Bestil oplysninger om dig selv

Her kan du bestille oplysninger om dig selv, som findes i Rigsarkivets samlinger.

Rigsarkivet kan udlevere oplysninger om dig selv fra sager, dokumenter og registre, som er afleveret til os. Læs mere om at bestille oplysninger om dig selv i Rigsarkivet.

Vi kan ikke finde dine oplysninger via dit CPR-nummer

De myndigheder eller institutioner, der i sin tid har skabt dokumenterne, har oftest ordnet deres sager anderledes end ud fra CPR-numre. For at finde frem til din dokumentation, skal vi ofte i flere forskellige myndigheders arkiver, med hver sit system af registre, kartoteker og journaler.

Derfor beder vi dig om bestemte oplysninger i bestillingsblanketten, hvor du skal oplyse, så godt du kan:

  • hvor du boede, da sagen blev behandlet eller begivenheden fandt sted
  • den myndighed, der var involveret
  • tidspunkt eller periode
  • dit navn – på daværende tidspunkt
  • sagens journalnummer eller andre oplysninger, som du tror kan hjælpe dig

OBS: Vi har stærkt forlængede sagsbehandlingstider. Du kan opleve at der går op til 9-12 måneder før du modtager din bestilling. Få svar på hyppigt stillede spørgsmål om at bestille egne oplysninger, fx om Rigsarkivets svartider.

Åbn blanketten her


Bestil oplysninger om dig selv

(Blanketten åbner i et nyt vindue)