Bestil dødsboundersøgelse

Rigsarkivet kopierer ældre skiftesagsmateriale (skifteretssager, testamenter og kodiciller) til en række myndigheder og privatpersoner til brug for udredning i aktuelle skiftesager.

Før du bestiller en arkivundersøgelse i forbindelse med dødsbo

Undersøgelser til brug for beregning af boafgift bestilles via nedenstående formular. I bestillingen angives, hvilken sag de ønskede oplysninger skal bruges i (bobestyrerattest eller tilsvarende medsendes), samt hvilke dokumenter man ønsker oplysninger fra.

Hvis de nødvendige oplysninger ikke fremgår af bestillingen, kan Rigsarkivet tilbyde at foretage en arkivundersøgelse med henblik på at identificere de oplysninger, der ønskes. Undersøgelsen udfører Rigsarkivet mod betaling. Man skal som minimum betale en timetakst og derudover afregnes for hver påbegyndt halve time.

Hvilke oplysninger udleveres?

Der er retningslinjer for, hvilke oplysninger der udleveres til hvilke personer. Oplysningerne er umiddelbart tilgængelige for skifteretter, bobestyrere, privatskiftende arvinger, anmeldelsespligtige og skattemyndighederne. Oplysningerne må dog kun anvendes i forbindelse med behandlingen af et konkret bo.

Hvis du bestiller i erhvervsmæssig øjemed, skal du desuden oplyse din virksomheds CVR-nummer. Det er hensigtsmæssigt at vedlægge en udskrift af retsbogen, da det gør identifikationen lettere. En udskrift af retsbogen fås ved henvendelse til det lokale dommerkontor.

 

NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse.