Søg om tilladelse til at se arkivalier

Store dele af Rigsarkivets samlinger kan du uden videre bestille til at se på en læsesal, og nogle kan du gå på nettet for at se. Men arkivalier med fortrolige oplysninger er beskyttet af en tilgængelighedsfrist. I disse tilfælde kan du søge om tilladelse til at se materialet.

Arkivalier med fortrolige oplysninger skal du søge om tilladelse til at se

Store dele af vores samlinger er umiddelbart tilgængelige. Det vil sige, at enhver kan komme og benytte arkivalierne på Rigsarkivets læsesale. Arkivalierne kan i mange tilfælde benyttes frit, når de er 20 år gamle. Normalt er materiale, der er under 20 år gammelt, ikke afleveret til Rigsarkivet.

Hvis arkivalierne indeholder fortrolige oplysninger er fristerne længere end 20 år. Tilgængelighedsfristen på materiale med oplysninger om rent private forhold er fx 75 år.

Der gælder ofte særlige og individuelle tilgængelighedsfrister for privatarkiver.

Du kan søge om dispensation fra tilgængelighedsfristen. Ansøgningerne om dispensation behandles efter princippet om størst mulig åbenhed, og i 2016 fik 98,5% af ansøgerne adgang til det ansøgte, dog ofte med et eller flere vilkår herfor.

Tilgængelighedsreglerne er fastsat i Arkivloven. Reglerne skal beskytte fortrolige oplysninger af offentlig og privat karakter.

Hvordan finder jeg ud af, om jeg skal søge tilladelse for at se et arkivalie?

Du kan læse om tilgængelighedsfrister på arkivalier her.

Hvis du stadig er i tvivl, kan du forsøge at bestille det pågældende arkivalie frem til brug på læsesalen. Hvis du skal søge om tilladelse for at se arkivaliet, giver vi dig besked pr. mail.

Hvordan søger jeg om tilladelse til at se materialet?

Du kan søge om dispensation fra fristerne ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på siden.

Hver ansøgning vurderes for sig, og Rigsarkivet skal svare på ansøgningen senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget. Du får skriftligt svar.

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt, men på grund af efterslæb fra nedlukningen ifm. corona, er den lovpligtige sagsbehandlingstid på 15 dage suspenderet frem til 1. september 2020, ved en midlertidig bekendtgørelse

 

NB: Vær opmærksom på, at din henvendelse først er gået igennem, når du har modtaget en kvitteringsmail på den oplyste mailadresse.

Rigsarkivet sender svaret på din ansøgning via E-Boks, i den forbindelse vil Rigsarkivet foretage opslag i CPR-registret.