Rigsarkivets læsesal i København (i Den Sorte Diamant)

Rigsarkivet, København opbevarer arkivalier fra alle myndigheder i centraladministrationen, blandt andet ministerier, styrelser og forsvaret samt fra privatpersoner og organisationer, der har landsdækkende almenkulturel betydning. Desuden har arkivet arkivalier fra lokale og regionale myndigheder og institutioner på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm.

Læsesalen – Forskningslæsesalen – er fælles med Det kgl. Bibliotek.

Læs reglementet for Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant her

Husk sundhedskort og billede-ID

Medbring sundhedskort hver gang og billede-ID første gang du besøger læsesalen. Alle besøgende på Rigsarkivets læsesale skal registreres elektronisk. For at blive oprettet som bruger af læsesalen, skal du medbringe billede-ID og sundhedskort. Herefter skal du registrere dit besøg med dit sundhedskort, hver gang du besøger læsesalen.

På Forskningslæsesalen kan du:

Se arkivalier i original eller kopi

Der kan ikke benyttes mikrofilm på Forskningslæsesalen.

Arkivalierne kan benyttes af alle interesserede, hvis de er umiddelbart tilgængelige. Ellers kan du ansøge om at få lov til at se dem.

På internettet kan du benytte en række digitaliserede arkivalier. Du finder de digitaliserede arkivalier på Arkivalieronline eller via arkivdatabasen Daisy. Arkivalier der kan benyttes på internettet, kan ikke bestilles til brug på læsesalen.

Bruge læsesalens faciliteter

  • Opslagsværker og andre hjælpemidler til at finde frem til de arkivalier der indeholder de oplysninger, du søger.
  • Læsesalens trådløse netværk.
  • Adgang til den slægtshistoriske database Ancestry Library (kun adgang fra læsesalene).

Få hjælp og vejledning

Regler på læsesalen

På læsesalen gælder en række regler, som de besøgende skal overholde.

Læs reglementet for Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant her

Besøg af slægtsforskningshold

Slægtsforskningshold, som ønsker at blive fortrolige med arkivets samlinger af arkivalier og hjælpemidler, er velkomne på læsesalen, når blot de melder deres ankomst på forhånd.

Læs mere: Besøg af slægtsforskningshold på læsesalen i København

Publikumsfaciliteter

Find praktisk information ved besøg i Den Sorte Diamant her

+ Åben alle- Luk alle
  • Brugerråd og brugermøder

    For at skabe en god dialog mellem de brugere der kommer på arkivets læsesal, medarbejdere og ledelsen, er der nedsat et brugerråd. Desuden afholdes der en gang om året et brugermøde, hvor alle er velkomne.

    Læs mere om brugerråd og brugermøder