Kommende digitaliseringer på Arkivalieronline

Her kan du se, hvilke arkivalier der i løbet af kort tid bliver tilgængelige på Arkivalieronline. Tidspunkterne kan blive ændret, så hold dig opdateret her på siden.

Når materialet er kommet på Arkivalieronline, udsender vi et nyhedsbrev og publicerer en nyhed her på hjemmesiden, hvor du kan læse mere om arkivalierne. Husk derfor at tilmelde dig nyhedsbrevet, så du kan holde dig orienteret.

2019

Arkivalier fra følgende arkivskabere/arkivaliegrupper vil løbende blive publiceret i efteråret 2019:

 • Færøske arkivalier
 • Amtssøgemidler (Viborg og Randers amter)
 • Borgerlige ægteskabsbøger (Sjælland, Jylland, Fyn) – de bøger, der slutter senest 1968 publiceres i 2019
  – Family Search er p.t. i gang med at affotografere de ægteskabsbøger, der endnu ikke er digitaliseret.

Søgemidler m.m.

I forbindelse med flytningen af læsesalen i København til det Kgl. Biblioteket bliver der digitaliseret forskellige søgemidler og protokoller. De publiceres på Arkivalieronline til og med år 1900.

De omfatter blandt andet dele af følgende materiale og vil komme på AO i løbet af 2019:

 • Københavns Politi: Hovedjournaler
 • Købstædernes Brandforsikringskontor: Journaler
 • Kunstakademiet, Akademiforsamlingen: Dagbøger
 • Københavns Havn, Den Kgl. Havneadministration: Forhandlingsprotokoller
 • Christianshavns Arrest: Journaler over kvindelige og mandlige arrestanter
 • Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger: Journaler
 • Højesteret: Domprotokoller, voteringsprotokoller m.m.
 • Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn: Mandtalsbøger for Børne- og Rasphuset samt for Tugt- og Rasphuset

Nyscanning af kirkebøger (kontrabøger) for perioden 1814-1892

Rigsarkivet og Ancestry har indgået en samarbejdsaftale om nyscanning af kirkebøger (kontrabøger) for perioden 1814-1892. Billedfilerne bliver i farver og billedkvaliteten vil være markant bedre end de nuværende billeder i gråtoner på Arkivalieronline.

Billedfilerne bliver publiceret i løbet af 2019. De bliver publiceret ”parallelt” med de nuværende billeder og eksisterende links vil fortsat virke.

Scanninger fra de frivillige fotografer

Filer fra de frivillige fotografers scanninger bliver publiceret på Arkivalieronline sidst i hver måned. Du kan holde øje med publiceringerne her