DDAs forskningsservice

Forskere og studerende kan benytte DDAs forskningsservice.

Brug DDAs forskningsservice til at få:

  • Vejledning i søgning og anvendelse af samlingen
  • Råd om metodisk tilgang til forskellige typer materiale fx korrelationsundersøgelser, etnografisk metode eller fænomenologiske metode.
  • Råd om adgang til samlingen, der rummer både data med Open Access og data med adgangsrestriktioner
  • Inspiration til at kombinere forskellige datasæt fx over tid eller om et bestemt emne
  • Viden om datamaterialer, der kan linkes vha. cpr.nr. (kræver høring af Datatilsynet)

Kontakt DDAs forskningsservice vha. Spørg Rigsarkivet (skriv at du ønsker at bruge DDA’s Forskerservice)