Nye digitaliseringer på Arkivalieronline

Her kan du se, hvilke arkivalier der siden juni 2016 er blevet tilgængelige på Arkivalieronline.

2020

Arkivalier fra Frivilligprojekterne

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Marts 2020

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Februar 2020

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Januar 2020

Nyt på AO i juni

 • Viborg Landsting
 • Materiale fra Generalauditøren, Justitsministeriet, m.m.
 • Kommunionsbøger, sygeprotokoller, kirkeregnskaber, m.m.
 • Danske Kancelli

Læs mere om Nyt på AO i juni og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i maj

 • Rentekammeret, Norske Afdeling
 • Nydigitaliserede kontraministerialbøger
 • Materiale vedr. Genforeningen
 • Materiale fra Indenrigsministeriet og Højesteret m.m.
 • Danske Kancelli – Brevsager og registrantsager
 • Diverse registre, kartoteker, kopibøger, saglister m.m.
 • Fødselsprotokoller

Læs mere om Nyt på AO i maj og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i april

 • Materiale fra Københavns Byret (Skifteretten), Københavns Skiftekommission, Københavns Brandforsikring
 • Materiale fra arrester og fængsler
 • Materiale vedr. Genforeningen 1920
 • Nydigitaliserede kontraministerialbøger
 • Registranter, alimentationsprotokoller, sager fra nørrejyske herrredsfogeder

Læs mere om Nyt på AO i april og find oversigt over materialet her.

Nyt på AO i marts

 • Kartoteker fra skifteretten (Københavns Byret), skøde og panteprotokoller, klimadata m.m.
 • Materiale fra Søetaten, Generalauditøren, Kongens Livjægerkorps m.m.

Læs mere om Nyt på AO i marts og find oversigt over materialet her. 

Nyt på AO i februar

 • Borgerlige ægteskabsbøger
 • Fødselsprotokoller
 • Kirkebøger og Anerkendte trossamfund
 • Erhvervslivets interesseorganisationer
 • Københavns politi
 • Færøske Arkivalier
 • Amtsjournaler, tingbogsblade, materiale fra Højesteret, Justitsministeriet, Indenrigsministeriet m.m
 • Nydigitaliserede kontraministerialbøger

Læs mere om Nyt på AO i februar og find oversigter over materialet her.

Nyt på AO i januar

 • Skøde- og panteprotokoller, omskrevne tingbogsblade, materiale fra Københavns Skiftekommission og Danske Kancelli m.m.
 • Nydigitaliserede kontraministerialbøger

Læs mere om Nyt på AO i januar og find oversigter over materialet her.

+ Åben alle- Luk alle