Nye digitaliseringer på Arkivalieronline

Her kan du se, hvilke arkivalier der siden juni 2016 er blevet tilgængelige på Arkivalieronline.

2018

Arkivalier fra Frivilligprojekterne

Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. November 2018

Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Oktober 2018

Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. September 2018

Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. August 2018

Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Juni 2018

  Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Maj 2018

 Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. April 2018

Arkivalier fra det fynske skole- og fattigvæsen – på Arkivalieronline i uge 38 2018
Læs mere her
Du finder materialet her: Skoler og Sociale forhold, sundhedsvæsen…

Kilder til ejendomshistorie i Sønderjylland – på Arkivalieronline i uge 38 2018
Læs mere her
Du finder materialet her: Sønderjysk tinglysning og Sønderjylland og hertugdømmerne: Sønderjysk tinglysning.

Københavnske skifter – på Arkivalieronline i uge 38 2018
Læs mere her
Du finder materialet her: Skifter fra København og Skifter, hele landet.

Aarhus Rådstue og Købstadskommune: forhandlingsprotokoller og brandforsikringsprotokoller – på Arkivalieronline i uge 38 2018
Læs mere her
Du finder materialet her: Købstæder og Købstadskommuner og Aarhus Købstad.

Stambøger fra Gardehusarregimentet – på Arkivalieronline i uge 38 2018
Du finder stambøgerne 1774-1906 fra Gardehusarregimentet, København under Militære stambøger og personalefortegnelser.

Nørrejyske pastorater og kirkeinspektioner – på Arkivalieronline i uge 38 2018
Læs mere her
Du finder det her: Kirken: Præster, pastorater og sognet.

Arkivalier fra sjællandske og nørrejyske godser – på Arkivalieronline i uge 11 2018
De digitaliserede arkivalier fra de sjællandske og nørrejyske godsarkiver er det materiale, som hidtil har været tilgængeligt på film.
Læs mere og find oversigter over materialet her
Se arkivalierne her: Godser, baronier, grevskaber og stamhuse

Sø- og Handelsretten, skifteafdelingen – på Arkivalieronline i uge 11 2018
Enkelte arkivalier fra Sø- og Handelsretten, skifteafdelingen.
Læs mere her
Se arkivalierne her: Skifter fra København og  Skifter, hele landet.

Arkivalier fra Frivilligprojekterne – på Arkivalieronline i uge 11 2018
Flere dødsattester og tyendeprotokoller.
Læs mere og find oversigt over materialet her
Se arkivalierne her: Social- og sundhedsvæsen og Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919

Arkivalier fra Frivilligprojekterne – på Arkivalieronline i uge 3 2018

Dødsattester, Øerne 1920-1941
Dødsattester, Viborg Lægedistrikt 1890-1900
Social- og sundhedsvæsen

Nyborg Byfoged, Tyendeprotokol (1868-1924)
Middelfart byfoged: Tyendeprotokol (1854-1922)
Sallinge herredsfoged, Tyendeprotokoller 1875-1924
Muckadell birkedommer, Tyendeprotokoller 1875-1915
Odense herredsfoged; Tyendeprotokol (1875-1924)
Lunde-Skam Herredsfoged: Tyendeprotokol f. Hjadstrup sogn (1875-1925)
Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919

Nørvang-Tørrild Herredsfoged: Navneregister til strafferegister (1890-1919)
Hjørring Politi: Navneregister over straffede (1923-1931)
Silkeborg Politi: Navnekartotek til strafferegister, Skanderborg (1880-1885)
Herning Politi: Navneregister til strafferegister I-IV (1897-1937)
Esbjerg Politi, Kriminalpolitiet: Navneregister til strafferegister (1919-1940)
Varde Politi: Navneregister til strafferegister (1897-1939)
Horsens Byfoged: Journal og strafferegister (1843-1843)
Fåborg byfoged, Visitationsprotokol for arresten (1869-1932)
Viborg Byfoged: Domprotokol (1817-21.06.1882)
Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919

Jordmoderprotokoller fra: Midtfyns Lægekreds 1909-1942, Assens-Middelfart Lægekreds 1922-1937, Nordfyns Lægekreds 1907-1942, Fåborg Lægekreds 1885-1923, Svendborg Lægedistrikt/Lægekreds 1894-1940, Ærø Lægedistrikt 1868-1906, Ølandenes Lægekreds 1913-1936, Odense Lægekreds 1926-1939.
Lægedistrikter

+ Åben alle- Luk alle