Dødsboundersøgelse

Rigsarkivet kopierer ældre skiftesagsmateriale (skifteretssager, testamenter og kodiciller) til en række myndigheder og privatpersoner til brug for udredning i aktuelle skiftesager.

Hvilke oplysninger skal vi bruge?

Oplysninger til brug for beregning af boafgift kan bestilles via nedenstående formular. I bestillingen bedes du angive, hvilken sag de ønskede oplysningerne skal bruges i – medsend bobestyrerattest eller tilsvarende – og hvilke dokumenter, du ønsker oplysningerne fra.

Hvis de nødvendige oplysninger ikke foreligger, kan Rigsarkivet tilbyde at foretage en arkivundersøgelse med henblik på at identificere de ønskede oplysninger. Undersøgelsen udføres mod betaling. Vær opmærksom på, at du som minimum skal betale en timetakst, hvorefter der afregnes pr. påbegyndt halve time.

Hvilke oplysninger udleveres?

Der er retningslinjer for, hvilke oplysninger der udleveres til hvilke personer. Oplysningerne er umiddelbart tilgængelige for skifteretter, bobestyrere, privatskiftende arvinger, anmeldelsespligtige og skattemyndighederne. Oplysningerne må du kun anvende i forbindelse med behandlingen af et konkret bo.

Det er hensigtsmæssigt også at vedlægge en udskrift af retsbogen, som gør identifikationen lettere. Udskriften fås ved henvendelse til det lokale dommerkontor.

+ Åben alle- Luk alle
  • Køb dødsboundersøgelse

    NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse