Kommende digitaliseringer på Arkivalieronline

Her kan du se, hvilke arkivalier der i løbet af kort tid bliver tilgængelige på Arkivalieronline. Tidspunkterne kan blive ændret, så hold dig opdateret her på siden.

Når materialet er kommet på Arkivalieronline, udsender vi et nyhedsbrev og publicerer en nyhed her på hjemmesiden, hvor du kan læse mere om arkivalierne. Husk derfor at tilmelde dig nyhedsbrevet, så du kan holde dig orienteret.

2020

Arkivalier fra følgende arkivskabere/arkivaliegrupper vil løbende blive publiceret i 2020:

 • Sønderjysk Tinglysning
 • Viborg Landsting
 • Borgerlige ægteskabsbøger (Sjælland, Jylland, Fyn) – de bøger, der slutter senest 1969, publiceres i 2020.
  Family Search har i 2018-19 affotograferet de ægteskabsbøger, der ikke allerede var digitaliseret.
 • Flådens mandskabsbøger (Family Search)
  Family Search er begyndt at affotografere materialet.
  Rigsarkivet publicerer filerne i takt med, at vi modtager dem.
 • Danske Kancelli – især brevsager og registrantsager
 • Stambøger
  Stambøgerne er på listen over de mikrofilm, som AO-brugerrådet har ønsket blev prioriteret i digitaliseringen.
  Mikrofilmene af stambøgerne er dog så slidte, at arkivalierne vil blive digitaliseret fra originalmaterialet.

Nyscanning af kirkebøger (kontrabøger) for perioden 1814-1892

Rigsarkivet og Ancestry har indgået en samarbejdsaftale om nyscanning af kirkebøger (kontrabøger) for perioden 1814-1892. Billedfilerne bliver i farver og billedkvaliteten vil være markant bedre end de nuværende billeder i gråtoner på Arkivalieronline.

En del af de nye billedfiler blev publiceret i 2019. Vi fortsætter publiceringen i 2020. Det er især billeder fra Fyn, Sønderjylland og København, som mangler.
Billederne bliver publiceret ”parallelt” med de nuværende billeder, og eksisterende links vil fortsat virke.

Scanninger fra de frivillige fotografer

Filer fra de frivillige fotografers scanninger bliver publiceret på Arkivalieronline sidst i hver måned. Du kan holde øje med publiceringerne her