Bestil dokumentation til tidlig pension

Her kan du bestille dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet, som findes i registre og arkiver, der er afleveret til Rigsarkivet.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning om ret til tidlig pension. Vent med at bestille dokumentation i Rigsarkivet, til du har modtaget din anciennitetsoversigt fra Udbetaling Danmark. Læs om, hvordan du søger tidlig pension på borger.dk. Rigsarkivet kan hjælpe med supplerende oplysninger, der findes i registre og arkiver, som er afleveret til Rigsarkivet. Bestil kun oplysninger for de perioder og forhold i dit liv, hvor du mangler dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet. Læs om, hvordan du ser din anciennitetsoversigt på borger.dk.

Du bestiller via blanketten herunder.

Du skal videresende dokumentationen til Udbetaling Danmark

Vi anbefaler at du søger om udsættelse af din svarfrist hos Udbetaling Danmark, hvis du bestiller oplysninger hos Rigsarkivet. Vær opmærksom på, at du selv skal videresende din dokumentation til Udbetaling Danmark.

Spørgsmål og svar

+ Åben alle- Luk alle
 • Hvilken dokumentation har Rigsarkivet om min tilknytning til arbejdsmarkedet?

  Rigsarkivet kan som udgangspunkt kun hjælpe med dokumentation:

  Hvis du har været

  I perioden

  Lønmodtager uden ATP-bidrag 1970 – 2017
  Lærling, elev eller under uddannelse med løn 1971 – 1978
  Arbejdet som 16- eller 17-årig 1971 – 1978
  Selvstændig erhvervsdrivende 1971 – 1973
  Medarbejdende ægtefælle 1971 – 1973

  Hvis du skal bruge dokumentation for, at du har aftjent værnepligt, skal du kontakte Totalforsvarsarkivet.

  Hvis du har modtaget

  I perioden

  Arbejdsløshedsdagpenge 1976 – 1979
  Sygedagpenge 1983 – 1992
  Barselsdagpenge 1983 – 1992
  Dagpenge, mens du passede alvorligt syg barn 1990 – 1998
  Feriedagpenge 1981 – 1984
  Ydelse for tabt arbejdsfortjeneste 1980 – 2002

  Blanketten guider dig

  Når du udfylder blanketten, bliver du guidet til, hvilken dokumentation du kan bestille hos Rigsarkivet, nemlig:

  • De perioder og forhold, hvor Udbetaling Danmark ikke har data om dig
  • Oplysninger fra registre og arkiver, som er afleveret til Rigsarkivet

  Eksempel: Hvis du har været selvstændigt erhvervsdrivende i perioden 1971-2004, finder du dokumentationen sådan:

  • 1972-1973: Bestil dokumentation hos Rigsarkivet (men først efter du har modtaget din anciennitetsoversigt fra Udbetaling Danmark).
  • 1974-2002: Udbetaling Danmark finder dokumentationen.
  • 2003 og frem: Find dine skatteoplysninger på skat.dk.

  Vi laver udtræk fra registre og arkiver, der er afleveret til Rigsarkivet. Den dokumentation, vi sender til dig, består typisk af tabeller med tal. Du får altså ikke egentlige dokumenter, som fx sager og journaler, når du bestiller dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Læs om, hvor du ellers finder supplerende oplysninger for at dokumentere din ret til tidlig pension på borger.dk.

 • Skal jeg få udsat min svarfrist hos Udbetaling Danmark?

  Udbetaling Danmark har givet dig en svarfrist på 28 dage. Du kan forvente at få din dokumentation fra Rigsarkivet inden for en måned, fra du har bestilt den. Vi anbefaler derfor, at du søger om udsættelse af din svarfrist hos Udbetaling Danmark, når du bestiller dokumentation hos Rigsarkivet. Find kontaktinformation til Udbetaling Danmark på borger.dk.

 • Hvornår får jeg svar fra Rigsarkivet?

  Vi behandler sagerne hurtigst muligt og i den rækkefølge, vi modtager dem. Pt. skal du forvente en sagsbehandlingstid på op til en måned.

 • Hvordan får jeg svar fra Rigsarkivet?

  Rigsarkivet sender dine oplysninger med Digital Post, som du modtager i din foretrukne digitale postkasse på borger.dk, E-boks eller mit.dk. Læs om digital kommunikation med Rigsarkivet.

  Hvis du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, kan vi sende udskrifter af dokumenterne med fysisk post, eller du kan hente udskrifter på en af Rigsarkivets fire læsesale i København, Odense, Aabenraa og Viborg.

 • Hvordan sender jeg mine oplysninger videre til Udbetaling Danmark?

  Du skal selv sørge for at sende din dokumentation fra Rigsarkivet til Udbetaling Danmark. Det gør du ved at:

  Rigsarkivet kan ikke hjælpe med at videresende din dokumentation til Udbetaling Danmark.

 • Hvad er lovgrundlaget for Rigsarkivets behandling?

  Vi behandler din anmodning efter § 26 p, stk. 1, i lov om social pension, som beskrevet i lovbekendtgørelse nr. 234 af 12. februar 2021, senest ændret ved lov 2046 af 14. november 2021.

  Se lov nr. 2046 af 14. november 2021 på retsinformation.

   

Åbn blanketten her


Bestil dokumentation

(Blanketten åbner i et nyt vindue)


Åbn blanketten her


Bestil dokumentation (uden MitID/NemID)

(Blanketten åbner i et nyt vindue)