Retningslinjer for brug af Rigsarkivets læsesale

Der gælder særlige retningslinjer for brugen af Rigsarkivets læsesale. Dem kan du læse om her.

COVID-19: Rigsarkivet følger retningslinjerne for kulturlivet og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Følg altid myndighedernes anbefalinger på coronasmitte.dk

Vis hensyn og bliv hjemme, hvis du oplever symptomer

Hvis du har symptomer, så bliv hjemme, også selvom det kun er lette symptomer som hoste og mild feber. Er du i en af risikogrupperne, og ikke føler dig tryg ved at møde op, anbefaler vi også at du udskyder dit læsesalsbesøg. Vis hensyn og følg altid de konkrete anvisninger på din lokale læsesal, både på skilte og fra medarbejdere.

Mundbind eller visir

Krav om mundbind og visir på læsesalen er ophævet ved udgangen af 31. januar 2022.

Lån af udstyr på læsesalen

Det er muligt at benytte Rigsarkivets computere, scannere og fotoudstyr. Husk at spritte hænder før og efter brug. Brugere er meget velkomne til at medbringe bærbar computer og tablet/ipad samt kamera. Scannere må ikke medbringes. Læs mere om, hvad du må medbringe på læsesalen her.

Visitation og ensretning

Der vil fortsat blive visiteret ved ind- og udgang af læsesalene. Husk at holde afstand i køen, samt træde tilbage fra skranken, når vagten visiterer. Tænk gerne over at begrænse, hvad du medbringer, og følg pile og afmærkninger for, hvor du må gå og opholde dig på læsesalene.
Vi gør alle, hvad vi kan for, at visitationen kan gennemføres med minimal ventetid. Du kan hjælpe ved at have sundhedskort klar samt at have pakket sådan at du kun medbringer det, du må have med, når du går ind på læsesalen.

Håndsprit og arkivalier

Der vil være håndsprit til rådighed ved indgangen og ved skrankerne på læsesalene. Husk at vente med at røre ved arkivalierne til dine hænder er tørre igen.

Udlevering af bestilte arkivalier

Aflever din bestillingsseddel i skranken og gå tilbage til din plads, mens du venter på udlevering. Så undgår vi at for mange mennesker stimler sammen omkring skrankeområdet. Bestillingssedler og andre blanketter udfyldes ligeledes på din plads.

I Viborg skal brugerne som udgangspunkt selv finde deres bestillinger på vores lånehylder. Kun materiale, hvor der er tilgængelighedsfrister på udleveres fra skranken. Vi bruger heller ikke bestillingssedler.

Vejledning

Der er vejledning på læsesalene – hovedsageligt i konkrete spørgsmål til bestilte arkivalier – samt hjælp til at finde og bestille arkivalier. Vejledningen foregår bag skærm. Arkivalier, der bestilles på læsesalen, kan ikke ses samme dag på læsesalen.

Vi beder om, at du ved større, specifikke forespørgsler, der vil kræve længerevarende hjælp og vejledning, kontakter Rigsarkivet på mail. Se, hvordan du får hjælp og vejledning her.

Frivillige fotografer og vejledere

De frivillige vejledere og fotografer vender tilbage til Rigsarkivets læsesale. Har du brug for hjælp til at komme i gang eller komme videre med slægtsforskning, så få hjælp af garvede slægtsforskere.

Retningslinjerne her bliver løbende opdateret efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og er senest opdateret 31. januar 2022.