Arkivundersøgelse

Du kan selv foretage arkivundersøgelser ved at bestille materiale til brug på Rigsarkivets læsesale, eller du kan mod betaling få Rigsarkivet til at foretage arkivundersøgelser.

Hvis du selv vil foretage undersøgelsen

Du kan bestille arkivalier til brug på Rigsarkivets læsesale, hvis du selv vil foretage arkivundersøgelser.

Bestil arkivalier her

Læs om bestilling og ekspedition af arkivalier her

Find vejledninger her

Hvis du vil købe en arkivundersøgelse

En arkivundersøgelse bestilles typisk, hvis du er forhindret i personligt fremmøde på en af Rigsarkivets læsesale.

En arkivundersøgelse kan bl.a. omfatte:

  • Detaljerede søgninger i Rigsarkivets arkivdatabase DAISY og i guider, registraturer, afleveringsfortegnelser o.l. med henblik på at identificere konkret arkivmateriale (rækker af sager og konkrete arkivpakker)
  • Identifikation af konkrete sager i søgemidler som journaler, navneregistre o.lign.
  • Fremfinding af konkrete oplysninger i arkivalier, herunder digitale arkivalier

Du skal levere en række oplysninger, som kan bruges som grundlag for undersøgelsen.

Drejer undersøgelsen sig om bopælsoplysninger, skal du i stedet bestille en undersøgelse af oplysninger om enkeltpersoner

Vær opmærksom på, at arkivalierne kan være omfattet af tilgængelighedsfrister

+ Åben alle- Luk alle
  • Køb arkivundersøgelse

    NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse