Retningslinjer for brug af Rigsarkivets læsesale

Der gælder særlige retningslinjer for brugen af Rigsarkivets læsesale. Dem kan du læse om her.

Rigsarkivets læsesale er åbne, og følger normale åbningstider.

Af hensyn til både brugeres og medarbejderes sikkerhed, gælder en række særlige tiltag, der sikrer at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Retningslinjerne her vil derfor løbende blive justeret. Følg altid myndighedernes anbefalinger på coronasmitte.dk

Vis hensyn og bliv hjemme, hvis du oplever symptomer

Hvis du oplever symptomer, så bliv hjemme, selvom det kun er lette symptomer som hoste og mild feber. Er du i en af risikogrupperne, og ikke føler dig tryg ved at møde op, anbefaler vi også at du udskyder dit læsesalsbesøg. Vis hensyn og følg altid de konkrete anvisninger på din lokale læsesal, både på skilte og fra medarbejdere. Opsøg kun personalet ved skranken og hold afstand – sådan passer vi bedst på hinanden.

Du skal bruge mundbind eller visir

Fra og med torsdag 29. oktober 2020 gælder det, at du skal bære mundbind eller visir, når du færdes i offentlige indendørs rum. Det gælder derfor også på alle Rigsarkivets læsesale. Du kan tage dit mundbind/visir af, når du sidder på din plads på læsesalen. Reglerne gælder fra det øjeblik, du træder ind i en offentlig bygning. Rigsarkivets personale vil også bære mundbind/visir, når du møder dem på læsesalene.

Læs mere om korrekt brug af mundbind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Afstandskrav på læsesalen 

Der er generelt gode afstandsforhold på Rigsarkivets læsesale, men i Odense, Aabenraa og Viborg kan vi kun benytte halvdelen af siddepladserne på læsesalene for at overholde afstandskravet. Der vil derfor være et begrænset antal pladser på de tre læsesale. For alle læsesale gælder, at du altid skal følge medarbejdernes anvisninger for, hvor du må opholde dig og tage plads.

Lån af udstyr på læsesalen

Det er muligt at benytte Rigsarkivets computere, scannere og fotoudstyr. Husk at spritte hænder før og efter brug. Det er ikke muligt at låne blyanter, forstørrelsesglas eller andre redskaber. Så husk at medbringe dit eget udstyr. Brugere er meget velkomne til at medbringe bærbar computer og tablet/ipad samt kamera. Scannere må ikke medbringes. Læs mere om, hvad du må medbringe på læsesalen her.

Visitation og ensretning

Der vil fortsat blive visiteret ved ind- og udgang af læsesalene. Husk at holde afstand i køen, samt træde tilbage fra skranken, når vagten visiterer. Vagten bruger håndsprit før og efter hver visitation. Tænk gerne over at begrænse, hvad du medbringer, og følg pile og afmærkninger for, hvor du må gå og opholde dig på læsesalene.

Håndsprit og arkivalier

Der vil være håndsprit til rådighed ved indgangen og ved skrankerne på læsesalene. Husk at vente med at røre ved arkivalierne til dine hænder er tørre igen.

Udlevering af bestilte arkivalier

Aflever din bestillingsseddel i skranken og gå tilbage til din plads, mens du venter på udlevering. Så undgår vi at for mange mennesker stimler sammen omkring skrankeområdet. Bestillingssedler og andre blanketter udfyldes ligeledes på din plads.

Begrænset vejledning

Der vil være begrænset vejledning på læsesalene – hovedsagligt i konkrete spørgsmål til bestilte arkivalier og kun af kortere varighed. Vejledningen foregår bag skærm. Vi beder om, at du ved generelle spørgsmål, og specifikke forespørgsler, der kræver længerevarende hjælp og vejledning, kontakter Rigsarkivet på f.eks. telefon eller mail. Se, hvordan du får hjælp og vejledning her.

Der vil desværre ikke være frivillige på læsesalene, hverken til vejledning eller i fotoværkstederne.

Retningslinjerne her bliver løbende opdateret efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og er senest opdateret 27. oktober 2020.