Tidligere digitaliseringer på Arkivalieronline

Her kan du se, hvilke arkivalier der siden juni 2016 er blevet tilgængelige på Arkivalieronline.

2018

Arkivalier fra sjællandske og nørrejyske godser – på Arkivalieronline i uge 11 2018
De digitaliserede arkivalier fra de sjællandske og nørrejyske godsarkiver er det materiale, som hidtil har været tilgængeligt på film.
Læs mere og find oversigter over materialet her
Se arkivalierne under Øvrige samlinger: Godser, baronier, grevskaber og stamhuse

Sø- og Handelsretten, skifteafdelingen – på Arkivalieronline i uge 11 2018
Enkelte arkivalier fra Sø- og Handelsretten, skifteafdelingen.
Læs mere her
Se arkivalierne under Find din slægt: Skifter fra København og  Skifter, hele landet.

Arkivalier fra Frivilligprojekterne – på Arkivalieronline i uge 11 2018
Flere dødsattester og tyendeprotokoller.
Læs mere og find oversigt over materialet her
Se arkivalierne under Find din slægt og Øvrige samlinger.

Arkivalier fra Frivilligprojekterne – på Arkivalieronline i uge 3 2018

Dødsattester, Øerne 1920-1941
Dødsattester, Viborg Lægedistrikt 1890-1900
Find din slægt, Dødsattester

Nyborg Byfoged, Tyendeprotokol (1868-1924)
Middelfart byfoged: Tyendeprotokol (1854-1922)
Sallinge herredsfoged, Tyendeprotokoller 1875-1924
Muckadell birkedommer, Tyendeprotokoller 1875-1915
Odense herredsfoged; Tyendeprotokol (1875-1924)
Lunde-Skam Herredsfoged: Tyendeprotokol f. Hjadstrup sogn (1875-1925)
Øvrige samlinger, Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919

Nørvang-Tørrild Herredsfoged: Navneregister til strafferegister (1890-1919)
Hjørring Politi: Navneregister over straffede (1923-1931)
Silkeborg Politi: Navnekartotek til strafferegister, Skanderborg (1880-1885)
Herning Politi: Navneregister til strafferegister I-IV (1897-1937)
Esbjerg Politi, Kriminalpolitiet: Navneregister til strafferegister (1919-1940)
Varde Politi: Navneregister til strafferegister (1897-1939)
Horsens Byfoged: Journal og strafferegister (1843-1843)
Fåborg byfoged, Visitationsprotokol for arresten (1869-1932)
Viborg Byfoged: Domprotokol (1817-21.06.1882)
Øvrige samlinger, Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919

Jordmoderprotokoller fra: Midtfyns Lægekreds 1909-1942, Assens-Middelfart Lægekreds 1922-1937, Nordfyns Lægekreds 1907-1942, Fåborg Lægekreds 1885-1923, Svendborg Lægedistrikt/Lægekreds 1894-1940, Ærø Lægedistrikt 1868-1906, Ølandenes Lægekreds 1913-1936, Odense Lægekreds 1926-1939.
Øvrige samlinger: Lægedistrikter

2017

Dansk Kvindesamfund, mødereferater
Se arkivalierne under Øvrige samlinger: Dansk Kvindesamfund

Arkivalier fra fynske godser – på Arkivalieronline i uge 51 2017
Læs mere her
Se arkivalierne under Øvrige samlinger: Godser, baronier, grevskaber og stamhuse

Sønderjysk tinglysningsmateriale – på Arkivalieronline i uge 51 2017
Læs mere her
Se arkivalierne under Find en ejendom: Sønderjysk tinglysning

Arkivalier fra Frivilligprojekterne – på Arkivalieronline i uge 51 2017
– Dødsattester
– Navneregistre til strafferegistre fra Århus Byfoged 1897-1934
– Jordemoderprotokoller
– Enkelte skifteprotokoller fra Odense Byfoged
Læs mere og se hvor du finder arkivalierne her

Folketællingen for Slesvig og Holsten 1803 – på Arkivalieronline i uge 46 2017
Læs mere her
Se arkivalierne under Folketællinger og Sønderjylland og Hertugdømmerne: Folketællinger, Sønderjylland

Dele af de sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 – på Arkivalieronline i uge 46 2017
(De retsbetjentarkiver indtil 1919, der tidligere lå på film)
Læs mere her
Se arkivalierne under Øvrige samlinger, Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919

Arkivalier fra Frivilligprojekterne – på Arkivalieronline i uge 25-46 2017
Læs mere her
Dødsattesterne finder du under temaet Find din slægt, Dødsattester
Jordmoderprotokollerne finder du under temaet Øvrige samlinger, Lægedistrikter
Strafferegistre finder du under temaet Øvrige samlinger, Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919

Dele af de fynske retsbetjentarkiver indtil 1919 – på Arkivalieronline i uge 36 2017
(De retsbetjentarkiver indtil 1919, der tidligere lå på film)
Læs mere her
Se arkivalierne under Øvrige samlinger

Dele af retsbetjentarkiver fra Nørrejylland indtil 1919 – på Arkivalieronline i uge 24 2017
(De retsbetjentarkiver indtil 1919, der tidligere lå på film)
Læs mere her
Se arkivalierne under Øvrige samlinger

Arkivalier fra Frivilligprojekterne – på Arkivalieronline i uge 24 2017
Fynske arkivalier: bl.a. søruller, brandprotokoller og jordemoderprotokoller
Læs mere her
Se arkivalierne under Øvrige samlinger

