Indtast arkivalier i fællesskab med andre

Deltag i tastearrangementer i Rigsarkivet, hvor du sammen med andre indtaster arkivalier og gør indholdet søgbart. Har du en computer, tid og lyst til at læse gammel håndskrift, så kom og vær med til at gøre Danmarkshistorien tilgængelig for nutidige og kommende generationer.

På alle Rigsarkivets afdelinger afholder vi i løbet af året tastearrangementer, hvor du kan komme og indtaste kilder sammen med andre. Til tastearrangementerne hjælper vi dig med at komme i gang med at afskrive arkivalier og gøre dem søgbare på Rigsarkivets Indtastningsportal.

Hold øje med tastearrangementerne og tilmeld dig her

Her kan du se de projekter, hvor vi indtaster arkivalier:

Den kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Fødselsstiftelsen var stedet, hvor kvinder kunne føde anonymt og få gratis lægehjælp.I dette projekt kan du indtaste protokoller fra stiftelsen.
Dansk Vestindien
Du kan indtaste en lang række arkivalier fra Vestindien som folketællinger, protokoller over ankommende og bortrejste personer, matrikler m.m.
Sønderjyske arkivalier
Der er allerede tastet en række forskellige kilder, og i øjeblikket kan du bl.a. hjælpe med at taste alfabetiske lister (lægdsruller).
Kriminalitetshistorie
I projektet kan du i første omgang afskrive fangeprotokoller fra Vridsløselille og Horsens Statsfængsler. Senere tilføjer vi også strafferegistre.
Lægdsruller – register over tilflyttere til København
Projektet er for dig, som godt kan lide at indtaste noget, der er relativt enkelt, men vigtigt for din og andres brug af kilderne.
Dødsattester
Indtast nøgleoplysninger fra attesterne, så det bliver nemmere at søge i dem for dig, slægtsforskere og forskere i sundhed.