Kopiering af arkivalier

På Rigsarkivets læsesale kan du selv lave kopi af arkivalier.

Muligheder for at lave kopier af arkivalier

På Rigsarkivets læsesale er der en bogscanner. Den kan lave digitale kopier af arkivalierne. Medbring selv en usb-nøgle til at gemme kopierne på. Indtil videre er det gratis at anvende bogscanneren.

Du kan IKKE lave fotokopier i København og Viborg

Der er ikke fotokopimaskine på læsesalene i København og Viborg.

På læsesalene i Odense og Aabenraa er der fortsat opstillet fotokopimaskiner, der har møntindkast.

Du må ikke kopiere alle arkivalier

Det er ikke alle arkivalier, du må kopiere. Læsesalsvagten kan i hvert enkelt tilfælde oplyse dig om, hvorvidt du har lov til at kopiere.

Du må bl.a. ikke kopiere:

  • Arkivalier, der er indbundet – f. eks. journaler og kopibøger
  • Protokoller
  • Arkivalier med segl
  • Pergamenter
  • Arkivalier, der er større end A3 – f. eks. kort og tegninger
  • Originale folketællinger og lægdsruller
  • Arkivalier, hvis bevaringstilstand ikke tillader kopiering

Du har mulighed for at bestille kopier og scanninger af arkivalier, fx de arkivalier du ikke selv må kopiere.

Læs mere om bestilling af fotokopier og skanninger

Forbud

Der kan være tilfælde, hvor du ikke må kopiere arkivalier på grund af bestemmelserne i arkivloven eller ophavsretsloven. Det gælder for:

  • Ikke umiddelbart tilgængeligt materiale, hvor Rigsarkivet i tilladelsen har fastsat kopiforbud.
  • Private arkivalier, hvor du ikke fra ophavsrettens indehaver har fået tilladelse til at reproducere materialet.

Læs mere om arkivlovens bestemmelser

Fotografering af arkivalier

Du kan også tage fotos af arkivalier med dit eget kamera.

Læs om mulighederne for affotografering af arkivalier