Nye digitaliseringer på Arkivalieronline

Her kan du se, hvilke arkivalier der siden juni 2016 er blevet tilgængelige på Arkivalieronline.

2022

Arkivalier fra Frivilligprojekterne

 

Pdf-ikon Digitaliseret Materiale Fra Rigsarkivets frivillige fotografer, marts 2022.

PDF Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer, januar-februar 2022.

Nyt på AO i marts

 • Omskrevne Tingbogsblade, Strafferegistre, Medicinalindberetninger M.m. Pdf-ikon Materiale Vedr.
 • Trankebar Matrikler, omskrevne tingsbogsblade, jævnførselsregistre m.m. Fødselsprotokoller

Nyt på AO i februar

 • Materiale vedr. Trankebar
 • Matrikler, omskrevne tingsbogsblade, jævnførselsregistre m.m. Fødselsprotokoller

Læs mere om nyt på AO i februar 2022 og find oversigter over materialet her.

Nyt på AO i januar

 • Flådens mandskabslister
 • Fødselsprotokoller
 • Materiale fra erhvervslivets organisationer, diverse ministerier m.m.
 • Materiale vedr. Trankebar og Færøerne
 • Omskrevne tingbogsblade, jævnførselsregistre, medicinalindberetninger m.m.

Læs mere om nyt på AO i december 2021 og januar 2022 og find oversigter over materialet her.

2021

Arkivalier fra Frivilligprojekterne

 

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer, december 2021. 

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer, november 2021.  

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer, oktober 2021. 

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer, september 2021.

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer, August 2021.

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Januar 2021.

Nyt på AO i december

 • Kartoteker fra Kirketjenesten for flygtninge i Danmark m.m., folketællingen Slesvig 1769

Læs mere om nyt på AO i december 2021 og januar 2022 og find oversigter over materialet her.

Nyt på AO i november

 • Materiale om koppeepidemi, tingbogsblade, skifteprotokoller m.m.
 • Materiale Fra Det Kgl. Teater
 • Flådens mandskabslister, materiale fra Nyboder, Søkvæsthuset m.m. fra Søetaten

Læs mere om nyt på AO i november og find oversigter over materialet.

Nyt på AO i oktober

 • Omskrevne Tingbogsblade, fødselsprotokoller, skatteregnskaber m.m.
 • Det Kgl. Teaters Arkiv

Læs mere om nyt på AO i oktober og find oversigter over materialet her.

Nyt på AO i september

 • Omskrevne Tingbogsblade m.m.
 • Materiale om Norges Indre forhold mm.
 • Det Kgl. Teaters Arkiv
 • Borgerlige ægteskabsbøger fra hele Landet

Læs mere om nyt på AO i september og find oversigter over materialet her.

Nyt på AO i august

 • Omskrevne tingbogsblade, materiale fra Danske Kancelli og Det Kgl. danske Landhusholdningsselskab m.m.
 • Materiale Fra Det Kgl. Teater, Pergamentsamlingen og omskrevne tingbogsblade m.m.
 • Diverse Pastoratsarkivalier

Læs mere om nyt på AO i august og find oversigter over materialet her.

Nyt på AO i juli

 • Notarialprotokoller fra diverse herreds- og byfogeder
 • Kontraministerialbøger, omskrevne tingbogsblade, kommunale forhandlingsprotokoller
 • Jordemoderprotokoller

Læs mere om Nyt på AO i juli og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i juni

 • Skifteprotokoller fra Sjælland
 • Omskrevne tingbogsblade fra retten i Grenå og Nibe
 • Materiale vedr. Norges indre forhold

Læs mere om Nyt på AO i juni og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i maj

 • Materiale vedr. Norges indre forhold.
 • Brandforsikringsprotokoller Samsø, København, Frederiksberg, Bornholm
 • Kirkebøger, domprotokoller m.m.

Læs mere om Nyt på AO i maj og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i marts

 • Filmfortegnelser LAK (bind 1-6) vedr. skifteprotokoller fra godsarkiver
 • Skøde- og panteprotokol 1921-1927 (Fejø Birk)
 • Skøde- og panteprotokol 1897-1899 (Rønne Byfoged)
 • Dødsattester, landsogne 1916-1919
 • Historisk tegningsarkiv fra Ingeniørkorpset

Læs mere om Nyt på AO i marts og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i februar

 • Journaler fra Indenrigsministeriet og Justitsministeriet, politijournaler, m.m.
 • Færøske Arkivalier, Aabenraa Amtsret, justitsprotokoller, skødeprotokoller, m.m.

