Besøg af slægtsforskningshold på læsesalen i København

Slægtsforskningshold, der ledsaget af deres lærer ønsker at blive fortrolige med samlingerne af arkivalier og hjælpemidler på Rigsarkivet, København, er velkomne på læsesalen. Men de skal melde deres ankomst.

Retningslinjer for besøg af slægtsforskningshold

Af hensyn til læsesalenes øvrige brugere henstiller vi til, at slægtsforskningshold, der besøger læsesalen kun ankommer i mindre hold – max 6 personer.

  • Læreren informerer inden besøget sine kursusdeltagere om regler og vilkår på læsesalen.
  • Læreren skal selv påtage sig vejledning af sine kursusdeltagere på læsesalen.
  • Korte introduktioner på læsesalen foregår i små grupper – og i dæmpet og begrænset samtale.
  • Mere dybtgående vejledning skal henlægges til områder uden for læsesalene.

Herudover skal de almindelige regler på læsesalen naturligvis følges. Vær opmærksom på, at Forskningslæsesalen (Rigsarkivets læsesal i København) har et særligt reglement.

Senest en uge før det planlagte besøg skal Rigsarkivet, København orienteres om besøget. Du kan give os besked på mailbox@sa.dk.

Vi vil gerne have information om:

  • Dato
  • Tidspunkt
  • Lærerens navn
  • Lærerens mailadresse eller telefonnummer
  • Antal kursister, der forventes at møde op

Vi forbeholder sig ret til at melde tilbage, hvis den planlagte dato ikke er hensigtsmæssig, først og fremmest fordi andre slægtsforskningshold allerede har meldt deres ankomst.