Domme og kendelser – køb arkivundersøgelse

Her kan du købe en undersøgelse der vedrører en dom eller kendelse. Undersøgelsen inkluderer identifikation og scanning af den relevante dom- eller retsbog.

Jeg er selv part i sagen

Søger du din egen dom eller kendelse, kan du gratis bestille oplysninger om dig selv.

Jeg er ikke part i sagen

Hvis dommen er nyere end 75 år, skal du søge om adgang til den, før du køber en arkivundersøgelse eller bestiller til en læsesal. Hvis dommen er ældre end 75 år, kan du vælge selv at bestille den i arkivdatabasen Daisy og se den på en læsesal.

Jeg er sagsbehandler i politiet

Som sagsbehandler i politiet kan du her købe en arkivundersøgelse af en dom- eller retsbog.

Åbn blanketten her


Køb undersøgelse her

(Blanketten åbner i et nyt vindue)