Sådan indberetter du fejl på Arkivalieronline

Vi kan ikke rette op på fortidens skjolder og mørke pletter, men gerne på forhold som skyldes fejl eller mangler i scanningen.

Sådan gør du

I Arkivalieronlines billedviser vælges det billede, som fejlen vedrører. Mangler der et eller flere billeder, skal du stille dig på billedet umiddelbart før eller efter.

Tryk på udråbstegnet for at indberette en fejl:

Et skema åbner, hvor du skal fortælle, hvad fejlen består i. Skriv gerne noget i tekstfeltet, f.eks. om omfanget af billeder, fejlen vedrører.

Hvis der mangler en hel arkivenhed, f.eks. en kirkebog

Mangler hele arkivenheden, kan den ikke åbnes i billedviseren og fejlmeldes. Derfor skal du i stedet skrive til Arkivalieronline.

Husk at slå op i Daisy, før du skriver. Så kan du angive præcist, hvilken arkivenhed, det drejer sig om. Du må gerne indsætte et link til Daisy i din henvendelse. Hvis arkivenheden ikke findes i Daisy, så kan det være fordi den ikke er afleveret til Rigsarkivet (endnu). Så kan den ikke blive scannet, og skal derfor ikke fejlmeldes. Det kan f.eks. være tilfældet for nyere kirkebøger.