Bestil oplysninger om dig selv

Her kan du bestille oplysninger om dig selv, som findes i Rigsarkivets samlinger.

Rigsarkivet kan udlevere oplysninger om dig selv fra sager, dokumenter og registre, som er afleveret til os. Læs mere om at bestille oplysninger om dig selv i Rigsarkivet.

Vi kan ikke finde dine oplysninger via dit CPR-nummer

De myndigheder eller institutioner, der i sin tid har skabt dokumenterne, har oftest ordnet deres sager anderledes end ud fra CPR-numre. For at finde frem til din dokumentation, skal vi ofte i flere forskellige myndigheders arkiver, med hver sit system af registre, kartoteker og journaler.

Derfor beder vi dig om bestemte oplysninger i bestillingsblanketten, hvor du skal oplyse, så godt du kan:

  • hvor du boede, da sagen blev behandlet eller begivenheden fandt sted
  • den myndighed, der var involveret
  • tidspunkt eller periode
  • dit navn – på daværende tidspunkt
  • sagens journalnummer eller andre oplysninger, som du tror kan hjælpe dig

OBS: Du kan opleve stærkt forlænget sagsbehandlingstid på 3-6 måneder på din bestilling. Se Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens område.

Bestil oplysninger om dig selvHar du problemer med at se blanketten? Åbn blanketten i et nyt vindue