Nye digitaliseringer på Arkivalieronline

Her kan du se, hvilke arkivalier der siden juni 2016 er blevet tilgængelige på Arkivalieronline.

2020

Arkivalier fra Frivilligprojekterne

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Marts 2020

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Februar 2020

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Januar 2020

Nyt på AO i februar

  • Borgerlige ægteskabsbøger
  • Fødselsprotokoller
  • Kirkebøger og Anerkendte trossamfund
  • Erhvervslivets interesseorganisationer
  • Københavns politi
  • Færøske Arkivalier
  • Amtsjournaler, tingbogsblade, materiale fra Højesteret, Justitsministeriet, Indenrigsministeriet m.m
  • Nydigitaliserede kontraministerialbøger

Læs mere om Nyt på AO i februar og find oversigter over materialet her.

Nyt på AO i januar

  • Skøde- og panteprotokoller, omskrevne tingbogsblade, materiale fra Københavns Skiftekommission og Danske Kancelli m.m.
  • Nydigitaliserede kontraministerialbøger

Læs mere om Nyt på AO i januar og find oversigter over materialet her.

+ Åben alle- Luk alle