Regler på læsesalen

Rigsarkivet har en række regler, som de besøgende på læsesalene skal overholde. Reglerne findes både af hensyn til de øvrige besøgende på læsesalen og for at sikre at arkivalierne bevares for eftertiden.

Ny læsesal – nyt reglement

Bemærk, at vi i forbindelse med åbningen af den nye, fælles læsesal for Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet har indført nye, fælles besøgsregler. Find reglementet for den nye læsesal i Den Sorte Diamant her.

Du skal oprettes som bruger af læsesalen

Når du besøger vores læsesale, skal du registreres elektronisk – dvs. at du skal oprettes som bruger og ved efterfølgende besøg skal du scanne dit danske sundhedskort/ midlertidige lånerkort ved ankomst til læsesalen.

Elektronisk registrering af brugere på læsesalene

Fra 1. juli 2016 registreres alle brugere af læsesalene elektronisk.

Når du ankommer

Overtøj, tasker og andet, som ikke må medtages på læsesalen, skal efterlades i garderoben.

Se hvad du må have med på læsesalen

Når du besøger vores læsesale, skal du registreres elektronisk – dvs. at du skal oprettes som bruger og ved efterfølgende besøg skal scanne dit danske sundhedskort/ midlertidige lånerkort ved ankomst til læsesalen. Herefter skal du igennem sikringsslusen, hvor du skal fremvise dine medbragte effekter til en medarbejder. Medbragt laptop eller tablet skal åbnes. Til slut vil du få anvist en læsesalsplads.

Tal sagte

Læsesalen er arbejdsplads for mange mennesker. Vis derfor hensyn og tal sagte.

På de enkelte arkivers hjemmesider kan du orientere dig om muligheden for at benytte stillearbejdsrum, hvor der skal være helt stille, og gruppearbejdsdage, hvor der må tales højt.

Det er forbudt at tale i mobiltelefon på læsesalen. Medbragte mobiltelefoner skal være på lydløs.

Besøgende skal desuden følge personalets anvisninger.

At omgås arkivalier

Arkivalierne er unikke historiske dokumenter, som ikke kan erstattes, hvis de beskadiges eller går tabt. De skal derfor behandles sikkert og med forsigtighed. Rigsarkivet har en række sikringsregler til at understøtte dette formål:

  1. Der må kun være én pakke eller protokol på bordet ad gangen
  2. Fugt ikke fingrene under arbejdet
  3. Sæt aldrig streger eller mærker i arkivalierne
  4. Brug aldrig arkivalierne som skriveunderlag
  5. Fjern aldrig noget fra pakkerne
  6. Dokumenternes rækkefølge i pakken må ikke ændres

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra Rigsarkivets læsesale.