Køb arvingeundersøgelse

Kortlægning af slægtskabsforhold foretages typisk i forbindelse med aktuelle arvesager for autoriserede bobestyrere, for pensionskasser samt til brug for medicinsk klinisk rådgivning.

Før du bestiller en arvingeundersøgelse

En arvingeundersøgelse omfatter ofte flere forskellige typer af arkivalier, bl.a. folkeregisterkort, adoptionssager, kirkebøger, lægdsruller, skifteprotokoller og folketællinger.

Det skal angives, hvilken sag de ønskede oplysninger skal bruges i (bobestyrerattest eller tilsvarende vedlægges).

Hvis du bestiller i erhvervsmæssig øjemed, skal du desuden oplyse din virksomheds CVR-nummer.

Arkivet videregiver oplysninger til autoriserede bobestyrere og offentlige myndigheder om slægtskabsforhold og nødvendige bopælsoplysninger.

Arkivet giver efterfølgende besked, om det er muligt at gennemføre en given undersøgelse og foreslår evt. alternative undersøgelsesmuligheder.

Arkivet påtager sig kun at gennemføre velafgrænsede og veldefinerede undersøgelser.

 

NB: Du skal være opmærksom på, at din henvendelse ikke er gået igennem, førend du har modtaget en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.