Fjernlån af arkivalier

Fjernlån af arkivalier betyder, at du kan benytte arkivalier fra en af Rigsarkivets læsesale på en anden af Rigsarkivets læsesale.

Arkivalier kan fjernlånes mellem følgende læsesale:

 • Læsesalen i København
 • Læsesalen i Odense
 • Læsesalen i Viborg
 • Læsesalen i Aabenraa

Fjernlån i forbindelse med jul og nytår

Sidste frist for bestilling af fjernlån, der kan nå frem inden jul:
torsdag den 13. december 2018, kl. 12.00

Første kørsel efter nytår:
mandag  den 7. januar 2019

Regler for fjernlån af arkivalier

Fjernlån forudsætter normalt, at brugeren har gennemgået arkivalierne på den læsesal, hvor materialet hører hjemme og her udvalgt det materiale, som ønskes til fjernlån.

Det er ikke muligt at fjernlåne alle arkivalier, og der er begrænsninger i omfanget af udlånet.

Se hvor mange enheder du må låne, og hvor længe du må låne dem

Arkivalier der er beskyttet af tilgængelighedsfrister

Arkivalier, der ikke er umiddelbart tilgængelige, og som låneren har fået tilladelse til at se, kan også fjernlånes.

Læs om reglerne for tilgængelighed

Undtaget fra fjernlån – vejledende liste

Normalt vil du kunne fjernlåne arkivalier, der ikke er anført på den vejledende liste herunder.

Generelt
Du kan ikke fjernlåne arkivalier:

 • af enestående national betydning eller andre udvalgte arkivalier
 • fra før år 1848
 • der pga. bevaringstilstanden er undtaget fra udlån til enhedens læsesal
 • der er så skrøbelige, at de ikke kan forsendes
 • hvis format hindrer forsvarlig forsendelse
 • der ikke er ordnet eller registreret
 • der findes i kopi (men kopien, typisk en film, kan fjernlånes i stedet)

Arkivalier der er hyppigt benyttet eller nødvendige for benyttelsen af andre arkivalier
Du kan ikke fjernlåne:

 • Borgerskabsprotokoller
 • Brandforsikringsprotokoller, brandtaksationsprotokoller og lignende materiale
 • Dom- og voteringsprotokoller fra højesteret
 • Dombøger fra andre retsinstanser
 • Folketællinger
 • Forestillingsprotokoller, registranter, kopibøger og journaler, registre og tilsvarende søgemidler
 • Forhandlingsprotokoller og journaler fra faglige organisationerne
 • Fæsteprotokoller
 • Journaler, registre og tilsvarende søgemidler
 • Justitsprotokoller
 • Kirkebøger
 • Lægdsruller
 • Matrikler
 • Rådstueprotokoller
 • Skifteprotokoller og andre skiftearkivalier
 • Skøde- og panteprotokoller med realregistre og andre registre
 • Søgemidler