Arvingeundersøgelse

Kortlægning af slægtskabsforhold foretages typisk i forbindelse med aktuelle arvesager for autoriserede bobestyrere, pensionskasser samt til brug for medicinsk klinisk rådgivning.

Hvilke oplysninger skal vi bruge?

En arvingeundersøgelse omfatter ofte flere forskellige typer af arkivalier: folkeregisterkort, adoptionssager, kirkebøger, skifteprotokoller og folketællinger m.m.

Når du bestiller en arvingeundersøgelse, bedes du angive i hvilken sag, de ønskede oplysninger skal bruges, og vedlægge en bobestyrerattest eller tilsvarende.

Hvilke oplysninger udleveres?

Rigsarkivet videregiver oplysninger til autoriserede bobestyrere og offentlige myndigheder om slægtskabsforhold og nødvendige bopælsoplysninger.

Rigsarkivet giver efterfølgende besked om en given undersøgelse kan gennemføres og foreslår evt. alternative undersøgelsesmuligheder.

Bemærk: Rigsarkivet kun påtager sig at gennemføre velafgrænsede og veldefinerede undersøgelser.

+ Åben alle- Luk alle
  • Køb arvingeundersøgelse