Bestil dokumentation til tidlig pension

Her kan du bestille dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet, som findes i registre og arkiver, der er afleveret til Rigsarkivet.

Det er Udbetaling Danmark, der kan behandle din ansøgning om ret til tidlig pension. Vent med at bestille dokumentation i Rigsarkivet, til du har modtaget en anciennitetsoversigt fra Udbetaling Danmark. Læs om, hvordan du søger tidlig pension på borger.dk.

Vi kan hjælpe med oplysninger, der findes i registre og arkiver, som er afleveret til Rigsarkivet. Bestil kun oplysninger for de perioder i dit liv, hvor du mangler dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet. Læs om, hvordan du ser din anncienitetsoversigt på borger.dk.

Bemærk: Hvis du bestiller dokumentation hos Rigsarkivet, skal du søge om udsættelse af din svarfrist hos Udbetaling Danmark.

Spørgsmål og svar

+ Åben alle- Luk alle
 • Hvilken dokumentation har Rigsarkivet om min tilknytning til arbejdsmarkedet?

  Rigsarkivet kan som udgangspunkt kun hjælpe med dokumentation:

  Hvis du har været

  I perioden

  Lønmodtager uden ATP-bidrag 1970 – 2017
  Lærling, elev eller under uddannelse med løn 1971 – 1978
  Arbejdet som 16- eller 17-årig 1971 – 1978
  Selvstændig erhvervsdrivende 1971 – 1973
  Medarbejdende ægtefælle 1971 – 1973
  Aftjent værnepligt 1969 – 2005
  Civil militærnægter 1969 – 2005

   

  Hvis du har modtaget

  I perioden

  Arbejdsløshedsdagpenge 1976 – 1979
  Sygedagpenge 1983 – 1992
  Barselsdagpenge 1983 – 1992
  Dagpenge, mens du passede alvorligt syg barn 1990 – 1998
  Feriedagpenge 1981 – 1984
  Ydelse for tabt arbejdsfortjeneste 1980 – 2002

  Blanketten guider dig

  Når du udfylder blanketten, bliver du guidet til, hvilken dokumentation, du kan bestille hos Rigsarkivet, nemlig:

  • De perioder og forhold hvor Udbetaling Danmark ikke har data
  • Oplysninger fra arkiver som er afleveret til Rigsarkivet

  Eksempel: Hvis du har været selvstændig erhvervsdrivende i perioden 1971-2004, finder du dokumentationen sådan:

  • 1972-1973: Bestil dokumentation hos Rigsarkivet (men først efter du har modtaget din anciennitetsoversigt fra Udbetaling Danmark).
  • 1974-2002: Udbetaling Danmark finder dokumentationen.
  • 2003 og frem: Find dine skatteoplysninger på skat.dk.

  Vi laver udtræk fra registre og arkiver, der er afleveret til Rigsarkivet. Den dokumentation vi sender til dig, består typisk af tabeller med tal. Du får altså ikke egentlige dokumenter, som fx sager og journaler, når du bestiller dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Læs om, hvor du ellers finder supplerende oplysninger for at dokumentere din ret til tidlig pension på borger.dk.

 • Hvad, hvis jeg ikke huske, hvornår jeg var ansat / på barsel / aftjente værnepligt?

  For at vi kan finde den dokumentation du mangler, har vi  brug for at vide, hvilke registre og arkiver, vi skal søge i, blandt Rigsarkivets mange arkiver.

  Når du udfylder blanketten, bliver du guidet til at udfylde de informationer, vi skal bruge.

  Udfyld det, så godt du kan huske og udfyld kun information om de perioder i dit liv, som du mangler dokumentation om. Jo mere præcis du er, jo hurtigere kan vi finde din dokumentation.

 • Hvordan får jeg svar fra Rigsarkivet?

  Rigsarkivet sender som udgangspunkt dine oplysninger til din E-boks. Læs mere om digital kommunikation med Rigsarkivet.

  Hvis du ikke har E-boks, kan vi sende udskrifter af dokumenterne med fysisk post, eller du kan hente udskrifter på en af Rigsarkivets fire læsesale i København, Odense, Aabenraa og Viborg.

 • Hvornår får jeg svar fra Rigsarkivet?

  Du kan opleve stærkt forlængede sagsbehandlingstider, når du bestiller oplysninger om dig selv i Rigsarkivet. Det skyldes at vi har modtaget ca. 25.000 bestillinger af egne oplysninger siden årsskiftet. Vi arbejder for at du får svar hurtigst muligt og beklager den lange ventetid, du kan opleve.

  Bemærk at du skal søge om udsættelse af svarfristen hos Udbetaling Danmark, mens du venter på at få dokumentation fra Rigsarkivet. Se, hvordan du kontakter Udbetaling Danmark på borger.dk

 • Skal jeg gøre andet i forhold til min ansøgning om ret til tidlig pension?

  Det er Udbetaling Danmark, der kan behandle din ansøgning og svare på spørgsmål om din ret til tidlig pension. Hvis du allerede har modtaget svar fra Udbetaling Danmark, kan du læse om forløbet i dit brev i E-boks.

  Bestil først supplerende oplysninger i Rigsarkivet, når du har modtaget din anciennitetsoversigt fra Udebetaling Danmark – og kun hvis du mangler oplysninger om de forhold og perioder, som Rigsarkivet kan hjælpe dig med at dokumentere.

  OBS: Hvis du bestiller oplysninger hos Rigsarkivet, skal du søge om udsættelse af din svarfrist hos Udbetaling Danmark, mens du venter på at få din dokumentation fra Rigsarkivet. Se, hvordan du kontakter Udbetaling Danmark på borger.dk.

Åbn blanketten her


Bestil dokumentation

(Blanketten åbner i et nyt vindue)