dokumenter fra før 1875 er skrevet med gotisk håndskrift, og hvis der er problemer med at læse teksten, kan Rigsarkivet tilbyde at levere en transskriberet tekst.

Tinglyste dokumenter anvendes typisk i forbindelse med ejendomshandel samt til afklaring af hegnspligt, vejrettigheder m.v.

Rigsarkivet skal bruge en række oplysninger for at  finde den rigtige adkomst, servitut, deklaration eller pantebrev.

Ved bestilling skal der vedlægges en udskrift af den elektroniske tingbog, hvoraf de nødvendige oplysninger fremgår. Det gør identifikationen lettere og begrænser tidsforbruget. En udskrift af den elektroniske tingbog/tingbogsattest kan tilgås via Tinglysningsrettens hjemmeside.

Du kan lave undersøgelsen selv

Materialet stilles også gratis til rådighed på arkivets læsesal for egne arkivstudier. Mange tinglysningsarkivalier ligger i digitaliseret form i Daisy.

De tinglyste dokumenter er frit tilgængelige.

 

NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse.