Elektronisk registrering af brugere på læsesalene

Når du besøger vores læsesale, skal du registreres elektronisk - dvs. at du skal oprettes som bruger og efterfølgende scanne dit danske sundhedskort/ lånerkort ved ankomst til læsesalen. På den måde passer vi endnu bedre på vores fælles kulturarv og sikrer mod tyveri.

Bliv oprettet

Før du kan anvende dit danske sundhedskort eller midlertidige lånerkort til Rigsarkivet ved indgangen, skal du oprettes i systemet. Det kræver, at du medbringer billede-ID til læsesalen, f.eks. pas eller kørekort sammen med dit danske sundhedskort. Besøgende, der ikke har et dansk sundhedskort, vil kunne få et lånerkort med midlertidig gyldighed. Dette kræver dog også, at du kan fremviser billede-ID.

Efter du er blevet oprettet

Efter oprettelsen vil du fremover kun skulle scanne dit danske sundhedskort/ lånerkort og indtaste koden én gang ved ankomst til læsesalen. Du skal altså ikke scanne dit kort, når du går ud til pause eller lignende. Du kan i nogle tilfælde blive bedt om at scanne dit kort igen, når du kommer tilbage fra en pause.

Der vil fortsat blive visiteret ved ind- og udgang på læsesalen.

Glemt kode, udløbet lånerkort eller mistet sundhedskort

Vigtigt: Hvis du har glemt koden, venter på at modtage nyt sundhedskort eller dit midlertidige lånerkort er udløbet, skal du medbringe billede-ID, så du kan blive oprettet igen.

Er det lovligt at registrere brugere af læsesalen?

En del af vores brugere har spurgt, om det er lovligt at registrere besøgende på læsesalen elektronisk, og det er det naturligvis.

Læs også: Nye åbningstider på Rigsarkivets læsesale fra 1. januar 2017 
Rigsarkivet indskrænker og tilpasser åbningstiderne på læsesalene.