Nye digitaliseringer på Arkivalieronline

Her kan du se, hvilke arkivalier der siden juni 2016 er blevet tilgængelige på Arkivalieronline.

2018

Arkivalier fra Frivilligprojekterne

Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Juni 2018

  Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Maj 2018

 Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. April 2018

Arkivalier fra sjællandske og nørrejyske godser – på Arkivalieronline i uge 11 2018
De digitaliserede arkivalier fra de sjællandske og nørrejyske godsarkiver er det materiale, som hidtil har været tilgængeligt på film.
Læs mere og find oversigter over materialet her
Se arkivalierne under Øvrige samlinger: Godser, baronier, grevskaber og stamhuse

Sø- og Handelsretten, skifteafdelingen – på Arkivalieronline i uge 11 2018
Enkelte arkivalier fra Sø- og Handelsretten, skifteafdelingen.
Læs mere her
Se arkivalierne under Find din slægt: Skifter fra København og  Skifter, hele landet.

Arkivalier fra Frivilligprojekterne – på Arkivalieronline i uge 11 2018
Flere dødsattester og tyendeprotokoller.
Læs mere og find oversigt over materialet her
Se arkivalierne under Find din slægt og Øvrige samlinger.

Arkivalier fra Frivilligprojekterne – på Arkivalieronline i uge 3 2018

Dødsattester, Øerne 1920-1941
Dødsattester, Viborg Lægedistrikt 1890-1900
Find din slægt, Dødsattester

Nyborg Byfoged, Tyendeprotokol (1868-1924)
Middelfart byfoged: Tyendeprotokol (1854-1922)
Sallinge herredsfoged, Tyendeprotokoller 1875-1924
Muckadell birkedommer, Tyendeprotokoller 1875-1915
Odense herredsfoged; Tyendeprotokol (1875-1924)
Lunde-Skam Herredsfoged: Tyendeprotokol f. Hjadstrup sogn (1875-1925)
Øvrige samlinger, Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919

Nørvang-Tørrild Herredsfoged: Navneregister til strafferegister (1890-1919)
Hjørring Politi: Navneregister over straffede (1923-1931)
Silkeborg Politi: Navnekartotek til strafferegister, Skanderborg (1880-1885)
Herning Politi: Navneregister til strafferegister I-IV (1897-1937)
Esbjerg Politi, Kriminalpolitiet: Navneregister til strafferegister (1919-1940)
Varde Politi: Navneregister til strafferegister (1897-1939)
Horsens Byfoged: Journal og strafferegister (1843-1843)
Fåborg byfoged, Visitationsprotokol for arresten (1869-1932)
Viborg Byfoged: Domprotokol (1817-21.06.1882)
Øvrige samlinger, Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919

Jordmoderprotokoller fra: Midtfyns Lægekreds 1909-1942, Assens-Middelfart Lægekreds 1922-1937, Nordfyns Lægekreds 1907-1942, Fåborg Lægekreds 1885-1923, Svendborg Lægedistrikt/Lægekreds 1894-1940, Ærø Lægedistrikt 1868-1906, Ølandenes Lægekreds 1913-1936, Odense Lægekreds 1926-1939.
Øvrige samlinger: Lægedistrikter

+ Åben alle- Luk alle