Danish Family Search – Interview

Så langt væk fra Danmark, som man næsten kan komme, har Dan og Marianne Nicolaysen siden 2013 drevet hjemmesiden Danish Family Search. Afstanden har dog ikke forhindret ægteparret i at skabe én af dansk slægtsforsknings mest benyttede sider.

Af Philip Blüdnikow

Ovre på den anden side af jordkloden, på Australiens solsvedne Gold Coast i staten Queensland, foregår der et sandt jættearbejde for dansk genealogisk forskning.

Herfra driver ægteparret Marianne og Dan Nicolaysen hjemmesiden Danish Family Search, motiveret af deres fælles interesse for slægtsforskning og IT, og det har de gjort siden maj 2013, hvor Danish Family Search gik i luften for første gang.

Egen slægtsforskning udviklede sig til åben database

Ægteparret, som oprindeligt kommer fra Jylland, havde bosat sig i Australien i 2003 med deres selvstændige IT-firma efter en årrække i Luxembourg og London, men det var først i 2011, at de gav sig i kast med det projekt, som siden skulle blive til Danish Family Search. Dan Nicolaysen fortæller:

”Danish Family Search (DFS) opstod da to IT-nørder begyndte at slægtsforske i 2011. Da vi så de værktøjer, der dengang var til rådighed for at rode rundt i de indtastede poster, så besluttede vi at indlæse dem i vores database og forbedre søge mulighederne. Vi rensede også de indtastede data, så alle mulige underlige karakterer blev fjernet, og mange data blev korrekt sat som f.eks. “Do” eller “Ditto”, der ikke har nogen værdi i en database.

Via vores egen database fandt vi hurtigt vores egne aner, og vi gav familiemedlemmer og venner adgang til samme database, så de selv kunne bruge den.

Det var en stor succes hos familiemedlemmerne, og inden længe kom der flere og flere brugere på vores lukkede database, da familiemedlemmerne også gav deres venner adgang til databasen. Til sidst måtte vi gøre noget for at gøre det til en åben database for alle.

Vi tog kontakt med Rigsarkivet og bad om tilladelse til at bruge data fra Dansk Demografisk Database, og opsætte en offentlig hjemmeside hvor dataene kunne søges på. Det fik vi lov til så længe vi ikke forlangte betaling for brugen af databasen. Så vi oprettede DFS som en simpel hjemmeside med en søgefunktion til databasen.”

Tager alle udfordringer op

Den 19. maj 2013 gik Danish Family Search i luften, og blev hurtigt én af de mest flittigt benyttede sider til slægtsforskning i Danmark. Ved hjælp af deres IT-kompetencer kunne Dan og Marianne hurtigt efterkomme brugernes ønsker som f.eks. en indtastningsportal med særligt fokus på kirkebøger, og senere fulgte folketællingerne.

Til spørgsmålet om, hvilke IT-udfordringer slægtsforskningen byder for dem, svarer Dan Nicolaysen:

”Egentlig ikke så mange, for vi kan jo gøre som det passer os. Hvis noget er for svært at lave, så laver vi det bare ikke. Men vores IT-stolthed gør også, at vi forsøger altid at lave det som vi eller brugerne drømmer om. “Intet er umuligt for den der bærer viljen i hjertet”, og det er netop vores drivkraft.

Vi er vilde med slægtsforskning, og vi er vilde med IT. Den kombination gør, at vi finder en løsning til stort set alle de udfordringer der gør det svært at slægtsforske – så længe kilderne kan findes online. Så derfor er det fantastisk at Rigsarkivet stiller alle de kilder til rådighed online som i dag findes på både AO og Daisy.”

På Danish Family Search finder man nu et veritabelt slaraffenland af kilder til dansk genealogi. Mest iøjnefaldende er det interaktive Danmarkskort, der pryder forsiden, og som giver adgang til alle amter i Danmark og deres administrative underinddelinger i sogne og herreder. Hvis man klikker sig helt ned til det enkelte sogn, får man adgang til indscannede kirkebøger for området.

Dertil kommer navnesøgning, baggrundshistorier, indtastningsprojekter, brugerforum og meget mere.

Brugerne er med til at udbygge databasen

Selv om de lægger vældige kræfter i projektet, lægger Dan og Marianne ikke skjul på, at de med tre børn, fuldtidsarbejde og hus, som de selv har bygget, også har et liv ved siden af Danish Family Search dernede på Gold Coast.

De sender også en tak til de 30 superbrugere, som assisterer dem i den daglige drift af siden, hvor der i dag er næsten 25.000 aktive brugere og 6.300 nye poster i snit hver dag.

