Bestil eller køb attester og udskrifter

Rigsarkivet kan udstede attester som dåbsattester, vielsesattester og dødsattester fra kirkebøger, der er 110 år eller ældre. Rigsarkivet kan desuden lave en udskrift eller en attest fra en kirkebog, et personregister eller fra en borgerlig ægteskabsbog, som du kan bruge som dokumentation.

Før du bestiller

Er attesten ikke til retslig brug, fx navneændring, skal du betale et gebyr.

Bemærk: Har du brug for en attest vedrørende en kirkelig handling, der er sket efter 1900, skal du henvende dig til det lokale kordegnekontor.

Attester og udskrifter – bestil via bestillingsformularen nederst på siden.

Dåbsattest til navneændring – bestil her

Hvad kan jeg få attester og udskrifter af?

Du kan få attester og udskrifter fra kirkebøger vedrørende:

  • Dåb
  • Konfirmation
  • Begravelse
  • Vielse, hvis vielsen har fundet sted i folkekirken

Registreringen er sket i det sogn, hvor den kirkelige handling fandt sted. Det betyder, at du skal kende sognets navn for, at arkivet kan finde oplysningen og udfærdige en attest/udskrift.

Før eller efter 1900?

Attester udfærdiges på baggrund af hovedministerialbogen, som findes på det arkiv, som sognet hører under. Hovedministerialbøgerne skal være 110 år, før de afleveres til arkiverne.

Har du brug for en attest vedrørende en kirkelig handling, der er sket efter 1900, skal du henvende dig til det lokale kordegnekontor.

Udskrifter kan laves på baggrund af kontraministerialbogen, som du finder på det arkiv, som sognet hører under. Alle kontraministerialbøger er afleveret til Rigsarkivet.

Borgerlige ægteskabsbøger

Attester vedrørende borgerlige vielser udfærdiges på baggrund af borgerlige ægteskabsprotokoller. De er typisk afleveret til arkiverne frem til omkring 1950. Spørg på arkivet, for der er store regionale variationer.

Har arkivet ikke ægteskabsbogen, skal du henvende dig til den pågældende kommune, hvor vielseshandlingen i sin tid fandt sted.

Hvem kan bestille attester og udskrifter?

For at udstede en attest skal arkivet vide, hvad attesten skal bruges til. Desuden skal dit slægtsforhold til den person, som attesten/udskriften omhandler, angives.

Bemærk, at attester/udskrifter til brug for navneændring kun udstedes for ansøgerens forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.

Særlige forhold i Sønderjylland

Hvis handlingen foregik i Sønderjylland, gælder det i hovedreglen, at Rigsarkivet, Sønderjylland kan lave attester og udskrifter frem til 1977.

Frem til 1874 foregik personregistreringen ens i Sønderjylland og i det øvrige Danmark. Herefter adskiller registreringen af fødsler, vielser (kirkelige og borgerlige) samt dødsfald i Sønderjylland sig fra registreringen i det øvrige Danmark.

  • 1874-1925 skete registreringen i det såkaldte personregister
  • Efter 1925 fortsatte registreringen af fødsler og dødsfald i personregistret, mens de kirkelige vielser blev ført i kirkebogen og borgerlige vielser i borgerlige ægteskabsbøger

Personregistrets sidebiregister er afleveret til og med 1977. Har Rigsarkivet, Sønderjylland ikke personregistret, skal man henvende sig til den pågældende kommune.

 

NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse.