Dødsboundersøgelse

Her kan du bestille dokumentation til brug for udredning i aktuelle skiftesager. Undersøgelsen inkluderer identifikation og digitalisering af ældre skiftesagsmateriale som for eksempel skifteretssager, testamenter og kodiciller.

Hvilke oplysninger skal du give?

Her kan du bestille oplysninger til brug for beregning af boafgift. I bestillingen skal du angive, hvilken sag de ønskede oplysningerne skal bruges i – medsend bobestyrerattest eller tilsvarende. – og hvilke dokumenter, du ønsker oplysningerne fra.

Hvis du ikke kan give os de nødvendige oplysninger, kan Rigsarkivet tilbyde at foretage en arkivundersøgelse med henblik på at identificere de ønskede oplysninger. Arkivundersøgelsen udføres mod betaling.

Hvilke oplysninger udleveres?

Oplysningerne er umiddelbart tilgængelige for skifteretter, bobestyrere, privatskiftende arvinger, anmeldelsespligtige og skattemyndighederne. Oplysningerne må du kun anvende i forbindelse med behandlingen af et konkret bo.

Du kan med fordel vedhæfte en udskrift af retsbogen, som gør identifikationen lettere. Udskriften fås ved henvendelse til det lokale dommerkontor.

Åbn blanketten her


Bestil dødsboundersøgelse

(Blanketten åbner i et nyt vindue)