Kommende digitaliseringer på Arkivalieronline

Her kan du se, hvilke arkivalier der i løbet af kort tid bliver tilgængelige på Arkivalieronline. Tidspunkterne kan blive ændret, så hold dig opdateret her på siden.

Når materialet er kommet på Arkivalieronline, udsender vi et nyhedsbrev og publicerer en nyhed her på hjemmesiden, hvor du kan læse mere om arkivalierne. Husk derfor at tilmelde dig nyhedsbrevet, så du kan holde dig orienteret.

2021

Arkivalier fra følgende arkivskabere/arkivaliegrupper er blevet publiceret i 2021:

  • Dele af Det kgl. Teaters arkiv
  • Jordemoderprotokoller til og med 1920
  • Mikrofilmsscanninger fra det norske rigsarkiv, de såkaldte norske filer. Arkivalierne vedrører Norges indre forhold og blev overflyttet til Norge i 1991.
  • Mikrofilmsscanninger af pastoratsarkivalier

Læs mere om nye digitaliseringer her

I 2021 vil der blive publiceret yderligere materiale fra ovennævnte arkivaliegrupper sammen med diverse digitaliseringer af mindre arkivaliegrupper.

Hold øje med nyheder om Arkivalieronline i vores nyhedsbrev og på www.sa.dk.

2022

Arkivalier fra følgende arkivskabere/arkivaliegrupper forventer vi at publicere i 2022:

  • Arkivalier vedr. Ostindien/Trankebar
  • Diverse digitaliseringer af bl.a. Flådens Mandskabslister (affotograferes af Family Search)

Scanninger fra de frivillige fotografer

Filer fra de frivillige fotografers scanninger bliver publiceret på Arkivalieronline sidst i hver måned. Du kan holde øje med publiceringerne her