Auktioner – køb arkivundersøgelse

Her kan du købe en undersøgelse der vedrører en auktion. Undersøgelsen inkluderer identifikation og scanning af den relevante auktion i auktionsbogen.

Rigsarkivet har dokumentation for auktioner, f.eks. tvangsauktioner på ejendomme.

Hvis auktionen har fundet sted for mere end 20 år siden, kan du også selv bestille materialet fra den pågældende fogedret i arkivdatabasen Daisy, og se det på læsesal.

Åbn blanketten her


Køb undersøgelse her

(Blanketten åbner i et nyt vindue)