Retningslinjer for brug af Rigsarkivets læsesale efter corona

Der gælder midlertidige retningslinjer for brugen af Rigsarkivets læsesale under genåbningen efter coronakrisen. Dem kan du læse om her.

Rigsarkivets læsesale er åbne igen efter coronakrisen, og følger vore normale åbningstider, hvilket betyder at der over sommeren er særlige åbningstider på flere læsesale. Læs mere om åbningstider og fjernlån denne sommer på Rigsarkivets læsesale.

Af hensyn til både brugeres og medarbejderes sikkerhed, gælder en række midlertidige tiltag, der sikrer at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Retningslinjerne her vil derfor løbende blive justeret i takt med genåbningen af Danmark. Følg altid myndighedernes anbefalinger på coronasmitte.dk

Vis hensyn og bliv hjemme, hvis du er syg

Hvis du føler dig syg, så bliv hjemme, og er du i en af risikogrupperne, og ikke føler dig tryg ved at møde op, anbefaler vi også at du venter med læsesalsbesøg lidt endnu. Vis hensyn og følg altid de konkrete anvisninger på din lokale læsesal, både på skilte og fra medarbejdere. Opsøg kun personalet ved skranken og hold afstand – sådan passer vi bedst på hinanden.

Afstandskrav på læsesalen 

Der er generelt gode afstandsforhold på Rigsarkivets læsesale, men i Odense, Aabenraa og Viborg kan vi kun benytte halvdelen af siddepladserne på læsesalene for at overholde afstandskravet. Der vil derfor være et begrænset antal pladser på de tre læsesale. For alle læsesale gælder, at du altid skal følge medarbejdernes anvisninger for, hvor du må opholde dig og tage plads.

Lån af udstyr på læsesalen

Det er igen muligt at benytte Rigsarkivets pc’er, scannere og fotoudstyr. Husk at spritte hænder før og efter brug. Det er ikke muligt at låne blyanter, forstørrelsesglas eller andre redskaber. Så husk at medbringe dit eget udstyr. Brugere er meget velkomne til at medbringe bærbar computer og tablet/ipad samt kamera. Scannere må ikke medbringes. Læs mere om, hvad du må medbringe på læsesalen her.

Visitation og ensretning

Der vil fortsat blive visiteret ved ind- og udgang af læsesalene. Husk at holde afstand i køen, samt træde tilbage fra skranken, når vagten visiterer. Vagten bruger håndsprit før og efter hver visitation. Tænk gerne over at begrænse, hvad du medbringer, og følg pile og afmærkninger for, hvor du må gå og opholde dig på læsesalene.

Håndsprit og arkivalier

Der vil være håndsprit til rådighed ved indgangen og ved skrankerne på læsesalene. Husk at vente med at røre ved arkivalierne til dine hænder er tørre igen.

Udlevering af bestilte arkivalier

Aflever din bestillingsseddel i skranken og gå tilbage til din plads, mens du venter på udlevering. Så undgår vi at for mange mennesker stimler sammen omkring skrankeområdet. Bestillingssedler og andre blanketter udfyldes ligeledes på din plads.

Begrænset vejledning

Der vil være begrænset vejledning på læsesalene – hovedsagligt i konkrete spørgsmål til bestilte arkivalier og kun af kortere varighed. Vejledningen foregår bag skærm. Vi beder om, at du ved generelle spørgsmål, og specifikke forespørgsler, der kræver længerevarende hjælp og vejledning, kontakter Rigsarkivet på f.eks. telefon eller mail. Se, hvordan du får hjælp og vejledning her.

Der vil desværre ikke være frivillige på læsesalene, hverken til vejledning eller i fotoværkstederne.

Retningslinjerne her bliver løbende opdateret efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og er senest opdateret 7. juli 2020.