Besøg af slægtsforskningshold på læsesalen i København

Slægtsforskningshold, der ledsaget af deres lærer ønsker at blive fortrolige med samlingerne af arkivalier og hjælpemidler på Rigsarkivet, København, er velkomne på læsesalen. Men de skal melde deres ankomst.

Nye åbningstider på Rigsarkivets læsesale fra 1. januar 2017
Rigsarkivet indskrænker og tilpasser åbningstiderne på læsesalene.

Retningslinjer for besøg af slægtsforskningshold

Af hensyn til læsesalenes øvrige brugere henstiller vi til, at slægtsforskningshold overholder vores retningslinier for besøg på læsesalene.

  • Senest en uge før det planlagte besøg skal Rigsarkivet, København orienteres om det. Du kan give os besked på mailbox@ra.sa.dk
  • Vi vil gerne have information om: – Dato – Tidspunkt – Lærerens navn – Lærerens mailadresse eller telefonnummer – Antal kursister, der forventes at møde op
  • Læreren skal selv påtager sig vejledning af sine kursusdeltagere.
  • Korte introduktioner på læsesalen skal omfatte max. 6-8 personer.
  • Mere dybtgående vejledning skal henlægges til områder uden for læsesalene, fx. til garderoben eller til frokostområdet udenfor indgangen.

Herudover skal de almindelige regler på læsesalen naturligvis følges.

Vi forbeholder sig ret til at melde tilbage, hvis den planlagte dato ikke er hensigtsmæssig, først og fremmest fordi andre slægtsforskningshold allerede har meldt deres ankomst.