Miljø- & klimadata, 1941-2000

Rigsarkivet har udvalgt en række miljø- og klimadata fra samlingerne, som du frit kan downloade og benytte i din forskning.

+ Åben alle- Luk alle
 • Datasæt: Kystinspektoratets vestkystundersøgelser 1874-1999

  Datasættet indeholder opmålinger af strand og havbund langs den jyske Vestkyst fra 1876-1999 ud fra målelinjer med geografiske koordinater, målelinjer, definition af disse og dato for målingerne.

  For at have styr på, hvordan især den Jyske Vestkyst udvikler sig og for at kunne vurdere virkningen af den kystbeskyttelse, som Kystdirektoratet (KDI) udfører, opmåles stranden og havbunden fra klittop og ud til ca. 3. km fra kystlinjen. Opmålingerne foretages i et fast linjesystem med linjer vinkelret på kysten fra Skagen til Grænsen. Linjerne ligger med ca. 1000 m. indbyrdes afstand. På den centrale del af vestkysten måles desuden parallelt med kysten i et fast system fra 3. til ca. 10. km fra kyst.

  Download Kystinspektoratets vestkystundersøgelser 1874-1999 (.zip)

  Datasættet indeholder data i XML, SQL og CSV og downloades gennem din browser som 1 gb zip-fil, der pakkes ud efter download.
 • Datasæt: Vildtudbyttestatistik 1941-1989

  Den danske Vildtudbyttestatistik er en database, som indeholder oplysninger om nedlagt vildt i Danmark for hver jagtsæson fordelt på vildtarter og amter.

  Beskrivelse af datasættet

  Grunddata stammer fra de oplysninger om peronligt nedlagt vildt som alle jagttegnsløsere er forpligtet til at indsende efter jagtsæsonens afslutning. Disse oplysninger er indsamlet siden 1941. Data foreligger i aggregeret form og som personrelaterede data (rådata).

  Aggregerede data foreligger for perioden 1941-2000. For perioden 1941 til 1954 foreligger dog kun det totale udbytte af hver vildtart, men fra 1955 og frem er data endvidere delt op på amter (14 amter samt total). Personrelaterede data findes fra og med jagtsæsonen 1989/90. Indsamlingsprocedure, amtsopdeling, databehandling inkl. korrektion for manglende indberetninger mv. er beskrevet i ref. 1 og 7.

  Datasættet indeholder:

  • Data i XML, SQL og CSV
  • Beskrivelse af indhold
  • Bilag med Artskoder
  • Bilag med Amtskoder
  • Scan af Arkivbestemmelse for Vildtudbyttestatistik

  Pakken downloades gennem din browser som zip-fil, der pakkes ud efter download.

 • Datasæt: Vind- og vandstandsdata, Frederikshavn Havn 1969-1983

  Datasættet indeholder vindforhold og vandstande målt ved Frederikshavn Havn, med tidspunkt for målingerne.

  Dataopsamlingen er primært anvendt til den løbende observation af vind- og vandstand i havnene under hensyntagen til en sikker afvikling og varsling af sejladsen på havnene.

  Der er som supplement til den løbende registrering, foretaget en logning af data hver fjerde time. Logningen er foretaget for bl.a. udarbejdelse af vind- og vandstandsstatistikker. Der er af Statshavneadministrationen Frederikshavn med jævne mellemrum udarbejdet vind- og vandstandsstatistikker for anvendelse i forbindelse med havnenes drift samt i forbindelse med udarbejdelsen og udbud af anlægsopgaver, hvor statistikkerne har taget anvendelse af entreprenører mv. ved planlægningen etc. af anlægsarbejders gennemførelse.

  Pakken downloades gennem din browser som zip-fil, der pakkes ud efter download.

 • Datasæt: Hydrometriske målingers database 1976

  Hydrometriske målingers database er en opsamling af vind- og vandstandsmålinger ved Esbjerg Havn. Databasen indeholder målinger pr. kvarter, og disse danner grundlag for udarbejdelse af en lang række vind- og vandstandsstatistikker. Disser statistikker anvendes primært i forbindelse med pejle- og oprensningsopgaver, samt i udbudsmateriale for etablering og vedligeholdelse af havnekonstruktioner.

  Pakken downloades gennem din browser som zip-fil, der pakkes ud efter download.

 • Datasæt: Vind- og vandstandsdata, Hirtshals Havn 1966-1989

  Datasættet indeholder vindforhold og vandstande målt ved Hirtshals Havn med tidspunkt for målingerne.

  : Dataopsamlingen er primært anvendt til den løbende observation af vind- og vandstand i havnene under hensyntagen til en sikker afvikling og varsling af sejladsen på havnene. Der er som supplement til den løbende registrering foretaget en logning af data hver fjerde time. Logningen er foretaget for bl.a. udarbejdelse af vind- og vandstandsstatistikker.

  Der er af Statshavneadministrationen Frederikshavn med jævne mellemrum udarbejdet vind- og vandstandsstatistikker for anvendelse i forbindelse med havnenes drift samt i forbindelse med udarbejdelsen og udbud af anlægsopgaver, hvor statistikkerne har taget anvendelse af entreprenører mv. ved planlægningen etc. af anlægsarbejders gennemførelse.

  Pakken downloades gennem din browser som zip-fil, der pakkes ud efter download.

 • Datasæt: Vind- og vandstandsdata, Hanstholm Havn 1968-1989

  Datasættet indeholder vindforhold og vandstande målt ved Hanstholm Havn med tidspunkt for målingerne.

  Dataopsamlingen er primært anvendt til den løbende observation af vind- og vandstand i havnene under hensyntagen til en sikker afvikling og varsling af sejladsen på havnene. Der er som supplement til den løbende registrering foretaget en logning af data hver fjerde time. Logningen er foretaget for bl.a. udarbejdelse af vind- og vandstandsstatistikker.

  Der er af Statshavneadministrationen Frederikshavn med jævne mellemrum udarbejdet vind- og vandstandsstatistikker for anvendelse i forbindelse med havnenes drift samt i forbindelse med udarbejdelsen og udbud af anlægsopgaver, hvor statistikkerne har taget anvendelse af entreprenører mv. ved planlægningen etc. af anlægsarbejders gennemførelse.

  Pakken downloades gennem din browser som zip-fil, der pakkes ud efter download.

 • Datasæt: CORe Inventories of Emissions to AIR 1975-2000

  Pakken indeholder data om alle udledninger i luften, der er relevante for miljømæssige problemer og klimaforandringer, dvs. forsuring, eutrofiering, troposfærisk ozon, luftkvalitet og spredning af farlige stoffer med oplysninger om typen af udledning, hvorfra udledningen kommer, mv.

  Formålet med datasættet har været at samle, vedligeholde og offentliggøre information om udledninger i luften fra Danmark, som del af det europæiske luftforureningsregister CORINAIR, der igen er en del af CORINE (Coordination of information of the environment).

  Pakken downloades gennem din browser som zip-fil, der pakkes ud efter download.

Kontakt

Spørgsmål, kommentarer, forslag til indhold eller andre temaer sendes til Rigsarkivets Dataformidling på DATA@sa.dk.