På trods af tidsbekneb, skorter det heller ikke på idéer, når man spørger ind til parrets planer for fremtiden:

”Uha, vi har mange planer. Vi har i forvejen 12 projekter kørende på kortlægning af vores fælles fortid, især indenfor gader og matrikler, hvor ”Gadeprojektet” nok er det største i øjeblikket, men den største plan er nok at lave en total kortlægning af alle danske personer siden 1787 eller ældre og op til 1909.

Med udgangspunkt i de indtastede kirkebøger og fødte personer, har vi planer om at oprette hver person født i et kartotek, og derefter tilføje alle de familiemæssige relationer og begivenheder som allerede er indtastet i de forskellige kilder. Man kan også se alle de tilknyttede begivenheder som personen tilhører som født, døbt, konfirmation, folketællinger, død og begravet. Nogle vil måske sige at det jo allerede findes på DFS, men det er ikke helt rigtigt.

Hvis man søger “Hans Jensen” for et bestemt sogn i perioden 1880 til 1900, så får man som regel flere forskellige poster for den samme person[…] Det bliver derfor muligt at kortlægge alle personer fra fortiden, hvordan de har flyttet rundt og levet deres liv. Den største udfordring bliver at identificere flere forekomster af samme navne, og dermed finde ud af hvilken person der er tale om, men det er netop det der gør slægtsforskning spændende. Når projektet starter på DFS kan alle tilmelde sig og dermed være med til at bidrage.”

Ud over personkartoteket barsler Dan og Marianne med projektet ”Forsvundne danskere”, hvor slægtsforskere vil kunne oprette en sag på en person, som de ikke kan finde fra 1909 og tidligere, hvorefter slægtsforskermiljøet i fællesskab vil kunne bidrage til eftersøgningen; altså et skoleeksempel på borgerforskning, hvor man udnytter brugernes samlede hjernekapacitet til at opnå nye resultater i stedet for at sidde i sit eget hjørne og ikke komme nogen vegne.

Når man taler om borgerforskning, er det også vigtigt at bemærke, at Danish Family Search kører en række indtastningsprojekter, hvor sidens brugere kan kaste sig ind i kampen for at forbedre kildegrundlaget for slægtsforskere. Her kan man f.eks. give sig i kast med folketællingerne af 1906 eller 1940, indtaste kirkebøger eller finde knytte navne i de originale kilder til indtastede personer.

Hurtig og intuitiv søgning

Én af dem, der flittigt har benyttet sig Danish Family Search, er Kirsten Sanders, formand for Danske Slægtsforskere.

”Danish Family Search er en hjemmeside, som giver en anderledes indgang end sa.dk for slægtsforskere, der ønsker at finde oplysninger om deres aner. Den har også den fordel, at den findes i en engelsk version, der gør livet lidt nemmere for ikke-dansksprogede slægtsforskere.

Hjemmesiden byder på en hurtig og intuitiv mulighed for søgning på tværs af amts- og sognegrænser, ligesom det er muligt at søge samtidig i både folketællinger og kirkebøger. Som bruger af hjemmesiden har man mulighed for selv at være med til at indtaste såvel kirkebøger som folketællinger, hvilket virkelig mange gør brug af. Det betyder, at antallet af søgbare personer dagligt øges i betydeligt omfang.

Endvidere er det muligt at kombinere sig søgning med oplysning om erhverv, hvilket kan lette en søgning efter personer med meget almindelige navne. Sluttelig vil jeg nævne, at det på hjemmesiden er muligt at oprette sit slægtstræ, hvor man linker direkte mellem oplysningerne i slægtstræet og de registrerede data i folketællinger og kirkebøger.”

I familie med konge og hertug

Hvad kom der egentlig ud af den interesse i egen slægtshistorie, som startede hele sagaen om Danish Family Search? Ægteparret fandt ud af, at Dans eget stamtræ næsten er en TV-serie værdig i sig selv: det viste sig, at Dans familierødder kunne spores helt tilbage til 900-tall et, at hans onkel var Robert the Bruce, konge af Skotland 1306-1329, og at hans treogtredivte tipoldefar såmænd var vikingehertugen Rollo af Normandiet!

Dan og Marianne Nicolaysen bor til daglig i Gold Coast nær Brisbane i Queensland, Australien. De har tre børn og driver ved siden af Danish Family Search deres egen IT-virksomhed.

Interviewet er første gang delt på Rigsarkivets blog Borgerforskning.dk den 22. januar 2020.