Søg om tilladelse til at se arkivalier

Nogle arkivalier er beskyttet af en særlig tilgængelighedsfrist, men dette materiale kan du søge om tilladelse til at se.

Arkivalier med fortrolige oplysninger skal du søge om tilladelse til at se

Nogle arkivalier har en længere tilgængelighedsfrist end den normale på 20 år. Det gælder fx for materiale med oplysninger om rent private forhold, for mange privatarkiver og for visse andre typer af materiale. Tilgængelighedsreglerne er fastsat i Arkivloven og skal beskytte personfølsomme og fortrolige oplysninger.

Hvis du er i tvivl om, du skal søge om tilladelse for at se et arkivalie, kan du prøve at bestille det frem til læsesalen. Hvis du skal søge om tilladelse for at se arkivaliet, får du besked pr. e-mail.

Hvordan søger jeg om tilladelse til at se materialet?

Du kan søge om dispensation fra fristerne ved at udfylde ansøgningsskemaet nedenfor. Ansøgningerne behandles efter princippet om størst mulig åbenhed, men i reglen med et eller flere vilkår for adgangen til det ansøgte.

Hver ansøgning behandles individuelt, og Rigsarkivet skal svare på ansøgningen senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget. Du får skriftligt svar. OBS: Du kan opleve forlænget sagsbehandlingstid, på grund af et efterslæb af sager fra nedlukningen i forbindelse med COVID-19.

Rigsarkivet sender svaret på din ansøgning via E-Boks, i den forbindelse vil Rigsarkivet foretage opslag i CPR-registret.

Åbn blanketten her


Søg tilladelse

(Blanketten åbner i et nyt vindue)


NB: Vær opmærksom på, at din ansøgning først er gået igennem, når du har trykket ‘send’. Tjek at du har modtaget en kvittering på den mailadresse du har oplyst.