Køb arvingeundersøgelse

Kortlægning af slægtskabsforhold foretages typisk i forbindelse med aktuelle arvesager for autoriserede bobestyrere, pensionskasser samt til brug for medicinsk klinisk rådgivning.

Hvilke oplysninger skal du give Rigsarkivet?

En arvingeundersøgelse omfatter ofte flere forskellige typer af arkivalier: folkeregisterkort, adoptionssager, kirkebøger, skifteprotokoller og folketællinger m.m.

Når du bestiller en arvingeundersøgelse, bedes du angive i hvilken sag, de ønskede oplysninger skal bruges, og vedlægge en bobestyrerattest eller tilsvarende.

Hvilke oplysninger får du udleveret?

Rigsarkivet videregiver oplysninger til autoriserede bobestyrere og offentlige myndigheder om slægtskabsforhold og nødvendige bopælsoplysninger.

Rigsarkivet giver efterfølgende besked om en given undersøgelse kan gennemføres og foreslår evt. alternative undersøgelsesmuligheder.

Bemærk: Rigsarkivet påtager sig kun at gennemføre velafgrænsede og veldefinerede undersøgelser.

+ Åben alle- Luk alle
 • Ekspeditionstid og betaling

  Rigsarkivet bestræber sig på en ekspeditionstid på 15 arbejdsdage regnet fra den dag, hvor arkivet har modtaget bestillingen.

  Hvis arkivet ikke kan overholde denne tidsfrist, får du besked om det. Du får samtidig besked om, hvornår du kan vente at få svar.

  Resultatet af undersøgelsen sendes digitalt, mens fakturering sendes særskilt fra Statens Administration.

  Bemærk – Grundet sagsefterslæb er der pt. en øget sagsbehandlingstid ved vores afdeling i København, og behandlingstiden er dermed omkring 3 måneder. Vi bestræber os på at nedbringe efterslæbet og beklager de gener der måtte komme heraf.

  Betaling

  Betalingsfrist: 30 dage netto.

  Undersøgelser, der skal betales fra udlandet, betales på forhånd.

 • Pris

  755 kr. pr. påbegyndt time.

  Efter første time faktureres pr. påbegyndte ½ time.

  + 25 kr. pr. ekspedition
  + evt. porto

  Der betales minimum én time til forundersøgelse. Det er nødvendigt for at kunne vurdere, om det er realistisk at gennemføre undersøgelsen. Bestiller du fra udlandet skal denne time forudbetales.

  Alle priser er inkl. moms.

  Prisen er gældende til 1. januar 2022.

  Hjemmel for pris

  Timetakster fastsættes i henhold til Anmærkning til Finanslovskonti §21.32.01.90.

Åbn blanketten her


Køb arvingeundersøgelse

(Blanketten åbner i et nyt vindue)