Mest anvendte arkivalier – på Arkivalieronline i foråret og sommeren 2017
Find links til de mest anvendte arkivalier her

Ålborghus Amt m.fl. – på Arkivalieronline i uge 12 2017
Læs om Ålborghus amt m.fl. og Ålborg Stiftamt
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Amter

Vestindiske arkivalier – på Arkivalieronline i uge 9 2017
Adgang via Rigsarkivets nye side om Dansk Vestindien eller på Arkivalieronline under temaet Vestindien
Læs Rigsarkivets pressemeddelelse om digitaliseringen af kildematerialet fra kolonitiden

Sønderjysk tinglysningsmateriale fra Toftlund Amtsret – på Arkivalieronline i uge 9 2017
Læs om kilderne til ejendomshistorie i Sønderjylland
Se grundakterne og grundbøgerne fra Toftlund Amtsret under Find en Ejendom – Sønderjysk tinglysning eller under Sønderjylland og hertugdømmerne – Sønderjysk tinglysning

2016

Lensregnskaber – på Arkivalieronline i uge 51 i 2016
Læs om lensregnskaberne og om arkivalierne
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Lensregnskaber

Det fynske ryttergods – på Arkivalieronline i uge 50 i 2016
Læs om det fynske ryttergods
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Ryttergodser

Nørrejyske retsbetjente på Arkivalieronline i uge 50 i 2016
Læs om de nørrejyske retsbetjente
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919

Fynske magistratsarkiver (rådstuearkiverne) – på Arkivalieronline i uge 49 i 2016
Læs om de fynske magistratsarkiver (rådstuearkiverne)
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Magistrater – fynske

Ældre regnskaber – på Arkivalieronline i uge 49 i 2016
Læs om ældre regnskaber
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Ældre regnskaber

Slesvig-holstenske amtsregnskaber – på Arkivalieronline i uge 48 i 2016
Læs om Slesvig-holstenske amtsregnskaber
Se arkivalierne under Sønderjylland og hertugdømmerne – Slesvig-holstenske amtsregnskaber

Tyske Kancelli, Indenrigske Afdeling (TKIA) – på Arkivalieronline i uge 47 i 2016
Læs om Tyske Kancellis, Indenrigske Afdeling
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Tyske Kancelli, Indenrigske afdeling

Ringsted byfogedarkiv – på Arkivalieronline i uge 47 i 2016
Læs om Ringsted byfogedarkiv
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Ringsted Byfoged

Danske Kancelli – på Arkivalieronline i uge 46 i 2016
Læs om Danske Kancelli
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Danske Kancelli

Højesteret – på Arkivalieronline i uge 46 i 2016
Læs om Højesteret
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Retsvæsen: Højesteret, Landsting og landsretter

Landsting – på Arkivalieronline i uge 46 i 2016
Læs om Landstingene
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Retsvæsen: Højesteret, Landsting og landsretter

Lavsarkiver – på Arkivalieronline i uge 46 i 2016
Læs om lavsarkiverne
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Lavsarkiver

Sønderjyske lokalarkiver – på Arkivalieronline 3. november 2016
Læs om sønderjyske lokalarkiver
Se arkivalierne under Sønderjylland og hertugdømmerne – Sønderjyske Lokalarkiver

Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling (TKUA) – på Arkivalieronline 27. oktober 2016
Læs om Tysk Kancelli, Udenrigske Afdeling
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling

Øresundstoldregnskaber – på Arkivalieronline 13. oktober 2016
Læs om øresundstoldregnskaber
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Øresundstoldregnskaber

Justitsprotokoller fra det nørrejyske område (restparti) – på Arkivalieronline 13. oktober 2016
Læs om justitsprotokoller fra det nørrejyske område
Se arkivalierne under øvrige samlinger, Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919

Digitaliseringer af diverse mikrofilm – på Arkivalieronline 6. oktober 2016
Diverse arkivalier – på Arkivalieronline 6. oktober 2016
Læs om diverse mikrofilm med vaccinationsprotokoller, blanketregnskaber m.m. og find link til arkivalierne

Fængselsarkiver – på Arkivalieronline 29. september 2016
Læs om fængselsarkiver
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Fængsler, tugt- og forbedringshuse

Flere borgerlige vielser – på Arkivalieronline 22. september 2016
Læs om flere borgerlige vielser
Se arkivalierne under Find din slægt – Borgerlige vielser

Slesvig folketælling 1845 – på Arkivalieronline 21. september 2016
Læs om Slesvig folketælling 1845
Se arkivalierne under Folketællinger

Københavnske folketællinger 1885 og 1895 – på Arkivalieronline 21. september 2016
Læs om københavnske folketællinger 1885 og 1895
Se arkivalierne under Folketællinger

Borgerlige vielserpå Arkivalieronline 8. juli
Læs om borgerlige vielser
Se arkivalierne under Find din slægt – Borgerlige vielser

Søgemidler til amtsarkiverpå Arkivalieronline 8. juli 2016
Læs om søgemidler til amtsarkiver
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Amter og len

Hele folketællingen 1940 på Arkivalieronline 28. juni 2016
Læs om hele folketællingen 1940
Se arkivalierne under Folketællinger

Tyske Kammerkancelli på Arkivalieronline 17. juni 2016
Læs om Tyske Kammerkancelli
Se arkivalierne under Øvrige samlinger – Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli