Indtast arkivalier hjemmefra

Vær med til at gøre det nemmere for alle at finde og bruge historiske dokumenter. Hvis du kan læse håndskrift og vil taste kilder ind, har du mulighed for at gøre kulturarven tilgængelig for flere.

Indtast arkivalier i et af indtastningsprojekterne

Rigsarkivets indtastningsportal og på Dansk Demografisk Database kan du være med til at indtaste arkivalier og gøre dem søgbare og læsbare for alle.

Her kan du se en oversigt over de projekter, hvor der er arkivalier klar til indtastning:

Dødsattester 2.0
Dødsattesterne er en unik kilde til viden om hvordan vore forfædre levede og døde. Ved at indtaste dødsattester, bliver de nemmere at bruge og vi skaber en unik database over danskernes dødsårsager.
Den Kgl. Pleje- og Fødselsstiftelses arkiv
På Fødselsstiftelsen kunne kvinder føde anonymt og få gratis lægehjælp. Vi indtaster protokoller med oplysninger om bl.a. børnenes identitet og fødselsdato.
Dansk Vestindien
I næsten 250 år var Danmark kolonimagt i Vestindien. Vær med til at taste folketællinger, protokoller og breve fra øerne og få en enestående indsigt i kolonitiden.
Sønderjyske arkivalier
Fordyb dig i den fascinerende sønderjyske historie i dette projekt, der rummer et bredt udpluk af sønderjyske arkivalier. Lige nu taster vi Alfabetiske Lister.
Kriminalitetshistorie
Dyk ned i den mere dystre del af vores fælles historie i dette projekt, hvor vi bl.a. indtaster strafferegistre og fangeprotokoller fra Horsens Statsfængsel.
Lægdsruller – register over tilflyttere til København
Projektet er for dig, som godt kan lide at indtaste noget, der er relativt enkelt, men vigtigt for din og andres brug af kilderne.
Dødsattester
Vær med til at kortlægge danskernes dødsårsager gennem indtastning af gamle dødsattester. Dødsattester er en hyppigt anvendt kilde for slægtsforskere og i den sundhedsvidenskabelige forskning.
Folketællinger
Du kan indtaste folketællinger på Dansk Demografisk Database. Skriv til os på mailbox@ddd.dda.dk og oplys, hvilket sogn eller gade du ønsker at taste og hvilket folketællingsår.

Læs vejledningen, før du starter

Der er vejledninger til hvert af de enkelte projekter. Læs vejledningen grundigt, før du går i gang med at taste.
Find vejledningerne her.

Ønsker du en introduktion til indtastningen, før du går i gang, så tjek arrangementskalenderen, hvor du finder det næste tastearrangement nær dig. Vi holder jævnligt tastearrangementer i hele landet.

Om Vi taster kilder i Rigsarkivet

Vil du snakke med andre, der indtaster kilder – hjælpe andre eller selv søge hjælpe? Så kom og vær med til at skabe liv i vores online fællesskab. Vi har en privat gruppe på Facebook, Vi taster kilder i Rigsarkivet, hvor du kan:

  • Få kontakt med andre, der indtaster kilder
  • Dele dine tips og tricks
  • Hente inspiration
  • Få nyt fra Rigsarkivet vedr. indtastning.