Indtast arkivalier i fællesskab med andre

Deltag i tastearrangementer i Rigsarkivet, hvor du sammen med andre indtaster arkivalier og gør indholdet søgbart. Har du en computer, tid og lyst til at læse gammel håndskrift, så kom og vær med til at gøre Danmarkshistorien tilgængelig for nutidige og kommende generationer.

På alle Rigsarkivets afdelinger afholder vi i løbet af året tastearrangementer, hvor du kan komme og indtaste kilder sammen med andre. Til tastearrangementerne hjælper vi dig med at komme i gang med at afskrive arkivalier og gøre dem søgbare på Rigsarkivets Indtastningsportal.

Hold øje med tastearrangementerne og tilmeld dig her

Her kan du se de projekter, hvor vi indtaster arkivalier:

Den kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
På Fødselsstiftelsen kunne kvinder føde anonymt og få gratis lægehjælp. Vi indtaster protokoller med oplysninger om bl.a. børnenes identitet og fødselsdato.
Dansk Vestindien
 I næsten 250 år var Danmark kolonimagt i Vestindien. Vær med til at taste folketællinger, protokoller og breve fra øerne og få en enestående indsigt i kolonitiden
Sønderjyske arkivalier
Fordyb dig i den fascinerende sønderjyske historie i dette projekt, der rummer et bredt udpluk af sønderjyske arkivalier. Lige nu taster vi Alfabetiske Lister
Kriminalitetshistorie
Dyk ned i den mere dystre del af vores fælles historie i dette projekt, hvor vi bl.a. indtaster strafferegistre og fangeprotokoller fra Horsens Statsfængsel.
Lægdsruller – register over tilflyttere til København
Projektet er for dig, som godt kan lide at indtaste noget, der er relativt enkelt, men vigtigt for din og andres brug af kilderne.
Dødsattester
Vær med til at kortlægge danskernes dødsårsager gennem indtastning af gamle dødsattester. Dødsattester er en hyppigt anvendt kilde for slægtsforskere og i den sundhedsvidenskabelige forskning.