Køb arkivundersøgelse

Rigsarkivet tilbyder mod betaling at foretage en arkivundersøgelse med udgangspunkt i arkivernes samlinger, herunder også e-arkivalier. Undersøgelserne skal afgrænses nærmere, inden arkivstudierne påbegyndes.

Hvad er en arkivundersøgelse?

En arkivundersøgelse bestilles typisk, når brugeren er forhindret i personligt fremmøde på en af Rigsarkivets læsesale.

En arkivundersøgelse kan bl.a. omfatte:

  • Detaljerede søgninger i Rigsarkivets arkivdatabase DAISY og i guider, i registraturer, i afleveringsfortegnelser og lign. med henblik på at identificere konkret arkivmateriale (rækker af sager og konkrete arkivpakker)
  • Identifikation af konkrete sager i søgemidler som journaler, navneregistre og lign.
  • Fremfinding af konkrete oplysninger i arkivalier, herunder digitale arkivalier.

Sådan bestiller du

Du skal som udgangspunkt levere en række oplysninger, som kan bruges som grundlag for undersøgelsen. Du finder bestillingsformularen nederst på siden.

Hvis du bestiller i erhvervsmæssig øjemed, skal du desuden oplyse din virksomheds CVR-nummer.

Drejer undersøgelsen sig om bopælsoplysninger, skal du i stedet bestille en undersøgelse af oplysninger om enkeltpersoner.

 

NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse.