Bestil fødselstidspunkt

Her kan du bestille dit eget fødselstidspunkt, eller et fødselstidspunkt for et barn, du er biologisk forælder til.

Rigsarkivet har oplysninger om næsten alle fødsler, som er foregået i Danmark før 1989. I få tilfælde har vi også oplysninger om fødsler fra 1989-2001. For perioden 1997-2000 har vi desuden oplysninger om hjemmefødte og dødfødte.

Hvis du er født i 1989 eller senere, kan du næsten altid finde dit fødselstidspunkt på www.sundhed.dk.

Hvis du er født i 2001 eller senere, kan du finde dit fødselstidspunkt på www.borger.dk.

Hvis du er far til barnet du ønsker at bestille fødselstidspunkt for, kan du kun få udleveret oplysningen, hvis du fremgår af fødselsregistreringen. Læs mere om hvad du kan få oplyst her.

Vi kan ikke finde dine oplysninger via dit CPR-nummer

Læs om at bestille oplysninger om dig selv i Rigsarkivet, eller se en kort film om, hvordan vi finder oplysninger i arkiverne:

OBS: Vi har stærkt forlængede sagsbehandlingstider. Du kan opleve at der går op til 9-12 måneder før du modtager din bestilling. Få svar på hyppigt stillede spørgsmål om at bestille egne oplysninger, fx om Rigsarkivets svartider.

Åbn blanketten her


Bestil fødselstidspunkt

(Blanketten åbner i et nyt vindue)