Indtast arkivalier hjemmefra

Vær med til at gøre det nemmere for alle at finde og bruge historiske dokumenter. Hvis du kan læse håndskrift og vil taste kilder ind, har du mulighed for at gøre kulturarven tilgængelig for flere.

Indtast arkivalier i et af indtastningsprojekterne

Rigsarkivets indtastningsportal og på Dansk Demografisk Database kan du være med til at indtaste arkivalier og gøre dem søgbare og læsbare for alle.

Her kan du se en oversigt over de projekter, hvor der er arkivalier klar til indtastning:

Den Kgl. Pleje- og Fødselsstiftelses arkiv
På Fødselsstiftelsen kunne kvinder føde anonymt og få gratis lægehjælp. Vi indtaster protokoller med oplysninger om bl.a. børnenes identitet og fødselsdato.
Dansk Vestindien
I næsten 250 år var Danmark kolonimagt i Vestindien. Vær med til at taste folketællinger, protokoller og breve fra øerne og få en enestående indsigt i kolonitiden.
Sønderjyske arkivalier
Fordyb dig i den fascinerende sønderjyske historie i dette projekt, der rummer et bredt udpluk af sønderjyske arkivalier. Lige nu taster vi Alfabetiske Lister.
Kriminalitetshistorie
Dyk ned i den mere dystre del af vores fælles historie i dette projekt, hvor vi bl.a. indtaster fangeprotokoller fra Vridsløselille og Horsens Statsfængsler.
Lægdsruller – register over tilflyttere til København
Det kan være svært at finde rundt i de københavnske lægdsruller. I dette projekt gør vi navnene søgbare, så det bliver nemt at finde personerne.
Dødsattester
Vær med til at kortlægge danskernes dødsårsager gennem indtastning af gamle dødsattester. Dødsattester er en hyppigt anvendt kilde for slægtsforskere og i den sundhedsvidenskabelige forskning.
Folketællinger
Du kan indtaste folketællinger på Dansk Demografisk Database. Skriv til os på mailbox@ddd.dda.dk og oplys, hvilket sogn eller gade du ønsker at taste og hvilket folketællingsår.

Læs vejledningen, før du starter

Der er vejledninger til hvert af de enkelte projekter. Læs vejledningen grundigt, før du går i gang med at taste.
Find vejledningerne her

Ønsker du en introduktion til indtastningen, før du går i gang, så tjek arrangementskalenderen, hvor du finder det næste tastearrangement nær dig. Vi holder jævnligt tastearrangementer i hele landet.