Benyt registerdata

Rigsarkivet har registre med data om bl.a. befolkning, virksomheder og miljø. Vi har indsamlet stort set alle relevante data fra alle statslige myndigheder, siden forvaltningen begyndte at bruge EDB.

Registre er databaser med tabeller og relationer mellem data. Registrene indeholder typisk oplysninger om bestemte populationer eller hyppigt forekommende fænomener.

De enorme mængder data giver mulighed for at studere fænomener i dybden ved at kombinere forskellige data, men også i længden, da vi har data, som går langt tilbage. Det giver mulighed for at studere variationer i store populationer over lang tid.

Søg og bestil

Data skal fremsøges og bestilles i arkivdatabasen Daisy, der er en fortegnelse over alle Rigsarkivets data – både digitale og analoge.

Ifølge arkivloven er data frit tilgængelige, når data er ældre end 20 år, for personoplysninger dog først efter 75 år. Der kan gives adgang til yngre data, men det kræver, at man søger særlig adgang hos Rigsarkivet. Læs om adgangsvilkår.

Her på siden finder du information og vejledninger til, hvordan du finder de data du har brug for.

+ Åben alle- Luk alle
 • Registre

  Registre er databaser med tabeller og relationer mellem data. Registrene indeholder typisk oplysninger om bestemte populationer eller hyppigt forekommende fænomener. Det kan f.eks. være handel med CO2 kvoter, personskatter, virksomhedsregistrering, miljø- og klimaobservationer mv.

  Søg og bestil

  Data skal fremsøges og bestilles i arkivdatabasen Daisy, der er en fortegnelse over alle Rigsarkivets data – både digitale og analoge.

 • Arkivdatabasen Daisy

  arkivdatabasen Daisy.dk finder man alt, hvad der er afleveret til Rigsarkivet. Data er struktureret efter den myndighed, der i sin tid har skabt data, men man kan også søge kronologisk eller direkte på navnet på data. Et lille ”CD-Rom-symbol” angiver, at der er tale om digitale data.

  Der kan også søges flere oplysninger om Rigsarkivets registre hos Det Koordinerende Organ for Registerforskning, der har lavet en søgedatabase på baggrund af oplysninger fra Rigsarkivet. Hvis du filtrerer på ”Høj” i ”Beskrivelsesniveau”, søger du direkte i Rigsarkivets samling.

 • Dokumentation

  Rigsarkivets data er struktureret som databaser, og de er dokumenteret ensartet ud fra Rigsarkivets bevaringsstandarder. Alle tabeller og kolonner er dokumenteret, så du kan forstå, hvad de indeholder. Disse data er endnu ikke tilgængelige via Internettet, så hvis du er interesseret i dokumentation af specifikke data, så kan du henvende dig til DATA@sa.dk.

 • Formater

  Data er struktureret i Rigsarkivets særlige xml-baserede bevaringsformat, der kan læses i Rigsarkivets database-program Sofia, som kun kan tilgås på vores læsesale.

  Hvis data skal indlæses i andre programmer, kan data konverteres til SAS eller CSV-filer, men så skal de oprindelige databaserelationer genetableres ud fra en metadatafil.

  Rigsarkivet kan være behjælpelig med konvertering eller med at konstruere datasæt med bestemte udvalg af tabeller og variabler. Ved større opgaver kan Rigsarkivet kræve betaling for dette.

  Find adresser og åbningstider for læsesale.

 • Hvor afhenter jeg bestilt data?

  Hvis du har fået tilladelse til at få data udleveret, kan du kun få det udleveret ved personlig henvendelse på Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34, 1560 København V. Data med sensitive oplysninger udleveres krypteret, og krypteringsnøgle eftersendes.

 • Inspiration

  Det Centrale Skatteyderregister – Ligningsdelen: Data er fra 1970 og fremad. Systemet blev brugt til at generere årsopgørelsen til skatteyderne og indeholder oplysninger om alle skatteyderes indkomst, formue, fradrag, skatter, restskatter etc. Registret er bl.a. brugt af forskere til analyse af personindkomster i 1970’erne, da data om befolkningens indkomster ikke findes andre steder.

  Det Centrale Personregister: Relationer mellem børn og forældre for børn født 1953-1960 findes kun i de arkiverede CPR-registre, da CPR-registret havde en rutine med at slette disse oplysninger. Familierelationerne er blevet brugt af mange forskere til at analysere familierelaterede fænomener såsom helbred og social mobilitet.

Brug for hjælp?

Du kan kontakte DATA@sa.dk, hvis du har brug for vejledning i indholdet af vores samling.

Hvis vejledningen er meget omfattende, kan Rigsarkivet kræve betaling for det. I så fald vil der blive indgået en aftale om timeforbrug etc.