Rigsarkivet indgår samarbejde med Ancestry

Rigsarkivet har indgået en aftale med den amerikanske virksomhed Ancestry, som betyder millioner af nye højkvalitets farvebilleder af kirkebøgerne fra 1814 til 1892 på Arkivalieronline. Aftalen betyder samtidig at kirkebøger fra 1812-1892 bliver søgbare hos Rigsarkivet.

Rigsarkivet ønsker at gøre det muligt for alle at benytte Rigsarkivets samlinger, bl.a. ved at gøre samlingerne søgbare. Derfor har Rigsarkivet i januar 2019 indgået en aftale med Ancestry, som vil betyde en stor stigning i antallet af digitaliserede og indekserede kirkebøger.

Aftalen er en enestående mulighed for at øge tilgængeligheden til Rigsarkivets samlinger, og er støttet af Kildeindtastningskomiteen, Danske Slægtsforskere og Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie.

Aftalens hovedpunkter

Fra Ancestry modtager Rigsarkivet:

 • Nye farvebilleder i meget høj opløsning af kontraministerialbøgerne fra 1814-1892 (se eksempel)
 • Afskrifter af ca. 21 millioner poster, både fra disse kontraministerialbøger og for de billeder af nyere kirkebøger, som Ancestry har modtaget fra Rigsarkivet (se nedenfor). Afskrifterne indeholder dåb, vielser, dødsfald, konfirmationslister og afgangslister.

Rigsarkivet vil naturligvis stille både billeder og afskrifter gratis til rådighed for alle.

Fra Rigsarkivet modtager Ancestry:

 • En kopi af de billeder af kirkebøger der ligger på Arkivalieronline fra perioden 1893 til 1914
 • En kopi af de indtastede folketællinger der ligger i Dansk Demografisk Database (DDD) fra de indtastere der giver samtykke hertil. I første omgang vil Ancestry pga. persondataforordningen kun modtage folketællingsafskrifter frem til og med 1901. Ancestry vil publicere disse folketællingsdata frit og gratis på deres hjemmeside uden for betalingsvæggen.

Rigsarkivet har indhentet samtykker til, at Ancestry må bruge afskrifter af folketællinger, der ligger i Dansk Demografisk Database (DDD) fra dem, der har bidraget til indtastningen.

Rigsarkivet vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de indtastere, der løbende er med til at sikre, at kulturarven digitaliseres. En særlig tak skal lyde til de indtastere, der har afgivet samtykke til deling af deres indtastninger med Ancestry og dermed sikret overdragelsen af de nye kirkebogsafskrifter.


Ofte stillede spørgsmål

+ Åben alle- Luk alle
 • Hvem støtter projektet?

  Kildeindtastningskomiteen, som er en del af styringen af Dansk Demografisk Database, støtter projektet. Derudover har foreningen Danske Slægtsforskere også udtalt deres støtte.

 • Hvad sker der med de gamle fotos af kirkebøger, som nu ligger på Arkivalieronline?

  De gamle affotograferinger af kirkebøgerne vil fortsat kunne ses på Arkivalieronline.

 • Hvad vil der ske med mine tidligere kirkebogsindtastninger? Vil de blive slettet?

  Nej, de gamle indtastninger vil ikke blive slettet, da vi beholder begge versioner. Ancestrys indtastninger bidrager primært til at gøre dataen mere søgbar, men deres indtastninger kan ikke erstatte de frivilliges arbejde. Ancestrys har afskrevet lidt færre oplysninger fra kirkebøgerne, så det frivilligt indtastede materiale hos DDD vil være lidt rigere.

 • Vil Ancestry tjene penge på mine indtastninger hos DDD?

  Rigsarkivet har som en del af aftalen stillet som betingelse at Ancestry ikke må tage penge for de data de får fra os. Materialet vil derfor ligge gratis og frit tilgængeligt på deres webside, udenfor betalingsmuren.

 • Vil Rigsarkivet tjene penge på mine indtastninger hos DDD?

  Nej, Rigsarkivet tjener ingen penge på aftalen med Ancestry. Aftalen er udelukkende baseret på udveksling af data og billedfiler, til gavn for Rigsarkivets brugere.

 • Hvad er kvaliteten af Ancestrys billeder og indeksering?

  Ancestrys affotograferinger er af meget høj kvalitet. Du kan se et eksempel her.

  Ancestry vil indeksere alle begivenheder (fødsel, konfirmation, vielse, begravelse, konfirmationsliste og adgangsliste) fra kirkebøgerne 1812-1892. De vil registrere udvalgte centrale nøgledata i kilderne, (f.eks. navn, alder/fødselsdato, fødselssted, bopæl og køn), der kan bruges til slægtsforskning, og som de kan sikre er af høj nok kvalitet. Ancestry vil ikke indeksere andre felter (eks. erhverv), fordi de ikke kan sikre den høje kvalitet i netop dette felt.

 • Hvor lang tid kommer projektet til at tage?

  Rigsarkivet har modtaget de nye, højopløste farvebilleder fra Ancestry af kontraministerialbøgerne fra 1814-1892 og publiceret dem på Arkivalieronline.

  Læs vores tidligere nyhed om nyscannede kirkebøger på Arkivalieronline

  Ancestry er fortsat i gang med at afskrive kirkebøgerne, og når arbejdet er færdigt i løbet af efteråret, vil Rigsarkivet modtage en kopi, som lægges online.