Dokumentation for uddannelsesforløb

Mangler du dokumentation for dit uddannelsesforløb? Hos Rigsarkivet kan du mod betaling få dokumentation for dit uddannelsesforløb, såfremt uddannelsesinstitutionen har afleveret arkivalier. Det drejer sig bl.a. om arkivalier fra gymnasier og HF samt visse videregående uddannelsesinstitutioner.

Hvis du har afbrudt et uddannelsesforløb og ikke har dokumentation for den del, du gennemførte, kan Rigsarkivet udarbejde en sådan dokumentation.

Bemærk: Vores udarbejdelse af dokumentation forudsætter, at pågældende uddannelsesinstitution har afleveret arkivalier til arkivet. Hvis ikke skal du søge andre steder (se “Tip” nedenfor).

Mangler du dit eksamensbevis? Bestil udskrift af eksamensresultater her

Hvem kan bestille dokumentation?

Du kan kun bestille dokumentation for eget uddannelsesforløb. Hvis du bestiller for en anden person, skal du fremsende en fuldmagt.

Hvilke uddannelsesinstitutioner har vi oplysninger fra?

Rigsarkivet kan tilbyde at udstede bekræftede udskrifter af uddannelsesforløb fra studentereksamen, HF-eksamen og visse videregående uddannelsesinstitutioner.

Hvilke oplysninger skal arkivet bruge?

For at fremfinde dokumentation for et uddannelsesforløb skal vi bruge en række oplysninger:

  • Dit fulde navn på uddannelsestidspunktet
  • Uddannelsesinstitutionens navn (både institutionens og byens navn)
  • År
  • Evt. linje, hold eller lign.

Tip

Hvis arkivalierne endnu ikke er afleveret til Rigsarkivet, skal du henvende dig til den uddannelsesinstitution, du har besøgt. Her kan de hjælpe dig. Institutioner, som ikke afleveret til Rigsarkivet, kan have afleveret arkivalier til Stads- og kommunale arkiver.

Du kan eventuelt starte med undersøge i arkivdatabasen Daisy, om Rigsarkivet har arkivalier fra den uddannelsesinstitution, hvor du har gået. Alternativt kan du kontakte Rigsarkivet for at høre, om vi har arkivalier fra en bestemt institution.