Bestil bevis for din eksamen

Her kan du gratis bestille dokumentation for din uddannelse. Både dit eksamensbevis for en uddannelse, du har gjort færdig og dokumentation for uafsluttede forløb.

Rigsarkivet kan have informationer om dine eksaminer og gennemførte uddannelsesforløb frem til 2016. Der er dog rigtig mange oplysninger, vi ikke har. Du kan med fordel starte med at spørge dit uddannelsessted, så du undgår at vente forgæves på et svar fra os.

Rigsarkivet har næsten alt materiale fra

  • folkeskoler til og med 1978
  • gymnasiale uddannelser til og med 1988 og for perioden 1992-2009

I disse tilfælde kan vi meget ofte finde din eksamensdokumentation. Vi anbefaler dog altid, at du kontakter dit uddannelsessted, inden du sender en bestilling til os.

Vi kan ikke finde dine oplysninger via dit CPR-nummer

De uddannelsesinstitutioner, der i sin tid har skabt dokumenterne, har oftest ordnet deres sager anderledes end ud fra CPR-numre. For at finde frem til din dokumentation, skal vi ofte i flere forskellige registre, kartoteker og journaler.

Se en kort film om, hvordan vi finder oplysninger i arkiverne:

Bestil oplysninger om dig selv

OBS: Vi har stærkt forlængede sagsbehandlingstider. Du kan opleve at der går op til 9-12 måneder før du modtager din bestilling. Få svar på hyppigt stillede spørgsmål om at bestille egne oplysninger, fx om Rigsarkivets svartider.

Åbn blanketten her


Bestil eksamensbevis eller dokumentation for uddannelse

(Blanketten åbner i et nyt vindue)