DDD – Dansk Demografisk Database

Søg efter personer i indtastede arkivalier.

I Dansk Demografisk Database, også kaldet DDD, kan du søge efter personer i en række forskellige kilder, som fx folketællinger og politiets udvandringsprotokoller.

Kilderne er indtastet af både frivillige og professionelle. Der bliver stadig tastet flere oplysninger ind i databaserne.

Vil du søge efter en person kræver det, at:

  • Du har enkelte supplerende informationer ud over personens navn
  • De kilder, hvor personen optræder, allerede er indtastet i databasen

Søg i databasen eller læs mere om databasens indhold og projektet: Dansk Demografisk Database

Organisationen bag Dansk Demografisk Database

KildeIndtastningsProjektet (KIP) er organisationen bag Dansk Demografisk Database. KildeIndtastningsKomiteen, i daglig tale kaldet KIK, fungerer som en styregruppe for KildeIndtastningsProjektet (KIP).

  Kommissorium for Kildeindtastningskomiteen

Læs mere om KildeIndtastningsProjektet på ddd.dda.dk.

Kildeindtastningskomiteen afholder 2 årlige møder. Find referater fra møderne herunder.

+ Åben alle- Luk alle