Køb ejendomsoplysninger

Hvis du vil se en adkomst, en servitut, en deklaration eller et pantebrev, som er tinglyst på en ejendom, kan du bestille ejendomsoplysningerne hos Rigsarkivet. Du har også mulighed for at lave undersøgelsen selv.

Tinglyste dokumenter anvendes typisk i forbindelse med ejendomshandel og til afklaring af hegnspligt, vejrettigheder m.v. Dokumenterne er frit tilgængelige.

Hvis du vil lave undersøgelsen selv

Materialet stilles gratis til rådighed på Rigsarkivets læsesale for egne arkivstudier. Mange tinglysningsarkivalier ligger også tilgængelige i digitaliseret form og kan tilgås via arkivdatabasen Daisy.

Find vejledningen her: Køb og salg af ejendomme

Hvis du vil købe ejendomsoplysninger

Rigsarkivet kan foretage en undersøgelse som består i identificering og kopiering af adkomster, servitutter, deklarationer og pantebreve.

Dokumenter tinglyst før den 1. april 1927 er afleveret til Rigsarkivet. Dokumenter (dog ikke pantebreve), der er tinglyst senere end den 1. april 1927 og er aflyst/annulleret findes også i arkiverne til og med 1991/1992.

Læs om, hvordan tinglysningsarkiverne er indrettet, og hvor de kan findes

For at kunne finde udtagne skødegenparter efter den 1. april 1927, skal Rigsarkivet bruge en udtagelsesdato. Denne oplyses ved henvendelse til Tinglysningsretten i Hobro. Uden udtagelsesdatoen har vi ingen mulighed for at identificere skødegenparten.

Servitutter efter den 1. april 1927 skal som hovedregel rekvireres direkte hos Tinglysningsretten. Rigsarkivet kan kun identificere disse servitutter, hvis de er indført i forbindelse med et udtaget skøde.

Rigsarkivet skal bruge en række oplysninger for at finde den rigtige adkomst, servitut, deklaration eller pantebrev.

Ved bestilling skal du vedlægge en udskrift fra Den Digitale Tingbog, en såkaldt tingbogsattest. Heraf fremgår de nødvendige oplysninger. Det gør identifikationen lettere og begrænser tidsforbruget. Tilgå den Digitale Tingbog og find vejledning på Tinglysningsrettens hjemmeside, tinglysning.dk.

Renskrivning

Dokumenter fra før 1875 er skrevet med gotisk håndskrift. Hvis der er problemer med at tyde teksten, kan Rigsarkivet tilbyde at levere en transskriberet tekst. Bestil renskrivning her.

Åbn blanketten her


Køb ejendomsoplysninger

(Blanketten åbner i et nyt vindue)