Attester og udskrifter

Rigsarkivet kan udstede attester som dåbsattester, vielsesattester og dødsattester fra kirkebøger før år 1900. Rigsarkivet kan desuden lave en udskrift eller en attest fra en kirkebog, et personregister eller fra en borgerlig ægteskabsbog, som du kan bruge som dokumentation.

Bemærk: Skal du bruge en attest vedrørende en kirkelig handling, der er sket efter år 1900, skal du henvende dig til det lokale kordegnekontor.

Har du brug for en dåbsattest til navneændring? Bestil dåbsattest her

Skal du bruge oplysninger om dit eller en andens fødselstidspunkt? Bestil fødselstidspunkt her

Hvilke attester og udskrifter udsteder vi?

Du kan få attester og udskrifter fra kirkebøger vedrørende:

  • Dåb
  • Konfirmation
  • Begravelse
  • Vielse (hvis vielsen har fundet sted i folkekirken)

Registreringen er sket i det sogn, hvor den kirkelige handling fandt sted. Du skal derfor oplyse sognet for, at vi kan finde oplysningerne og udfærdige en attest/udskrift.

Før eller efter år 1900?

Attester udfærdiges på baggrund af hovedministerialbogen, som findes på det arkiv, som sognet hører under. Hovedministerialbøgerne skal være 110 år, før de afleveres til arkiverne.

Skal du bruge en attest vedrørende kirkelige handlinger foretaget efter år 1900, skal du derfor henvende dig til det lokale kordegnekontor.

Udskrifter kan laves på baggrund af kontraministerialbogen, som findes på det arkiv, som sognet hører under. Alle kontraministerialbøger er afleveret til Rigsarkivet.

Borgerlige ægteskabsbøger

Attester vedrørende borgerlige vielser udfærdiges på baggrund af borgerlige ægteskabsprotokoller. De er typisk afleveret til arkiverne frem til omkring 1950. Spørg på arkivet, da der er store regionale variationer.

Har arkivet ikke ægteskabsbogen, skal du henvende dig til den pågældende kommune, hvor vielseshandlingen i sin tid fandt sted.

Hvilke oplysninger skal vi bruge?

På din bestilling skal du angive hvilken handling og for hvem, du skal bruge en attest, samt hvornår og hvor handlingen fandt sted.

For at udstede en attest skal arkivet vide, hvad attesten skal bruges til. Desuden skal du angive dit slægtsforhold til den person, som attesten/udskriften omhandler.

Bemærk: Attester/udskrifter til brug for navneændring kun udstedes for ansøgerens forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.

Særlige forhold for Sønderjylland

Hvis handlingen foregik i Sønderjylland, gælder det i hovedreglen, at Rigsarkivet, Sønderjylland kan udstede attester og udskrifter frem til 1977.

Frem til 1874 foregik personregistreringen ens i Sønderjylland og i det øvrige Danmark. Herefter adskiller registreringen af fødsler, vielser (kirkelige og borgerlige) samt dødsfald i Sønderjylland sig fra registreringen i det øvrige Danmark.

  • 1874-1925 skete registreringen i det såkaldte personregister
  • Efter 1925 fortsatte registreringen af fødsler og dødsfald i personregistret, mens de kirkelige vielser blev ført i kirkebogen og borgerlige vielser i borgerlige ægteskabsbøger

Personregistrets sidebiregister er afleveret til og med 1977. Har arkivet ikke personregistret, skal du henvende sig til den pågældende kommune.

+ Åben alle- Luk alle
  • Køb attest eller udskrift

    NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse