Sådan bestiller du oplysninger om dig selv i Rigsarkivet

Du har som hovedregel ret til at se oplysninger om dig selv, der findes i Rigsarkivet. Se hvordan du bestiller og læs om processen for din begæring.

Du bestiller oplysninger om dig selv her:

Vi kan ikke finde dine oplysninger via dit CPR-nummer

Se en kort film om, hvordan vi finder oplysninger i arkiverne:

Spørgsmål og svar

+ Åben alle- Luk alle
 • Skal jeg oplyse mit formål med bestillingen?

  Det er ikke et krav at du oplyser, hvad du skal bruge oplysningerne til, men hvis du beskriver dit formål, kan vi ofte give dig en bedre eller hurtigere hjælp.

 • Hvordan modtager jeg oplysningerne om mig selv?

  Rigsarkivet sender dine oplysninger med Digital Post, som du modtager i din foretrukne digitale postkasse på borger.dk, E-boks eller mit.dk. Læs om digital kommunikation med Rigsarkivet.

  Hvis du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, kan vi sende udskrifter af dokumenterne med fysisk post, eller du kan hente udskrifter på en af Rigsarkivets fire læsesale i København, Odense, Aabenraa og Viborg.

 • Hvornår får jeg svar fra Rigsarkivet?

  Du kan opleve stærkt forlængede sagsbehandlingstider på mere end 12 måneder. Det skyldes, at vi har modtaget mere end 30.000 bestillinger af egne oplysninger. Vi beklager den lange ventetid.

  Vi behandler sagerne hurtigst muligt og i den rækkefølge, vi modtager dem.

 • Hvordan kontakter jeg Rigsarkivet om oplysninger om mig selv?

  Du bestiller oplysninger om dig selv her:

  Har du brug for at kontakte os vedrørende en bestilling, så husk at oplyse dit sagsnummer.

  Send en mail til mailboxea@sa.dk eller ring 41 71 72 36, mandag til torsdag kl. 13-15.

 • Hvorfor kan Rigsarkivet ikke finde oplysninger via CPR-nummer?

  De myndigheder eller institutioner, der i sin tid har skabt dokumenterne, har oftest ordnet deres sager anderledes end ud fra CPR-numre. For at finde frem til din dokumentation, skal vi ofte i flere forskellige myndigheders arkiver, med hver sit system af registre, kartoteker og journaler.

  Derfor beder vi dig om bestemte oplysninger i bestillingsblanketten, hvor du skal oplyse, så godt du kan:

  • hvor du boede, da sagen blev behandlet eller begivenheden fandt sted
  • den myndighed, der var involveret (Fx Hjørring amt, Ankestyrelsen eller Roskilde byret)
  • tidspunkt eller periode (fx ’14. oktober 1966’ eller ’Jeg var på børnehjemmet hele 1973 og lidt af 1974’)
  • dit navn – på daværende tidspunkt
  • sagens journalnummer eller andre oplysninger, du tror kan hjælpe dig

  Jo mere præcis og konkret du er, jo nemmere og hurtigere kan vi finde dine oplysninger.

 • Bør jeg i stedet skrive til den myndighed eller institution, der var involveret?

  Myndighederne afleverer deres sager og dokumenter til Rigsarkivet i forskellige intervaller – fx årligt eller hvert femte år.

  Hvis de oplysninger du søger er nyere end 5 år, kan du med fordel starte med at kontakte den myndighed eller institution, der var involveret i din sag.

 • Hvilken ret har jeg til at se personoplysninger, der findes i Rigsarkivet?

  Arkivloven giver dig ret til at få udleveret oplysninger om dig selv i offentlige arkiver gratis. Det betyder groft sagt, at du kan bede om oplysninger og kopier af dokumenter, som indeholder dit navn.

  Du kan fx få udleveret oplysninger fra

  • En adoptionssag, hvor du er part
  • En patientjournal, hvor du er patient
  • En dom, hvor du er gerningsmand eller offer

  Du kan ikke via loven om ret til oplysninger om dig selv få udleveret oplysninger fra fx

  • Fødselsregistreringer hvor du ikke fremgår, fx en far, der ikke har været med til fødslen
  • Sager, hvor du ikke er part, fx din mors tvangsfjernelse som barn
  • Oplysninger om din fars bopæle og ægteskaber mv.

  Ønsker du indsigt i materiale, der ikke handler om dig selv, kan vi også hjælpe dig. Dog på forskellig måde, alt efter hvad det er, du søger.

  Hvis materialet er frit tilgængeligt:

  Hvis materialet ikke er frit tilgængeligt:

  Læs om tilgængelighedsfrister på arkivalier.

 • Kan jeg klage over Rigsarkivets svar?

  I vores svar til dig, sender vi en begrundelse og konkret klagevejledning, hvis du ikke får alle de oplysninger, du har bestilt. Hvis det materiale du søger, ikke er afleveret til Rigsarkivet, får du dog ikke en klagevejledning. Så henviser vi i stedet til den myndighed eller det arkiv, vi mener kan hjælpe dig.