Brugermøder og brugerråd

Dialog og bedre service, det er formålet med både brugermøder og brugerråd. Hver læsesal afholder en gang om året et brugermøde, hvor Rigsarkivets ledelse, medarbejdere og brugere mødes. Arkivalieronline og hver læsesal har desuden sit eget brugerråd. Brugerrådene har status som et rådgivende organ og kan fremsætte forslag.

Brugermøder

En gang om året holder hver læsesal et brugermøde. Brugermøderne er åbne for alle interesserede. På møderne fortæller arkivets medarbejdere om, hvad der sker i Rigsarkivet og om tiltag på læsesalsområdet. De fremmødte brugere kan selvfølgelig stille spørgsmål og give kommentarer.

Målet er at gøre vores service endnu bedre – forslag til, hvordan tingene kan gøres bedre er meget velkomne.

Brugerrådenes arbejde

I brugerrådene sidder der både medarbejdere og repræsentanter for arkivets brugere. På brugerrådenes møder drøfter de en lang række sager, der skal være med til at sikre og forbedre læsesalens publikumsservice, herunder arrangementer, information og formidling. Rådet har status som et rådgivende organ og kan fremsætte forslag. Der bliver altid skrevet referater af brugerrådenes møder. Hvert brugerråd arbejder ud fra nogle vedtægter.

Find oplysninger om brugerråd og brugermøder

Herunder kan du se, hvem der er medlemmer af brugerrådene, og finde rådenes vedtægter. Du kan også finde referater fra både brugermøder og møder i brugerrådene.

+ Åben alle- Luk alle