Læs mere om Nyt på AO i februar og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i januar

 • Pastoratsarkivalier
 • Norske forhold, skifteprotokoller, papirbreve med segl, m.m.
 • Historisk tegningsarkiv
 • Fødselsprotokoller

Læs mere om Nyt på AO i januar og find oversigt over materialet her.

2020

Arkivalier fra Frivilligprojekterne

 

Pdf-ikonDigitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. December 2020.

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. November 2020

Pdf-ikonDigitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Oktober 2020

Pdf-ikonDigitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. September 2020

 Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. August 2020

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Marts 2020

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Februar 2020

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Januar 2020

Nyt på AO i december

 • Materiale fra Koldinghus Amt, Ribe Byfoged og Skodborg-Vandfuld Herredsfoged
 • Materiale vedr. Vestindien, Orlogsværftets tegninger, militære stambøger, m.m.
 • Justitsprotokoller, omskrevne tingbogsblade, m.m.

Læs mere om Nyt på AO i december og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i november

 • Forsvarets arkiver, fødselsprotokoller, m.m.
 • Genforeningen, købstadstegninger og medicinalindberetninger
 • Stambøger fra Den Kgl. Livgarde, m.m.
 • Viborg landsting, omskrevne tingbogsblade, rådstue- og domprotokoller, m.m.

Læs mere om Nyt på AO i november og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i oktober

 • Justitsprotokoller, stambøger, m.m.
 • Genforeningen, omskrevne tingbogsblade, m.m.
 • Borgerlige ægteskabsbøger og kontraministerialbøger

Læs mere om Nyt på AO i oktober og find oversigt over materialet her. 

Nyt på AO i september

 • Medicinalberetninger 1914-1920
 • Klimadata fra Marineministeriet, Skibsdriftskontoret, m.m.
 • Omskrevne tingbogsblade, Rentemesterregnskaber, m.m.
 • Genforeningen, stambøger og skiftebøger

Læs mere om Nyt på AO i september og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i juli og august

 • Pastoratsarkiver
 • Viborg Landsting og andre retter – dom- og justitsprotokoller mm.
 • Søetaten, Sønderjyske Anliggender m.m.

Læs mere om Nyt på AO i sommer og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i juni

 • Viborg Landsting
 • Materiale fra Generalauditøren, Justitsministeriet, m.m.
 • Kommunionsbøger, sygeprotokoller, kirkeregnskaber, m.m.
 • Danske Kancelli

Læs mere om Nyt på AO i juni og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i maj

 • Rentekammeret, Norske Afdeling
 • Nydigitaliserede kontraministerialbøger
 • Materiale vedr. Genforeningen
 • Materiale fra Indenrigsministeriet og Højesteret m.m.
 • Danske Kancelli – Brevsager og registrantsager
 • Diverse registre, kartoteker, kopibøger, saglister m.m.
 • Fødselsprotokoller

Læs mere om Nyt på AO i maj og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i april

 • Materiale fra Københavns Byret (Skifteretten), Københavns Skiftekommission, Københavns Brandforsikring
 • Materiale fra arrester og fængsler
 • Materiale vedr. Genforeningen 1920
 • Nydigitaliserede kontraministerialbøger
 • Registranter, alimentationsprotokoller, sager fra nørrejyske herredsfogeder

Læs mere om Nyt på AO i april og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i marts

 • Kartoteker fra skifteretten (Københavns Byret), skøde og panteprotokoller, klimadata m.m.
 • Materiale fra Søetaten, Generalauditøren, Kongens Livjægerkorps m.m.

Læs mere om Nyt på AO i marts og find oversigt over materialet her. 

Nyt på AO i februar

 • Borgerlige ægteskabsbøger
 • Fødselsprotokoller
 • Kirkebøger og Anerkendte trossamfund
 • Erhvervslivets interesseorganisationer
 • Københavns politi
 • Færøske Arkivalier
 • Amtsjournaler, tingbogsblade, materiale fra Højesteret, Justitsministeriet, Indenrigsministeriet m.m.
 • Nydigitaliserede kontraministerialbøger

Læs mere om Nyt på AO i februar og find oversigter over materialet her.

Nyt på AO i januar

 • Skøde- og panteprotokoller, omskrevne tingbogsblade, materiale fra Københavns Skiftekommission og Danske Kancelli m.m.
 • Nydigitaliserede kontraministerialbøger

Læs mere om Nyt på AO i januar og find oversigter over materialet her.

+ Åben alle- Luk alle