Rigsarkivets læsesal i Aabenraa

Rigsarkivet, Aabenraa opbevarer arkivalier fra lokale og regionale myndigheder og institutioner i området fra Kongeåen til landegrænsen.

Husk sundhedskort og billede-ID

Medbring sundhedskort hver gang og billede-ID første gang du besøger læsesalen. Alle besøgende på Rigsarkivets læsesale skal registreres elektronisk. For at blive oprettet som bruger af læsesalen, skal du medbringe billede-ID og sundhedskort. Herefter skal du registrere dit besøg med dit sundhedskort, hver gang du besøger læsesalen.

På arkivets læsesal kan du:

Se arkivalier i original eller kopi

 • Se originale arkivalier, som du bestiller i arkivdatabasen Daisy.
 • Se kopier af arkivalier (mikrofilm eller mikrokort), som du selv finder frem.

Arkivalierne kan benyttes af alle interesserede, hvis de er umiddelbart tilgængelige. Ellers kan du ansøge om at få lov til at se dem.

På internettet kan du benytte en række digitaliserede arkivalier. Du finder de digitaliserede arkivalier på Arkivalieronline eller via arkivdatabasen Daisy. Arkivalier der kan benyttes på internettet, kan ikke bestilles til brug på læsesalen.

Bruge læsesalens faciliteter og få hjælp

 • Opslagsværker og andre hjælpemidler til at finde frem til de arkivalier der indeholder de oplysninger du søger.
 • Læsesalens trådløse netværk.
 • Et gruppearbejdsrum, der bliver benyttet til særlige kurser. Gruppearbejdsrummet kan reserveres, men det er ikke tilladt at medbringe arkivalier i gruppearbejdsrummet.

Få hjælp

Regler på læsesalen

På arkivets læsesal gælder en række regler, som de besøgende skal overholde. Reglerne findes både af hensyn til de øvrige besøgende på læsesalen og for at sikre at arkivalierne bevares for eftertiden.

+ Åben alle- Luk alle
 • Publikumsfaciliteter

  Garderobe

  I garderoben skal man efterlade overtøj, mapper og tasker m.v., da dette ikke må medbringes på læsesalen. I garderoben findes aflåselige skabe. Toiletter findes ved siden af garderoben.

  Frokoststue

  I foyeren og i arkivets frokostrum (forbeholdt personalet i tidsrummet 12.00-12.30 og 14.00-14.15) kan arkivbrugeren spise medbragt mad og drikke.

  I foyeren står en automat, hvor man kan købe varme drikke.

 • Transport og parkering

  Offentlig transport

  Arkviet ligger på Haderslevvej 45 i Aabenraa ca. 20 minutters gang fra Aabenraa busstation. Buslinje 23 kører direkte fra busstationen til busstoppestedet ved arkivet.

  Parkering

  Hvis du er i bil, er der gode parkeringsmuligheder på parkeringspladsen ved siden af arkivet.

 • Forhold for handicappede

  Det er muligt at benytte læsesalen i Aabenraa, hvis du er handicappet eller gangbesværet. Pladserne på arkivets læsesal er indrettet, så der er plads til kørestols- og rollatorbrugere. Hvis du er kørestolsbruger eller i øvrigt ikke kan bevæge dig rundt på læsesalen, kan du i det omfang det er muligt, få hjælp af læsesalspersonalet til at hente arkivalier.

  Toilet

  Ved garderoben findes et handicaptoilet.

  Parkering

  Der findes to parkeringspladser tæt ved arkivets indgang, som er reserveret til handicappede.

 • Brugerråd og brugermøder

  For at skabe en god dialog mellem de brugere der kommer på arkivets læsesal, medarbejdere og ledelsen, er der nedsat et brugerråd. Desuden afholdes der en gang om året et brugermøde, hvor alle er velkomne.

  Læs mere om brugerråd og brugermøder